Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 14Open/Close results
05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Erkki Keldo: Aitäh! Hea ettekandja! Minu poolt on see väga tervitatav initsiatiiv ja minu arust ka väga liberaalne, et me just anname tegelikult otsustusõigust rohkem kohalikule omavalitsustele, me anname otsustusõiguse sinna võimalikult lähedale, kus inimesed seda reaalselt igapäevaselt tunnevad. Aga minu küsim... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Erkki Keldo: Aitäh! Hea ettekandja! Siin on juba hulk küsimusi küsitud. Mis puutub kogu selle teise pensionisamba lõhkumise tausta, siis mitmed majandustegelased, IMF, Eesti Pank, isegi Riigikontroll on märkinud, et seal on väga palju ohutegureid. Eesti Pank on oma analüüsis isegi öelnud, et kui teine sammas lõh... Read more

20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:54 Süvariik

Erkki Keldo: Aitäh! Härra Helme! Mõni nädal tagasi – pärast seda, kui eri meediaväljaanded tõid esile kahtlustused minister Järviku kohta ja tema selge ebakompetentsuse, mis näitasid, et see isik ei sobi ministriks – esitas opositsioon nõudmise just teile, et EKRE juhid peavad oma ministri tagasi kutsuma või min... Read more

Erkki Keldo: Aitäh! Hea minister! Te vastasite hästi pikalt, aga jätsite tegelikult vastamata mu küsimusele, mis oli see: kas te olete valmis, kas te kavatsete minister Järviku ametist tagasi kutsuda? Eriti veel, kui te ise ka mainiste, et on tehtud komisjon. Minu küsimus oli muide ka süvariigist. Te olete nimet... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Erkki Keldo: Hea minister! Ma usun, et te saate aru, et asi ei ole ainult teie nõuniku n-ö kriminaalses tegevuses, vaid teie seoses sellega. Justiitsminister on andnud ajakirjandusele intervjuusid, et tema saab aru nii, et kui maaeluminister küsis ehk teie küsisite PRIA volituste kohta, siis see oli pärast seda,... Read more

Erkki Keldo: Hea umbusaldatav! Jälle te tegelikult siin puldis valetasite meile. Kolleeg Aivar Sõerd küsis, kas teie teate midagi volitusest Soosaarte kaasuses. Te ütlesite, et ei tea. Mul on siin ajaraam ees. 29. augustil palus PRIA volitust riigi esindamiseks Soosaarte kaasuses. 3. septembril saatis ministeeri... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Erkki Keldo: Aitäh! Hea ettekandja! Minu küsimus on ajendatud sellest, millega te just lõpetasite: sellest, et eelmise valitsuse tekitatud ja praeguse valitsuse jätkatud maksukäkk on teinud nii mõnelgi inimesel siin Eestis elu keeruliseks. Riigieelarve esimesel lugemisel, kui puldis oli rahandusminister, tuli mu... Read more

Erkki Keldo: Aitäh! Hea ettekandja! Küsin natukene haridusvaldkonna kohta. Kaks teemat. Kindlasti enne valimisi oli vähemalt kolmel erakonnal, kaasa arvatud sellel erakonnal, kuhu teie kuulute, prioriteet minna üle ühtsele eestikeelsele haridusele. Aga eelarves me selleks konkreetseid vahendeid väga palju ei näe... Read more

20:26 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) teine lugemine

Erkki Keldo: Hea ettekandja! Te väga õigesti märkisite, et küsimus on prioriteetides. Me räägime täna 7-eurosest erakorralisest pensionitõusust, aga tegelikult teame, et tulumaksu tõttu läheb sealt 5,6 eurot kaotsi, mis tähendab, et ainult 1,4 eurot tuleb reaalset tõusu. Kui inimene saab pensioni natukene üle ke... Read more

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Erkki Keldo: Hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Te ennist mainisite, et Oudekki Loone on kinnitanud, et tema seisukohad ühtivad Eesti välispoliitiliste seisukohtadega. Kiiresti vaatasin üle, leidsin mõned väljaütlemised. Nimelt leiab Oudekki Loone, et rohkem NATO vägesid ei peaks Eestisse tulema, Eesti ei pea... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Erkki Keldo: Aitäh! Hea minister! Minu küsimus on ajendatud teie väljendist selle kohta, kuidas te lähete iga päev ministeeriumisse ja mõtlete, kuidas enda valijatele head teha. Enne valimisi ütlesite te EKRE volikogu istungil, et Jüri Ratase valitsus peaks tunnistama tulumaksureformi ebaõnnestumist, kuna see lä... Read more

Erkki Keldo: Aitäh! Hea minister! Jätkan sealt, kus te enne minu küsimusele vastamise lõpetasite. Te ütlesite, et klaas on pooltäis. Ma saan aru, et pooltäis tähendas teie arust seda, et järgmisel aastal on keskmine vanaduspensionär, kes hakkab saama 528 eurot, just see õige inimene, kes peaks tänase valitsuse j... Read more

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Erkki Keldo: Aitäh! Hea ettekandja! Kui me vaatame ministeeriumi arvutusi, siis näeme, et seaduseelnõu mõjutaks kõige enam nii töötavaid kui ka mittetöötavaid pensionäre, kelle kuuteenistus on vahemikus 500–1200 eurot, see mõjutaks neid pensionäre kõige enam. Kui tänase seaduse järgi hakatakse keskmist pensioni ... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Erkki Keldo: Aitäh! Hea ettekandja! Te enne mainisite, et Eesti Panga Nõukogu president ütles, et ta venitas ca seitse kuud uue nõukogu nimetamisega, sest tahtis ära oodata Riigikogu uue koosseisu. Samas ta ei ole Riigikogu uues koosseisus ühegi fraktsiooniga isegi mitte konsulteerinud. Kas siis ei tundu iroonil... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Erkki Keldo: Aitäh! Hea ettekandja! Te ise olete öelnud järgmist: "Hallipassi inimeste puhul tahetakse kodakondsus vägisi anda okupatsioonikolonistidele, kes on oma suhtumist Eesti riiki ja eestlastesse demonstreerinud sellega, et ei ole 25 aasta jooksul suvatsenud ära õppida eesti keelt ega tahtnud teha kodakon... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Erkki Keldo: Härra Ratas! Eestis on kõnekäänd, et käituge mu tegude, mitte mu sõnade järgi. Tulen tagasi politseijuhi ebaseadusliku tagandamise püüde juurde. Tegelikult pole ei Martin ega Mart Helme selle eest sisuliselt vabandust palunud. Nad korraks kommenteerisid, et võib-olla tõesti jäi üks mees, peaminister... Read more

Erkki Keldo: Aitäh! Härra Ratas! Mul on kahju, et ma pean kolmandat korda siin saalis küsima ühte ja sama küsimust, aga kuna ma ei ole kahele eelmisele küsimusele vastust saanud, siis loodan, et te saate anda lihtsa jah- või ei-vastuse. Kaks korda on juba küsitud selle kohta, et teil on valitsuses üks minister, ... Read more

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:50 Riiklik julgeolek

Erkki Keldo: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea peaminister! Eelmisel esmaspäeval avaldasime siin saalis umbusaldust siseminister Mart Helmele. Teatavasti on siseministri juhitud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhtivad liikmed, teie valitsuspartnerid, nimetanud Eestis elavaid vene rahvusest inimesi mitme väga ... Read more

Erkki Keldo: Aitäh, hea eesistuja! Kahjuks, hea peaminister, ei saanud ma teilt küll vastust, kumb siis teie valitsuse ametlik seisukoht on. Ma täpsustan, et sellelsamal siseministri umbusaldamisel küsis kolleeg Riigikogus Mart Helmelt järgmist: "Pärnu Postimehes 15. septembril ütlesite: "Kui meil on riskirühmad... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Erkki Keldo: Hea ettekandja! Enne te viitasite, et lähtusite eelnõu koostamisel mingil määral KPMG uuringust. Tollest uuringust tuli välja, et Lätis käiakse enim ostmas just õlut – see näitaja oli 79%. Kui me vaatame teie eelnõu, siis näeme, et kange alkohol muutub suhteliselt odavamaks ja kahjuks õlle hinna va... Read more

Erkki Keldo: Hea ettekandja! Mitu inimest on juba oma küsimuse küsinud ja vastuseks saanud, et tegemist on poliitilise kokkuleppega. Äkki on võimalik sellega kuskil tutvuda? Tõesti tahaks aru saada, millest tuleneb see 25% ulatuses mõlema aktsiisi alandamine. Aga teiseks tahan küsida isiklikult teilt niisugust a... Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Erkki Keldo: Hea vastaja! Teie sissejuhatusest sain ma aru, et te ei ole enda arust eksinud mitte millegi muu kui ühe seaduse vastu. Kui ma vaatan umbusaldusavalduse teksti ja teie varasemaid väljaütlemisi, millega te halvustate teadlasi, ründate ajakirjanikke ja mõnitate presidenti, nii et mõnikord on peaminist... Read more

Erkki Keldo: Hea vastaja! Teile on juba paar korda soovitatud ja pakutud võimalust, et seoses mitmel korral selge ebakompetentsuse näitamisega võiksite te võtta valge paberi ja võib-olla minna ise täna õhtul Kadriorgu, enne kui seda teeb äkki peaminister, keda te otseselt avalikult süüdistasite ja isegi tema ko... Read more

29.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:19 Karistusseadustik

Erkki Keldo: Aitäh, hea juhataja! Austatud peaminister Jüri Ratas! Aidake mul oma valijatele Jõgeva- ja Tartumaal selgitada järgmist juhtumit. Üldiselt levinud arvamus ja poliitiline kultuur Eestis on, et minister peab oma käitumisega olema eeskujuks kõigile Eesti inimestele, sh oma vastutusvaldkonnas olevatele ... Read more

Erkki Keldo: Aitäh, hea juhataja! Austatud peaminister! Ma arvan, et politsei uurimisest olulisem on see, millist eeskuju ministrid annavad oma ametkonnale. Näiteks 2003. aastal astus siseminister Ain Seppik tagasi, sest ta oli nõukogude ajal osalenud kohtunikuna mõne inimese süüdistamisel. Toona leidis peaminis... Read more