Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 114Open/Close results
15.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks" eelnõu (761 OE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Hea esimees! Hea ettekandja! Kindlasti on erisused Eestis hästi suured, nii sotsiaalsete gruppide kui piirkondade vahel. Aga minu küsimus tuleneb sealt, et mina arvan, et need erisused ei ole ainult kahe suure regiooni vahel. Ja mina küsin, et kust ... Sa ütlesid, et meil on kaks sotsiaalmajanduslik... Read more

Helmut Hallemaa: Hea eesistuja! Hea ettekandja, pinginaaber! Mul on kaks seotud asja. Kõigepealt ma küsin, et kas komisjonis oli juttu sellest, miks aastal 2013, kui Maris Lauri oli rahandusminister, jäeti see taotlus esitamata. Ja teine pool, sa tsiteerisid, et on olemas võimalused ka täna teha suuremat jaotust sis... Read more

10:52 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) teine lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Hea kolleeg komisjoni esimehena ja ettekandjana! Mu küsimus tuleb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatusest, mis uues tekstis on see, et volikogu liige ei tohi osa võtta volikogu sellise üksikakti ettevalmistamisest, arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laien... Read more

14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:11 Arupärimine haldusreformi tulemuste kohta (nr 455)

Helmut Hallemaa: Aitäh, esimees! Hea minister! Kolm omavahel seotud asja. Kõigepealt, see Eesti territooriumi jagamine Euroopa Liidu toetusrahades. Sa tõid ka välja Tartu hästi suure rolli regionaalarengus ja ma küsingi, et kas me sellistes arengutes ei peakski käsitlema Tartut ja Tartumaad eraldi, sest tema mõju Ka... Read more

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Hea ettekandja! Küsisin ka eelmine kord peaaegu samas kontekstis, aga nüüd laiendan seda. Mul on endal kogemus, kus ma olen ühes isikus olnud nii sisuline töötaja looduskaitse valitsuse juhataja asetäitjana ja peaökoloogina kui ka inspektor ja kindlasti on selles oma võlud ja valud... Read more

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Ma olen sind, Hanno, pidanud tasakaalukaks ja igati korrektseks inimeseks ja see sildistamine, mis siit nüüd eriti küsimuste ja vastuste puhul tuli, mulle väga ei meeldinud ja kurvastab. Ma ei hakka siin hindama, kui suur eestlane, kui väike eestlane keegi siin saali... Read more

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:51 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Ma olen ennegi küsinud seda, et miks me nii lihtsustatult seda aktsiisipoliitikat, eriti alkoholi suhtes käsitleme. Olles Valgas sündinud ja seal väga tihti käies olen ma monitoorinud seda aastakümneid, kuidas see hind on kõikunud. See hind oli ammu enne ... Read more

Helmut Hallemaa: Hea ettekandja! Ma kõigepealt rahustan Jürgen Ligi, kolleegi, et ma sel reedel ei ole Kuma Raadios ja olen lõunapiiri lähedal. Aga ma küsiksin tegelikult sinu ettekandest päris mitu korda läbi jooksnud prognoosidest. Ja ma jagan su seisukohta, et prognoosid on olnud suhteliselt kehvakesed ministeeri... Read more

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Riigikogu otsuse "Velmar Breti Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (753 OE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud Riigikohtu liikme kandidaat Velmar Brett! Põhiseaduskomisjon arutas Riigikohtu liikme nimetamist 19. novembril 2018. aastal. Lisaks komisjoni liikmetele olid istungile kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ja Riigikohtu liikme kandidaat Velma... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh küsimuse eest! Jah, ma lugesin ka seletuskirjast, mille on esitanud Riigikohtu esimees, seda fakti, aga jään vastuse võlgu. Seda me komisjonis ei arutanud. Aga järgmisena esineb siin Riigikohtu liikme kandidaat ja seda on võimalik tema käest küsida.  Read more

10:19 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Malle Seppiku kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (707 OE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud juhataja! Head kolleegid! Nimetatud otsuse eelnõu käsitles põhiseaduskomisjon 19. novembril 2018 ja see tuleneb elust enesest. Malle Seppik on 28. augustil esitanud avalduse Riigikohtu liikmest vabastamiseks vanaduspensionile jäämise tõttu. Tulenevalt põhiseaduse § 147 lõikest 1 sätestab ko... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh küsimuse eest! See on kindlasti huvitav filosoofiline küsimus. Ma arvan, et vanaduspensionile on meil kõigil õigus ja ilmselt ei ole siin võimalik takistust teha. Aga selle vabastamiseni on aega veel päris pikalt, nii et ilmselt on meil siis võimalik seda veel menetleda.  Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh! Kindlasti on selle praktika lõpetamiseks kõik võimalused olemas. Igasuguseid seaduseelnõusid on võimalik esitada. Seni on see sätestatud, nagu ma juba ütlesin, nii, et põhiseadusest tulenevalt reguleerib seda korda seadus ja kohtuniku ametist vabastamine toimub kohtute seaduse § 99 lõike 3 al... Read more

10:25 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Eerik Kergandbergi kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (708 OE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud juhataja! Head kolleegid! Selle otsuse eelnõu oli samuti päevakorras põhiseaduskomisjoni istungil 19. novembril 2018. Küsimuse all on Riigikohtu liikme Eerik Kergandbergi kohtunikuametist vabastamine, mille aluseks on tema isiklik sooviavaldus. Kui me selle otsuse teeme, siis lõpetab ta töö... Read more

Helmut Hallemaa: Ma tõesti ei tea riigikohtunike seltskonna vanuselist struktuuri. Aga meil on olemas seadustatud mehhanism, mis tuleneb põhiseadusest ja kohtute seadusest. Ja me täna nimetasime ametisse ühe uue riigikohtuniku. Mõni aeg tagasi nimetasime Heiki Loodi riigikohtunikuks. Kindlasti kõik vabanevad kohad t... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh! Kindlasti on meil võimalik ka praegu nende inimeste ametist lahkumist kinnitades neid inimesi tänada. See on võimalik Riigikohtu esimehel ja ka igal Eesti kodanikul. Ma arvan, et see on igati hea, et me teame, kes Riigikohtu liikmeks lähevad ja Riigikohtu liikme ametist vabanevad. Ma ei näe ... Read more

10:30 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine" eelnõu (754 OE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Ka see eelnõu oli põhiseaduskomisjoni istungi päevakorras 19. novembril ja tuleb elust enesest, nagu Andres Herkelgi seletas. Me asendame ühe tubli liikme probleemkomisjoni koosseisus Vabaerakonna fraktsiooni ettepanekul teise tubli liikmega. Komisjon tegi menetl... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh küsimuse eest! Aeg on kindlasti üks olulisimaid ressursse, aga me ei pea seda küsimust arutama 40 minutit – see on ainult võimalus. Aga sinu küsimus on tegelikult igati asjakohane. Üsna varsti jõuab saali Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu ja seal teeb põhiseaduskomisj... Read more

13:29 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE) teine lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahvastikuregistri seadus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019. Selle muutmise seadus on meie menetluses seetõttu, et seal muudetakse kahte põhilist asja. Üks on see, et kui inimese elukoha aadress on fikseeritud valla või linna täpsusega, siis selle kehtetuks tunnist... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh! See küsimus jäi natuke hiljaks, sest eelmine ettekandja, kes sel teemal rääkis, on jõudnud juba puldist ära minna. See küsimus ei puudutanud rahvastikuregistri seadust. Read more

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Lugupeetud riigikontrolör Janar Holm, aitäh kokkuvõtte eest! Mõneti minu küsimus jätkab eelmist. Te rääkisite riigireformist, mis otseselt ei ole küll vara säilimisega seotud, aga mulle väga meeldis see käsitlus. Ma küsin sealt nüüd edasi: kuidas peaks ikkagi riigireformis arvestam... Read more

13.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Ma ei tea, kuhu mind ühe kolleegi klassifikatsiooni järgi, puupeade ja kivipeade klassifikatsiooni järgi paigutatakse, aga ma tean, millest ma räägin. Ma olen töötanud riiklikus looduskaitse valitsuses juhataja asetäitja ja inspektorina ja maakondlikus keskko... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Lugupeetud minister! Ma olen teiega täiesti nõus, et lubade andmine tuleb muuta lihtsamaks, efektiivsemaks ja toimivamaks. See on hädavajalik kas liites või mitte liites. Konkursi puhul aga ei ole minu meelest küsimus mitte ameti suuruses. Pigem on seal ju nii, et ma kandideerin üh... Read more

08.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Hea kolleeg, ettekandja! Kahtlemata oled sa selle valdkonna üks kõvemaid eksperte nii siin saalis kui ka väljaspool seda. Aga ma küsin sinu ühe vastuse põhjal. Sa kahtlesid omavalitsuste rolli suurendamises. Omavalitsus on ka tegelikult riigi ja avaliku sektori osa. Kas me ei peaks... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Hea kolleeg mitmel rindel, nüüd siis ettekandja ja sotsiaalkomisjoni esimehena! Eelmine kord sai siin kogemusi hinnata. Sinul on neid kogemusi just nimelt sotsiaalpoole korraldamise poole pealt reaalse tegija, otsustaja, ameti juhi ja omavalitsuse juhina ning ka riigi tasemel nii m... Read more

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, esimees! Hea kolleeg ettekandjana! Mu küsimused tulenevad sinu vastustest, mitte niivõrd eelnõust. Nullbürokraatia poole liikumine on ülioluline. Selles ma olen sinuga täiesti ühte meelt nagu ilmselt paljud siin saalis. Sellest rääkides kasutas suvisel arutelul väga head metafoori Jaak Aaviks... Read more

15:16 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Just nimelt, ma saabusin siia pulti, et põhiseaduskomisjoni liikmena anda ülevaade arutelust komisjonis. Siin oli juttu, millal tekkisid probleemid ja millal need kuhjusid, aga välja viisid need selleni, et 22. augustil esitas Vabaerakond selle eelnõu. Eelnõu 669 ... Read more

Helmut Hallemaa: Peab nentima, et tegelikult jäi mul see ütlemata. Mul oli tõesti tahtmine algul kohe öelda, et arutelu oli meil oluliselt vähem emotsionaalne ja lühem kui siin saalis. Ma ei oska öelda, kuidas teised hääletasid või mille põhjal teised komisjoni liikmed hääletasid, kes selle eelnõu tagasilükkamise po... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh! Otseselt, numbriliselt see efekt jutuks ei olnud. Samas märkis mitu inimest komisjoni aruteludes, et majanduslikku efekti väga suurt ei ole, nagu sa ka ise eelmise ettekande küsimuste puhul ütlesid. Read more

18:34 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! See rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu tähendab tõesti selle seaduse muutmist, mille me võtsime vastu eelmise aasta 25. oktoobril ja mis pidi jõustuma 1. jaanuaril 2019. Me nüüd seda muudame. Nagu ministergi ütles – ta oli meil ... Read more

Helmut Hallemaa: Eks minister seletas selle ju ka siin lahti. Üks asi jäi mul tegelikult enne ütlemata. Jüri Adams küsis, kas nende tööde kulusid hakatakse katma, kas omavalitsused hakkavad saama rahvastikuregistri- ja ka perekonnaseisutoimingute eest riigieelarvest vahendeid. Tegelikult tehakse seda ka praegu, sest... Read more

Helmut Hallemaa: Tulumaks laekub ju ikka riigile. See on see omavalitsuste tulubaasi osa, mida me oleme nüüd viimaste aastate jooksul taastanud. Tulumaks laekub ju riigile ka praegu. Me räägime sellest omavalitsusele minevast üksikisiku tulumaksu baasi ja tasandusfondi osast, mille tarbeks tehakse arvestused 1. jaan... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh sulle küsimuse eest! Ega ma sulle päris hästi vastata ei oska. Tegelikult on sinu enda hea erakonna- ja fraktsioonikaaslane Jüri Adams klassikaline põhiseaduskomisjonis erapooletult hääletaja. Ta on enamikus küsimustes erapooletu. Konsensuslikke otsuseid olid tegelikult kaks: tänane siin menet... Read more

Helmut Hallemaa: Jah, Helmen, ma olen sinuga täiesti nõus. Siin on ju täna olnud veel mitu teistki küsimust, mille puhul me oleme rääkinud bürokraatiast ja ametnike vähenemisest. Ma küsisin seal ka ju sama asja kohta. Tegelikult me peame ikkagi tegema vahed sisse, mis on mis, kes on kes ja kes teeb mida. Read more

06.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rahapesu tõkestamise probleem" arutelu

Helmut Hallemaa: Nii. Kas mina küsin või? (Naer saalis.) Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh! Austatud ettekandja! Seda sobib ka teie käest küsida, kuigi ma tahtsin seda küsida Jaanus Karilaidi käest. Siin on hästi palju räägitud sellest, et selle asjaga tegelemine kahjustab justkui mainet. Aga kas kahjustab sellise asjaga tegelemine, mida uurivad Ameerika Ühendriigid ja sealsed julge... Read more

Helmut Hallemaa: Härra esimees! Suur tänu, ettekandja ja vandeadvokaat! Väga hea, et te tõite selle maine näite. Ka mina küsisin maine kohta. Maine on juba kahjustatud ja me saame seda parandada ainult sellega, et me uurime seda asja võimalikult põhjalikult, kõrgemast poliitilisest tasemest kuni järelevalveorganiten... Read more

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:46 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) teine lugemine

Helmut Hallemaa: Hea eesistuja! Head kolleegid! Esitan teile ülevaate seaduseelnõu 662 teise lugemise ettevalmistamisest komisjonis. Parlamendi suures saalis oli eelnõu esimesel lugemisel 26. septembril. Eelnõuga muudetakse regulatsioone paindlikumaks, andes ministritele võimaluse delegeerida asutuse nimel toimingut... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh küsimuse eest! Hetkel ma siin esinen küll komisjoni ettekandjana. Ja see, kas see on pintsak või nööp, on iseküsimus. Tegelikult oli komisjonis asendusliikmena osalenud Andres Herkel hea kolleegina just vastupidi seda meelt, et tegelikult ei ole riigisekretäri haridusnõuet selle seadusega mõte... Read more

Helmut Hallemaa: Ega ministrilt vastutus ära ei lähe. Minister saab õiguse delegeerida teatud asjad ametnikele edasi. Read more

Helmut Hallemaa: Ma vastasin põhimõtteliselt ära, tegelikult sisuliselt ikkagi delegeerib minister edasi. Ega Rahandusministeerium ei delegeeri. Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh! See on kindlasti päris huvitav küsimus. Mina seda raamatut lugenud ei ole. Raamat kajastab kindlasti teatud isiku, autori hinnanguid toimunule. Ma arvan, et ühegi sellise kingituse tegemist see seadus küll ei võimalda. Siin on ikkagi kindlasti kaalutletud delegeerimise õigus. Ma olen veendun... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh! Komisjonis otseselt muidugi ei toimu erakondlikku hääletust, vaid komisjoni liikmed on kõik oma otsustes vabad, nii nagu siin saalis, nii ka komisjonis nad otsustavad oma südametunnistuse järgi. Võtame nüüd selle haridusnõude küsimuse. Esimese lugemise arutelul olid vähemalt kolme erakonna in... Read more

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:31 Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE) teine lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud esimees! Head kolleegid! Seaduseelnõu 659, Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu, oli meie ees esimesel lugemisel 19. septembril ja komisjonis oli teise lugemise arutelu 9. oktoobril. Selle seadusega muudetakse Riigi Teataja väljaandmine otstarbekamaks, kaotatakse ära kõigi algdokum... Read more

16.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Hea eesistuja! Hea ettekandja! Minu seisukoht on, et tasuta ja hea ühistransport on oluline avalik teenus. Sinu statistika kommentaar ajas mul tegelikult juuksekarvad püsti. Kui see on tõesti nii, siis see tähendab, et me oleme tasuta ühistransporti teinud ebalegaalselt juba aastaid, kuna me oleme l... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Hea ettekandja! Statistikata või statistikaga – on täiesti selge, et ühistranspordis on 1. juulist sõitjaid rohkem. Inimesele, kes natuke näeb isegi ilma prillideta, on selge, et bussides on rohkem rahvast. Ja mitmed piirkonnad on ju kurtnud, et bussid on nii täis, et seal ei ole v... Read more

10.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:36 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" eelnõu (688 OE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud esimees! Head kolleegid! Oluline otsuse eelnõu 688 oli põhiseaduskomisjonis arutlusel 25. septembril. Nagu me kuulsime, üks tubli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige riigireformi probleemkomisjoni asendusliikmete pingil asendatakse erakonna teise tubli liikmega. Komisjon tegi ... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh küsijale! Ka põhiseaduskomisjonis ja fraktsioonides on arutatud üldse komisjonide rolli ja töökoormust, sh ka probleemkomisjonide mõttekust ja moodustamist praeguses koosseisus. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses tahetakse ilmselt teha muudatusi, aga neid väga põhimõttelisi muudatusi me tõen... Read more

14:43 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) teine lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Hea kolleeg ja pinginaaber ettekandjana! Sa tõid välja Eesti Punase Risti, kes esitas eelnõu kohta kriitilise arvamuse. Aga sa vist ei öelnud neid nelja organisatsiooni, kes esitasid positiivse arvamuse hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eeln... Read more

09.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kaos või kaalutlus" arutelu

Helmut Hallemaa: Hea eesistuja! Aitäh, ettekandja! Tõesti tunnistan, et sul oli seekord hästi tasakaalukas ettekanne, aga mul on siiski küsimusi. Ma olen sinuga ühes asjas nõus, et majandus on kõige alus ja seda tuleb arendada. Aga veelgi tähtsam on Eesti inimeste hoidmine. Vaade sotsiaalsuse poole oli sul õige, aga... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh ettekande eest! Mul on tegelikult kolm küsimust. Esimene. Meile on öeldud, et meil on lihtne maksusüsteem. Kas siis Euroopas on justkui kehvem, sest enamikus Euroopa riikides on astmeline tulumaks ja klassikaline ettevõtte tulumaks? Võrrelge neid asju. Kas üks on halb ja teine hea ning miks si... Read more

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:33 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Aitäh, austatud minister! Küsimus läheb küll natuke otseselt eelnõu raamistikust välja, aga haakub teemaga väga hästi ja on siin jätkuna eelmisele küsimusele. Teie käest on seda ka õige küsida. Me oleme looduskaitsega jõudmas nüüd selleni, et me kompenseerime ka looduskaitselised m... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Hea kolleeg Aadu Must! Sa korra tõid välja sellise asja nagu need looduslikud pühapaigad, kus kattuvad kultuuripärand, muinsuskaitse ja ka looduskaitse. Aga ma küsin laiemalt: kas komisjonis kerkisid üles teatud vastuolulised kohad, kus looduskaitseseadus ja muinsuskaitseseadus ühe... Read more

19:23 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud esimees! Head kolleegid! Lugupeetud minister ja külalised! Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 662 algatas Vabariigi Valitsus 11. juunil ja põhiseaduskomisjonis oli see arutlusel 17. septembril. Lisaks komisjoni liikmetele ja nõunikele olid kutsutud ja osa... Read more

20.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Riigikogu otsuse "Heiki Loodi Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (668 OE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud Riigikogu juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud Riigikohtu liikme kandidaat Heiki Loot! Täna on siis päevakorras otsuse eelnõu Riigikohtu liikme nimetamise kohta. 21. juunil tegi Riigikohtu esimees Priit Pikamäe põhiseaduse § 150 lõike 2 alusel ettepaneku nimetada Heiki Loot alates 3. detsem... Read more

Helmut Hallemaa: Aitäh! See ei ole kindlasti praeguse päevakorrapunkti teema. Ja ma ei usu, et see on viga, et te ilma minu ettekandeta ja ilma põhiseaduskomisjoni arutelust ülevaadet saamata olete olnud veendunud, et Heiki Loot on hea kandidaat. See on kindlasti pluss ja kindlasti on hea, et te olete selles samamoo... Read more

11:07 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Hea ettekandja! Mõned küsimused küsis ära hea kolleeg Mart Nutt, aga ma küsin ikkagi edasi. Komisjonis sa ütlesid, et see riikide loetelu oli teil palju pikem. Miks see piiramine just sellesse suunda läks? Kui pikk nimekiri teil tegelikult oli ja mis olid selle määratlemise alused?... Read more

Helmut Hallemaa: Hea ettekandja! Ilmselt Eesti diasporaaga sidet hoiavad kõik erakonnad, sõltumata nendest protsentidest, millega te siin vehkisite. Aga ma küsin sellist asja. Täna on kindlasti aktuaalne juba mitmikkodakondsus. Meil tuli see ka põhiseaduskomisjonis hästi välja. Ja üks meie kõrge riigiteenija oma jär... Read more

19.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:11 Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Kallid Riigikogu naiskolleegid! Head Riigikogu meeskolleegid! Mulle see hea suhtlemise uus algatus väga meeldib, aga ometi oleksin ja olingi nüüd tsentristlikult konservatiivne. Nüüd asja juurde. Ja asi ise on lühike. Põhiseaduskomisjonis oli Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu 659 arutlus... Read more

14:35 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, Riigikogu esimees! Hea minister! Meil on siis nüüd olukord, et kevadest saadik meil isikuandmete kaitse seadust ei ole, ei ole ka rakendusseadust, vaid kehtib Euroopa regulatsioon. Ma küsisin komisjonis ja küsin siin uuesti, kuidas meie isikuandmete kaitse olukord ja kogu see temaatika on Eur... Read more

18.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2017.–2018. aasta tegevuse ülevaade

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Aitäh, austatud õiguskantsler! Tänan selle kokkuvõtte eest ning jõudu sulle ja sinu ametkonnale! Ma käsitlen teemat, mille üle me ka põhiseaduskomisjonis diskuteerisime ja mida sinu ettekandes oli samuti käsitletud. See on huvide konflikt või toimingupiirangu rikkumine, mida käsitl... Read more

12:14 Tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Hea kolleeg Aivar! Et asi oleks tasakaalus, siis mina püüan kaitsta ühistransporti, mis on tasuta, selle poole pealt, et inimesed on selle kindlasti omaks võtnud. Tegelikult on ühistransporti aastakümneid või vähemalt aastaid doteeritud, nii et ega midagi väga revolutsioonilist ei ... Read more

13.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õppele" arutelu

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Austatud ettekandja, kõigepealt suur tänu ettekande eest! Mul on küsimus nagu kahes osas. Meie väikses Eestis on ka keeleõpe ja integratsioon tegelikult äärmiselt ebaühtlasel tasemel. Lõuna-Eestis ei ole mingit probleemi, sest Lõuna-Eestis, konkreetselt näiteks Viljandis, läks vene... Read more

13.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:52 Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) teine lugemine

Helmut Hallemaa: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Annan teile ülevaate kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu teise lugemise arutelust põhiseaduskomisjonis, mis toimus 5. juunil. See oli kindlasti töö kiire ja korralik. Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus 30. aprillil. Siin saalis toimus esimese lugemise a... Read more

Helmut Hallemaa: Kindlasti esimese lugemise arutelul see toimus. Teise lugemise arutelu oli just nii lühike, nagu ma ette kandsin. Kõnealune rakenduskõrgkool saab ilmselt selle asjaga hakkama küll. Jah, keeleõpetajaid võiks olla rohkem ja neid võiks rohkem olla ka koolides ja lasteaedades. Nii et tegelikult see prob... Read more

07.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Austatud Riigikohtu esimees härra Priit Pikamäe, ka mina tänan teid ülevaate eest! Mu küsimus on halduskohtute arvu piisavuse kohta, mida me arutasime ka põhiseaduskomisjonis. Kohtute reformi käigus koondati mitu aastat tagasi halduskohtud Tallinnasse ja Tartusse. Ma küsisin komisj... Read more

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:38 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) esimene lugemine

Helmut Hallemaa: Aitäh, eesistuja! Hea ettekandja, aitäh teile ettekande eest! Ma arendan sedasama teemat, seda kodanikuühenduste ekspertiisi teemat. Tegelikult ma tunnustan Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liitu, see on väga tugev organisatsioon. Aga ma küsin niimoodi. Eestis on üle 20 000 organisatsioo... Read more

05.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigireform ja hea halduse põhialused" arutelu

Helmut Hallemaa: Aitäh, lugupeetud esimees! Suur tänu ettekande eest ettekandjale! Eelkõneleja professor Rein Taagepera rääkis rahva reformimisest, aga ma oleksin tahtnud küsida tema käest rahva teenrite reformimise kohta. Seda sümbolina, aga selle sisu on see, mis võiks olla see, mille abil tõhustada Riigikogu tööd... Read more

Helmut Hallemaa: Austatud ettekandjad! Austatud aseesimees! Head kolleegid! Kõigepealt muidugi Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel suur tänu kõigile ettekandjatele! See on väga oluline sisend riigireformi ja hea halduse aruteludesse ja lisandus sellele. Me näeme, et riigireform ja hea haldus on lai, kogu rahvast ja... Read more