Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 151Open/Close results
25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:00 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) esimene lugemine

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 47 oma korralisel istungil esmaspäeval, 16. septembril. Osalesid majanduskomisjoni liikmed Annely Akkermann, Jüri Jaanson, Kalev Kallo, Mihhail Korb, Kalvi... Read more

Kalev Kallo: Muudatusettepanekuid tuleb teha kümne tööpäeva jooksul. Read more

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:19 Maksudogmad

Kalev Kallo: Aitäh! Austatud peaminister! Rahandusministeeriumi majandusprognoosis on muu hulgas kirjas, et Eestis moodustavad omandimaksud, mida loetakse kõige vähem majanduskasvu pärssivateks maksudeks, 2019. aastal 0,7% kõigist maksudest. Samal ajal on Euroopa Liidu keskmine 6,6%. Kui me räägime maksukoormuse... Read more

14.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Parlamendiliikmelt saadikupuutumatuse äravõtmist on siin saalis arutatud varemgi, tegemist pole esmakordse juhtumiga. On kaasuseid, kus saadikutöö kõrval soovitakse end kaitsta kohtus, jagada oma aega ja tähelepanu. Mina palun täna võimalust keskenduda tööl... Read more

08.04.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministrikandidaat Taavi Rõivasele valitsuse moodustamiseks volituste andmine

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaministrikandidaat! Kehtiv merenduspoliitika rakenduskava seab ambitsioonika eesmärgi, et aastaks 2020 peaks Eesti lipu all olema juba 30 suurt kaubalaeva. Nii-öelda tee selleni pidi välja töötatama möödunud aasta 30. juuniks, minister Palo pikendas seda aega ... Read more

16.02.2015 / 15:00 XII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:24 Arupärimine elektriarvete kohta (nr 453)

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Oma vastuses te peatusite pikalt jaotusvõrgutasudel ja elektrilevil, aga võrgutasude peasüüdlane, kui nii võiks öelda, on tegelikult Elering. Eleringi võrgutasusid on suurendatud alates 2009. aastast 42%. Kindlasti tuuakse siin põhjendus, et oli tarvis... Read more

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud minister ja lugupeetud kolleegid! Tahan veel kord peatuda Eleringi võrgutasudel, sest Eleringist on saanud tegelikult puuk elektri hinna küljes, kes sealt raha välja imeb. Minister selgitas põhjalikult, et Konkurentsiamet kooskõlastab hinnakomponendid ja nende hulgas e... Read more

26.01.2015 / 15:00 XII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:10 Arupärimine alkoholipoliitika kohta (nr 448)

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Te rõhutasite korduvalt oma vastustes, et kõige tähtsam on hoiakute muutmine. Aga kui me reklaami keelustada ei taha, me reklaamime alkoholi, müügi- ega levikupiiranguid teha ei taha, müüdagu aga pealegi alkoholi küll bensiinijaamades ja kus iganes, k... Read more

16:21 Vaba mikrofon

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Mõned päevad tagasi aset leidnud küllaltki huvitav seisukohavahetus ajendas mind täna sõna võtma 1000-eurose miinimumpalga teemal. "1000-eurone miinimumpalk on üks väheseid reaalseid abinõusid, mis päästab riigi hukatusest," on öelnud ettevõtja Ülo Pärnits. ... Read more

20.01.2015 / 10:00 XII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamine" eelnõu (814 OE) esimene lugemine

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ühe kolleegi küsimusele vastates te ütlesite, et riigi ja omavalitsuse suhetes on kõigis riikides probleeme ja justkui pole midagi teha. Nüüd on teada, et isegi Riigikohtu otsus, ütleme, kohalike omavalitsuste ja riigi vahelise tööjaotuse kohta ei ol... Read more

14.01.2015 / 14:00 XII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:08 Planeerimisseaduse eelnõu (571 SE) teine lugemine

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Ma peatun põhiliselt planeerimisseaduse eelnõul, aga teen mõne vihje ka ehitusseadustiku eelnõule, kuna need seadused on praktilises elus küllaltki seotud.Esmalt toon välja asjaolu, millele ka õiguskantsler planeerimisseaduse menetluses tähelepanu on juhtinu... Read more

12.01.2015 / 15:00 XII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:11 Arupärimine maksureformi vajalikkuse kohta (nr 443)

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Euroopalik maksukäsitus ütleb, et riigil on mõistlikum, otstarbekam ja majanduslikult ökonoomsem toetada ühiskonna vaesemaid inimesi. See on ka astmelise tulumaksu mõte. Kui me veidikene fantaseerime, et te oleksite olnud Eesti rahandusminister kümme ... Read more

16:19 Vaba mikrofon

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Möödunud nädalavahetuse laupäev oli Eesti poliitilises elus piisavalt tormiline. Suuremad erakonnad andsid valimiskampaania stardipaugu, kinnitades kandidaatide nimekirjad ning tuues ära oma erakondade põhisuundumused eelseisvateks valimisteks ja eesmärgid, ... Read more

15.12.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Vaba mikrofon

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Nüüd, kui järgmise aasta riigieelarve ja sellega tavapäraselt koos käivad väga mitmesuguste maksude tõstmise seaduste eelnõud on saanud seadusteks ning kired on vaibunud, on parim aeg vaadata, mida järgmise aasta riigieelarve meile annab ja mida ta meilt võt... Read more

03.12.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:00 Planeerimisseaduse eelnõu (571 SE) teine lugemine

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Hea ettekandja! Olen nende asjadega elu jooksul üsna palju tegelnud. Oma kogemuste põhjal võin öelda, et see eelnõu suurendab bürokraatiat kui mitte kaks korda, siis poolteist korda kindlasti. Aga kuna te komisjonis meelekindlalt lükkasite tagasi enamiku ettepanekuid, mis ... Read more

19.11.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:10 2015. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (730 SE) teine lugemine

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab teie ettekande eelviimast lõiku, nimelt seda, et alates järgmisest aastast alaneb tulumaks 1% ja eelarvest jääb siis puudu ligi 70 miljonit eurot. Kas see eelarvest n-ö väljaminev 70 miljonit eurot ei ole kuidagi mõjutanud eelar... Read more

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja, kõigepealt tänan sisuka ja põhjaliku vastuse eest minu esimesele küsimusele! Tõenäoliselt on selle n-ö eelarvest välja viidud raha tulemiks see, mida ma näen siit seletuskirjast, et EAS-ile on eraldatud veidi üle 10 miljoni euro ehk üle 13% vähem, ho... Read more

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Järjekordselt arutame selle aasta kõige tähtsamat seaduseelnõu ehk 2015. aasta riigieelarve eelnõu. Just riigieelarve on see, mis otseselt mõjutab seda, kuidas paraneb või vahest üldse ei parane meie inimeste elujärg järgmisel aastal. Just eelarve on see, mi... Read more

Kalev Kallo: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on üks Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusinstitutsioone Eestis, olles peamine ettevõtjale suunatud toetus- ja arendusprogrammide pakkuja. EAS tegutseb aktiivselt viies valdkonnas: Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamine välisturgudel, välismaiste otsein... Read more

17.11.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:12 Arupärimine maksupettuste vähendamise kohta kütuseäris (nr 437)

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Esitasime oma arupärimise 13. oktoobril rahandusminister Jürgen Ligile, aga aeg lendab nii kiiresti, et vahepeal on ministrid vahetunud, ja nüüd on meie küsimused edasi saadetud lugupeetud proua Maris Laurile, uuele rahandusministrile. Read more

Kalev Kallo: 2014. aasta juunis mõistis Harju Maakohus kokkuleppemenetluses Oleg Belokrõlovi ja tema üheksa kaasosalist süüdi suuremahulise käibemaksupettusega tegelemiseks kuritegeliku ühenduse loomises. Käibemaksupettuse tagajärjel jäi riigil saamata üle 30 miljoni euro. Kohtuotsuse kohaselt peavad asjaosalise... Read more

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Nagu ma aru saan, on teatud lootus pandud üle 1000-euroste arvete n-ö automaatsele kontrollile ja mõningatele muudele meetmetele. Aga teie vastusest jäi kõlama niisugune väide, et maksupetturitele määratud karistused on ebaproportsionaalsed ja riivavad... Read more

12.11.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:45 Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (693 SE) teine lugemine

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Eestis on suur hulk puuetega inimesi, kes pole aastakümneid tööl käinud. Tihtilugu on nendel inimestel vaid põhiharidus. Milliseid meetmeid plaanitakse rakendada, et ka need inimesed saaksid hariduse, mis muudaks nad tööandjate jaoks atraktiivseks?... Read more

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud kolleeg! Kõik need, keda see reform puudutab, on neid seaduseelnõusid loomulikult lugenud, aga ikka pöörduvad nad meie poole. Lugesin ühest pöördumisest, et reformijatel on jäänud vastamata olulised küsimused: mis saab omastehooldajatest ja kust tulevad töökohad... Read more

17:30 Töövõimetoetuse seaduse eelnõu (678 SE) teine lugemine

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! On teada, et selle seaduse üheks suurimaks kuluallikaks saab töövõime hindamine, mis võib aastas neelata 15 miljonit eurot. Kui esialgu oli juttu mõnekümnest eurost juhtumi kohta, siis hiljem on räägitud juba 270 eurost. Milliseid tulemusi on andnud ... Read more

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Ega ei olegi väga suurt vahet, kummast eelnõust me räägime, kas eelnõust 693 ehk sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust või eelnõust 678 ehk Vabariigi Valitsuse algatatud töövõimetoetus... Read more

23:08 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2013. aastal. Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud riigikontrolör! Tabasin teie ettekandes ühe igati põhjendatud üleskutse, mis kõlas umbes nii, et jätke aktsepteerimata puuduliku mõjuanalüüsiga seaduseelnõud. Igati tubli! Aga me kohtame selliseid eelnõusid siin väga tihti, eriti siis, kui on mõni valitsuse eeln... Read more

10.11.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Vaba mikrofon

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Reedel, 7. novembril toimus Riigikogu konverentsisaalis esinduslik energeetikateemaline foorum "Eesti uus energiapoliitika". Räägiti palju Eesti energeetika tulevikust ja sellega seoses ka põlevkivist. Muidugi ei saanud mööda ka olukorrast praegu ja lähitule... Read more

06.11.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast" arutelu

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Oma ettekandes te viitasite juba olemasolevatele seadustele, mis ei tööta kuigi hästi. Kas teile teadaolevalt on tehtud analüüse, miks praegused seadused, mis toetavad puuetega inimeste toimetulekut ja töölesaamist – sotsiaalhoolekandeseadus, tööturu... Read more

04.11.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:55 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (694 SE) esimene lugemine

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Sa ei ole selle eelnõuga siin esimest korda. Kas sa oskad arvata, mille pärast see inimeste seisukohalt väga mõistlik ja lihtne eelnõu nii kiivat vastuseisu leiab? Kas kardetakse, et aianduskooperatiivi kuuluvad inimesed korraldavad pärast separatist... Read more

03.11.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:07 Arupärimine arengufondi nõukogu vastutuse kohta (nr 434)

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Eelmise punkti arutamise lõpus jäi kõlama üleskutse "Talendid koju maasikaid korjama!". Aga läheme nüüd järgmise punkti juurde.Rühm Keskerakonna fraktsiooni liikmeid on esitanud arupärimise väliskaubandus- ja ettevõtlusministrile. Eesti Arengufondi asutamine... Read more

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Nagu ma vastusest aru sain, võtab praegune nõukogu juhatuse tegevuse ja arengufondi juhtimise kontrolli palju tõsisemalt ja kuna hoovad lubavad, siis edaspidi selliseid probleeme ei tohiks tekkida. Nüüd aga selle märkuse kohta, et arengufondi nõukogu v... Read more

16:19 Arupärimine alkohoolsete jookide müügi piirangute kohta (nr 435)

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mind hämmastas mõnevõrra teie vastuses see seletus, kuidas rohelise raamatu tegemisel kuidagi ei suudetud selleni jõuda, et bensiinijaamas on võimalik alkoholimüük ära keelata. Küll on kauplus eraldi omaniku nimele vormistatud, küll on muud põhjused. V... Read more

22.10.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:29 2015. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (730 SE) esimene lugemine

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Me teame, et inimeste elektriarvest moodustavad rohkem kui kaks kolmandikku võrgutasud, aktsiis ja kõik muud maksud. Kui korduvalt on tõstetud võrgutasusid, eriti põhivõrgu puhul, siis on põhjuseks ikka toodud EstLink 1, EstLink 2, reservjaama jne. On ... Read more

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mul on üks konkreetne küsimus. Alati on olnud terve hulk maksutõstmise eelnõusid, mis on olnud veel menetluses, kuid millega on eelarves juba arvestatud. Sel aastal tehti need maksutõusud kevadel ära. Aga nüüd on menetluses üks vastupidine eelnõu, mis ... Read more

15.10.2014 / 13:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:34 Merenduspoliitika arengukava rakendusplaani täitmine

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Keskerakond paneb kindlasti need ettepanekud oma programmi ja siis on võimalus sel teemal läbi rääkida. Aga ma sain ka ühe konkreetse vastuse, et te soovite novembri algul kohtuda. Kuu aega on mööda läinud, aga asjale ei ole isegi korralikult otsa vaad... Read more

Kalev Kallo: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Eesti merenduspoliitika rakendusplaanis oli kirjas hulk väga tähtsaid toiminguid, mis tuli ära teha 30. juuniks. Nagu me kuulsime vastusest arupärimisele, oli see rakendusplaan valitsuses kinnitatud, aga teie ministrina ainuisikuliselt pikendasite tä... Read more

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Need ettepanekud, mis seal analüüsis on, on väga põhjalikud ja ka rakendusplaanis on neid nimetatud. On selge, mida nad endast kujutavad, me kõik oleme seda kuulnud. "Töö käib" on ka väga hea vastus. Aga küsimus oli konkreetsemate sammude kohta. Mina o... Read more

13.10.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Rea Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel on mul üle anda arupärimine rahandusminister Jürgen Ligile. Arupärimise teema on maksupettuste vähendamine kütuseäris. 2014. aasta juunis mõistis Harju Maakohus kokkuleppemenetluses Oleg Belokrõlovi ja tema ... Read more

06.10.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:07 Vaba mikrofon

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Väga suure tõenäosusega surutakse käesoleval nädalal selles saalis enamuse jõu ja raudse teerulliga läbi üks seaduseelnõu, mis on leidnud rahva, meie valijate hulgas väga laialdast vastuseisu. Viimane appikarje või -hüüd oli eile siin Riigikogu-esisel väljak... Read more

23.09.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel esitan arupärimise proua Anne Sullingule, väliskaubandus- ja ettevõtlusministrile. Arupärimine puudutab arengufondi nõukogu vastutust. Eesti Arengufondi asutamine sätestati Riigikogus 2006. aasta 15. novembril vastu võ... Read more

22.09.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:56 Arupärimine riikliku arengukava "Eesti merenduspoliitika" rakendusplaani elluviimise kohta (nr 417)

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud minister! Enamik taasiseseisvunud Eesti Vabariigi valitsusi, eriti kaks viimast, on teinud kõik selleks, et Eestist ei saaks mereriiki ja ta jääks ainult mereäärseks riigiks. Ühe mereriigi lahutamatu osa on kaubalaevastik. Just sellesse, et Eestil... Read more

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Kõik need merenduse mured olid arutlusel möödunud reedel suurel rahvusvahelisel merenduskonverentsil, mis oli järjekorras juba kümnes, seega juubelikonverents. Nii mõneski ettekandes tõdeti kurvastusega, et 16. aprillil lahkus viimane kaubalaev Eesti lipu al... Read more

Kalev Kallo: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Jah, vastused olid küll lühikesed ja selged, aga peaaegu igas vastuses kõlas väljend "kui on poliitiline tahe". Seda "kui on" me olemegi siin aastaid oodanud. Aga rakenduskava tehti aasta ja neli kuud ehk teema töötati põhjalikult läbi, kindlasti mõeld... Read more

17:18 Vaba mikrofon

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! "Järjekordne eelarveaugu ohver – Eesti raudteetransport" – nii võiks pealkirjastada minu ettekande. Oleme olnud juba viimased seitse aastat tunnistajaks sellele, et võimuerakonnad eesotsas Reformierakonnaga jutlustavad igal võimalikul ja võimatul juhul, kui ... Read more

15.09.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Vaba mikrofon

Kalev Kallo: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Mina väljendan oma muret meie majanduse olukorra pärast ja võib-olla veel rohkem selle pärast, et valitsevat koalitsiooni ei paista see eriti muretsema panevat. Kuna majanduse väljavaadetega on kehvasti, üritab valitsev Reformierakond hakata poliitilist prof... Read more