Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 42Open/Close results
19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Enn Meri: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud Ranno Tingas! Ka mina tahan küsida varamaksude kohta. Euroopa Liidus, nagu te väga hästi teate, on suuremas osas maadest ju mingisugused varamaksud. Osaliselt te muidugi sellele juba vastasite, aga milline on teie professionaalne hinnang või arvamus varamaksude kohta?... Read more

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

Enn Meri: Aitäh, härra juhataja! Kas te ei leia, et seda õigluse mõistet peaks juba kooliprogrammides erinevatel tasemetel käsitlema? Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:07 Käibemaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (763 SE) esimene lugemine

Enn Meri: Lugupeetud esimees! Lugupeetud kolleegid! Vabaerakond on seisukohal, et ettevõtete maksutasumise distsipliin on oluline, kuid liigne jäikus piirab väikeettevõtete arengut. Maksude tasumise tähtaegu peaks muutma väikeettevõtjatele soodsamaks. Väikeettevõtjate olukorda saab leevendada, kui pikendada ... Read more

13.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:09 Taasistutuse kohustus

Enn Meri: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud härra minister! Tahan teile esitada küsimuse metsanduse kohta. Kui sõidan Saaremaal ringi – see pilt on umbes sama üle kogu Eesti –, siis tihtipeale paistab nii, et keegi, kellel on mingisugune metsatukk ja kes ise sellega ei tegele, müüb selle raieõiguse maha,... Read more

Enn Meri: Aitäh, härra juhataja! Mul on ka üks lisaküsimus. Kui seda laadi lageraiet tehakse, nagu ma varem nimetasin, harvesteridega, siis tihtipeale ma näen, et jäetakse väga koledad jäljed. Kas ministeeriumil ei ole plaanis midagi teha, et neid asju kuidagiviisi takistada, või teha midagi selleks, et nad p... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine

Enn Meri: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud Raivo Aeg! Eelnõus on nimetatud ka konspiratsioonivõtteid, mille hulka minu arusaamise järgi kuulub ka inimeste pealtkuulamine. Kes on see inimene või see asutus, kes annab siis Kaitseväe luurele õiguse seda teha? Või kas seda saab iga Kaitseväe luureametnik ise ots... Read more

16.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:35 Riigieelarve ülesehitamine

Enn Meri: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud härra minister! Paljud Riigikogu liikmed on arvamusel, et riigieelarvet on raske lugeda ja ei ole kerge leida sealt konkreetseid kulusid ja tulusid. Me ju ei tea, kes saab rahandusministriks järgmises valitsuses, aga kas poleks mõistlik juba nüüd luua Rahandusm... Read more

Enn Meri: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud härra minister! Kas siis poleks mõttekas ehitada eelarve üles andmebaasina, nii et Riigikogu liikmed ise saaksid sisustada pärimisi eri objektide kohta, näiteks kui palju maksab psühholoogiaväljaõpe Tallinna Ülikoolis, mida saaks siis võrrelda psühholoogiavälja... Read more

14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:00 Arupärimine e-riigi arengusuundade kohta (nr 456)

Enn Meri: Aitäh, härra esimees! Lugupeetud härra minister! Tulen veel kord tagasi e-residentsuse juurde. Seda on täie õigusega kiidetud, aga seal on ka teatud riskid, ennekõike rahapesu ja muud, ütleme, mitteseaduslikud tegevused. Kas teie näete neid riske? Kui näete, siis mida te kavatsete teha? Read more

19.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:43 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) esimene lugemine

Enn Meri: Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud minister! Mulle jäi natuke ebaselgeks, kuidas kapitali suurust tuleks siin näha. Ma loen seletuskirja leheküljelt 7, et tulundusühistu osakapitali miinimum on 2500 eurot, aga aktsiaseltsil ehk kindlustusandjal on see 2 või 3 miljonit eurot. 2500 eurot tundub mulle... Read more

Enn Meri: Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud minister! Ma tulen ikka tagasi selle aktsiakapitali juurde. Ma sain teie vastusest aru, et pakutud teenuste järgi määratakse aktsiakapital. Kuidas see toimub? Kas on nii, et ühingul tuleb esitada mingi äriplaan, mis siis arutatakse läbi, või kuidas see asi toimub... Read more

19.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:51 EL-i struktuurifondide kasutamine

Enn Meri: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud peaminister! Üks argument, mida on kasutatud piirkondadeks jagamise vastu, on see, et piirkonnas peab olema vähemalt 800 000 elanikku. Aga ma juhin teie tähelepanu sellele, et näiteks nii väike maa kui Luksemburg on ka kaheks piirkonnaks jagatud. Kas meil ikkagi ei ... Read more

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:56 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE) esimene lugemine

Enn Meri: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Üks suurimaid Eesti rahva ohte on negatiivne iive. Üks hea viis selle vastu võidelda on võimaldada tasuta lasteaiakohti. Lasteaial on ju täita oluline roll lapse kujunemisel ning seda võib käsitada osana alusharidusest. Samuti aitab lasteaed kaasa lõimumise... Read more

Enn Meri: Kahjuks ma ei oska, aga ma tean nii palju, et see tasu on väga erinev. Ma arvan, et kõige väiksem summa on 15–20 eurot ja kõige suurem on vist Tartus, kus tuleb maksta vist 70 eurot kuus.  Read more

Enn Meri: Aitäh hea küsimuse eest! Juba praegu on nii, et 94% kõikidest lastest käib lasteaias. Me räägime väga väiksest grupist, kes seda toetust ei saaks. Ma ei tea, võib-olla annab teha mingi lahenduse, et kui inimene elab kohas, kus pole lasteaeda, siis vanem saaks mingisugust kompensatsiooni selle eest, ... Read more

Enn Meri: Aitäh! Ma tunnistan, et ma pole selle peale mõtelnud. Read more

12.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:57 Püsiühendus suursaartega

Enn Meri: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud proua minister! Hiljuti on ajakirjanduses palju räägitud püsiühendusest suursaartega. Kui minna sellega edasi, kas te näete siin võimalusi, et näiteks kaasata erakapitali? Mis samme te olete siiamaani teinud? Kuidas konkreetselt edasi minna? Read more

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 14:51 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine

Enn Meri: Lugupeetud juhataja! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu 19. novembril. Osalesid Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist Heidi Vessel ja fiskaalpoliitika osakonna valitsussektori eelarveanalüütik Kadri Klaos. Algataja esindaja Aivar Sõerd tutvustas eelnõu eesmärki ... Read more

05.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:10 Ettevõtluskonto

Enn Meri: Aitäh, härra esimees! Lugupeetud minister! Ettevõtluskonto põhimõte on ju hea, aga sellel süsteemil on teatud miinused ka. Üks küllaltki tähtis punkt on see, et ettevõtja ei saa seal materjalikulusid maha tõmmata. Kas poleks võimalik seda süsteemi ümber teha või laiendada, et seal saaks ka materjali... Read more

22.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Enn Meri: Aitäh, aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Mul on au anda teile üle eelnõu, mille eesmärk on kehtestada käibemaksu maksustamisperioodiks kuni 200 000-eurose aastakäibega ja kuni kümne töötajaga väikeettevõtjatele üks kalendriaasta ning 200 000 – 2 000 000-eurose aastakäibega ja kuni kümne töötajaga v... Read more

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:00 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) teine lugemine

Enn Meri: Aitäh, lugupeetud aseesimees! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Tahan küsida muudatusettepaneku nr 52 kohta. Nimelt on ju nii, nagu te väga hästi teate, et meie keskmine vanaduspension on umbes 450 eurot kuus, aga keskmine hooldekodukoht maksab umbes 750 eurot kuus. See tekitab paljudele vanade... Read more

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal

Enn Meri: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud riigikontrolör, te rääkisite riigieelarvest ja selle mitteläbipaistvusest. Ma olen teiega selles punktis rohkem kui nõus. Ja ma küsin teie käest kui ekspert: kas teie meelest ei oleks olnud mõttekas ehitada üles mingisugune andmebaas? Ma ei tea, äkki on see jub... Read more

Enn Meri: Härra juhataja! Lugupeetud riigikontrolör! Lugupeetud kolleegid! Mul ei ole Aivari temperamenti ja ma ei kavatse ka nii kaua rääkida kui tema. Aga ma tahan esiteks tänada selle ülevaate eest – see on väga huvitav lugemine! Siin on toodud välja ka mõned asjad, millest me pole eriti rääkinud, aga ma n... Read more

14.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:01 Politsei- ja Piirivalveameti töötajate arv

Enn Meri: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Eile oli meil külas Riigikontroll, kes esitas meile muu hulgas oma nägemuse PPA töötajate arvu kohta. Riigikontroll oli seisukohal, et PPA töötajate arv on kriitilise piiri lähedal ja lähiaastail läheb asi veel halvemaks. Täna kirjutab samast asjas... Read more

Enn Meri: Ma küsin peaministri käest. Aitäh, juhataja! See ajapiir – ma mõtlen seda 25 aastat teenistust – teeb seda, et inimene läheb 50-aastaselt pensionile. Kas seda ei tuleks teie meelest muuta? Kui te mõtlete järele, siis 50- või 52-aastane inimene on ju tavaliselt küllaltki heas vormis. See on minu meel... Read more

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:52 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) esimene lugemine

Enn Meri: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud proua minister! Minu andmete järgi on olemas 60–70 Eesti omanikkudele kuuluvat laeva. Ma räägin kaubalaevadest. Need seilavad põhimõtteliselt praegu kas Malta või Portugali lipu all. See teie mõte on muidugi väga tore ja oleks väga hea, kui seda oleks nii lihtne teha.... Read more

07.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:09 Eesti Energia aktsiakapitali suurendamine riigieelarvest

Enn Meri: Aitäh, härra esimees! Lugupeetud minister! On ju teisi viise ka, kuidas kapitali juurde tuua. Miks pole kasutatud – või kaalutud, ütleksin pigem – näiteks laenu võtmist või võlakirjade väljaandmist? Kas need pole teie meelest alternatiivid? Read more

13:55 Riigipalgaliste töökohtade arv

Enn Meri: Aitäh, härra esimees! Lugupeetud peaminister! Eesti Päevalehes oli esmaspäeval huvitav artikkel, kus arutati riigipalgaliste töökohtade arvu. Aastal 2015 alustati kärpeprogramm ja esimesel aastal kaotati 1700 töökohta. Aastal 2016–2017 kaotati veel 600 töökohta, aga aastal 2018 on kaotatud ainult 16... Read more

Enn Meri: Aitäh! Riigireformijatest rääkides: kuidas te kommenteerite nende väidet, et 50% töökohtadest võiks avalikus sektoris kaotada? Read more

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:37 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) esimene lugemine

Enn Meri: Lugupeetud aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Tahan esiteks öelda paar sõna eelarve kohta iseenesest. Ma tegelen riigieelarvega põhjalikumalt esimest korda ja pean nõustuma õiguskantsler Ülle Madise seisukohaga, et eelarvest ei ole kerge aru saada ja see ei võimalda Riigikogu liikmel kulude üle otsus... Read more

Enn Meri: ... tähelepanu suurtest küsimustest eemale. Räägitakse väikestest rahadest ja lastakse suured summad läbi, kuna neist ei pruugita alati aru saada. Riigikogu nii kui eraettevõtte nõukogu peaks andma valitsusele, ministeeriumitele üldiseid juhtnööre, mida teha või muuta. Näiteks võiks kärpida valitsus... Read more

17.10.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:25 Eesti Vabariigi Kaitseväe mobilisatsiooni kord

Enn Meri: Aitäh, lugupeetud esimees! Lugupeetud kaitseminister! Me arutasime seda küsimust rahanduskomisjonis, aga minu meelest on see nii väärt ja tähtis asi, et seda võiks ka suures saalis arutada. Sõjaolukorras, nagu te teate, on reservarmee formeerimine ülitähtis. Tavaline kord meie Kaitseväes on see, et ... Read more

Enn Meri: ... segada kui kasarmutes reservüksuste formeerimist. Me oleme seda küsimust varem arutanud. Read more

Enn Meri: Vabandust! Minu küsimus kaitseministrile siinjuures on, miks pole meie Kaitsevägi seda laadi mobiliseerimissüsteemi juba ammu rakendanud. Kas oleme eeskujuks võtnud teisi NATO riike, kus mobilisatsioon tegelikult ei toimi? Read more

Enn Meri: Jaa. Sõjaolukorras liidetakse teatud Kaitseliidu üksused mobiliseeritud reservarmeega. Aga Kaitseliidu üks tähtsamatest ülesannetest on ju just kaitsta mobilisatsiooniprotsessi. Kas poleks Kaitseväel mõttekam formeerida puuduvaid reservüksusi meie väljaõpetatud, aga mitte üksustesse paigutatud reser... Read more

10.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) esimese lugemise jätkamine

Enn Meri: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Siin tekib natuke imelik olukord. 17% on see gaasi põletavate firmade kulupiir, aga kui vaadata näiteks elektri suurtarbijaid, siis nende piir on tunduvalt madalam. Kui ma õigesti mäletan, siis mingi 5% või midagi sellist. Kus on teie loogika? Miks see gaa... Read more

10.10.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:52 Tööjõumaksud

Enn Meri: Aitäh, härra esimees! Lugupeetud peaminister! Meil oli siin varem maksudest juttu, konkreetselt ka tööjõumaksudest. Paljude meie ettevõtjate meelest on tööjõumaksud Eestis liiga kõrged ja me tahaksime neid hea meelega vähendada. Aga vähendamine tähendab ju ka seda, et neid tuleb kuidagiviisi asendad... Read more

Enn Meri: Aitäh, härra esimees! Ma esitan sama küsimuse, aga küsin natukene teisiti. Kui me räägime tööjõumaksude langetamise kompenseerimisest näiteks kommertskinnisvara maksuga, siis kuidas te sellise asja peale vaatate? Read more

09.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kaos või kaalutlus" arutelu

Enn Meri: Lugupeetud kolleegid! Olen Riigikogus olnud praeguseks kuus kuud ning hakkan alles nüüd tasapisi aru saama, mis siin majas toimub ja miks. Aga mul on muid kogemusi, mis võiksid olla kasulikud. Olen palju aastaid tegelenud ettevõtlusega nii Eestis kui ka välismaal, seega tunnen seda maailma ja ettevõ... Read more

26.09.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:51 Eelarve 2019 ja majanduskonjunktuur

Enn Meri: Aitäh, härra esimees! Lugupeetud härra peaminister! Täna on ju pressikonverents olnud ja ma kardan, et see küsimus on teile juba võib-olla varem esitatud, aga lubage, ma esitan selle ka omalt poolt. Kui vaadata, mida siiamaani on uue eelarve kohta öeldud, siis tundub, et eelarve on kerges puudujäägi... Read more

Enn Meri: Aitäh, härra esimees! Ma siis küsin, kas praegu toimuva ülekuumenemise mõjuga on riigi eelarvestrateegias arvestatud. Read more