Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 664Open/Close results
20.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! Alustame 5. töönädala kolmapäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Siret Kotka-Repinski, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh raporti eest! Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontroll Hetkel on täiskogul 76 Riigikogu liiget. Read more

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas" eelnõu (782 OE) esimene lugemine

Esimees Eiki Nestor: Meie päevakorra esimene punkt on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas" eelnõu (782 OE) esimene lugemine. Algatajate nimel teeb ettekande Andres Herkel. ... Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Olga Ivanova, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Algatajale rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Põhiseaduskomisjoni ettekandja on Mart Nutt. Väliskomisjoni? No näed, andke andeks! Väliskomisjoni ettekandja on Mart Nutt. Vaat mida tähendab, kui inimene on aastakümneid olnud põhiseaduskomisjonis. Nutt ja põhiseadus lähevad juba kokku. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! Ma loodan, et te andestate Mart Nutile ja mulle meie keelevääratused. Nüüd küsimused ettekandjale. Olga Ivanova, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Mihhail Stalnuhhin, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem ettekandjale küsimusi ei ole. Aitäh, Mart Nutt, väliskomisjoni liige! Avan läbirääkimised. Oudekki Loone, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel! Read more

Esimees Eiki Nestor: Seda laadi Riigikogu otsuste eelnõude menetlemise kord eeldab, et läbirääkimistel võtavad sõna fraktsioonide esindajad. Andres Herkel, palun, Vabaerakonna fraktsiooni nimel! Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, kuna läbirääkimiste käigus nimetati Margus Tsahkna nime, siis on tal õigus vastulauseks. Margus Tsahkna, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan läbirääkimised. Austatud Riigikogu, eelnõu 782 kohta on esitatud üks muudatusettepanek väliskomisjonilt. Pretensioone ei ole, läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, Vabariigi Valitsusele tehtavat ettepanekut sisaldava otsuse eelnõu menetlemise kord on selline, et otsuse vastuvõtmis... Read more

14:40 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse eelnõu teine lugemine. Komisjoni ettekandja on põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimusi ettekandjale ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu kohta on esitatud kolm muudatusettepanekut, kõik põhiseaduskomisjonilt ja kõik nad on loomulikult arvestatud: esimene, teine, kolmas. Eelnõu 781 teine lugemine on lõppenud.   Read more

14:42 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Õiguskomisjoni ettekandja on Jüri Saar. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kas ettekandjale on küsimusi? Aitäh, Jüri Saar! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu muutmiseks on juhtivkomisjon teinud kolm ettepanekut. Vaatame need läbi: esimene, teine, kolmas. Eelnõu 749 teine lugemine on lõppenud. Read more

14:46 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, ka eelnõu 776 vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Kohaloleku ... Read more

14:50 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Põhiseaduskomisjoni algatatud isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Siiski on. Jüri Adams Vabaerakonna fraktsiooni nimel. Vabandust, ei pannud tähele! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde. Põhiseaduskomisjoni algatatud eelnõu 778 vajab vastuvõtmiseks koosseisu häälteenamust. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll 68 Riigikogu liiget registreerus kohale. Panen hääletusele põhiseaduskomisjoni algatatud isikuandm... Read more

14:58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Jüri Adams, palun, Vabaerakonna fraktsiooni nimel! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan läbirääkimised ja läheme lõpphääletuse juurde. Ka 762 SE vastuvõtmiseks on vajalik koosseisu häälteenamus. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll 69 Riigikogu liiget on kohal. Panen hääletusele põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkus... Read more

15:06 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) kolmas lugemine 

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Monika Haukanõmm, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem kõnesoove ei ole. Lõpetan läbirääkimised ja läheme lõpphääletuse juurde. Ka eelnõu 737 vajab seadusena vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll73 Riigikogu liiget on kohal. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud täitemenetluse... Read more

15:17 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) kolmas lugemine 

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole ja me läheme lõpphääletuse juurde. Eelnõu 759 vajab ka vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Kohaloleku kontroll, pa... Read more

15:19 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, läheme lõpphääletuse juurde. Seegi on koosseisu häälteenamust nõudev seadus. Kohaloleku kontroll, palun! Kohalole... Read more

15:21 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Riigikogu liikmete Andres Metsoja, Raivo Aegi, Tarmo Kruusimäe, Helir-Valdor Seederi, Priit Sibula, Aivar Koka, Sven Sesteri, Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa, Maire Aunaste, Marko Pomerantsi, Mart Nuti, Valeri Korbi, Jaanus Karilaidi, Märt Sultsi, Inara Luigase ja Tanel Talve algatatud Vabariigi Valitsu... Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan läbirääkimised ja läheme lõpphääletuse juurde. Eelnõu 789 vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll57 Riigikogu liiget on kohal. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus... Read more

15:29 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Ka eelnõu 765 SE vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku... Read more

15:32 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) kolmas lugemine 

Esimees Eiki Nestor: Meie järgmine päevakorrapunkt on õiguskomisjoni algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Austatud Riigikogu, panen hääletusele õiguskomisjoni algatatud liikl... Read more

15:33 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muu... Read more

15:35 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hää... Read more

15:36 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatu... Read more

20.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, tere päevast! Infotund. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollInfotundi registreerus 33 Riigikogu liiget. Valitsusliikmed peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Indrek Saar ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, tere päevast! Annan võimaluse iga põhiküsimuse puhul esitada ... Read more

13:01 Eesti keel Kohtla-Järvel

Esimees Eiki Nestor: Esimene küsija on Jüri Saar, esimene vastaja on peaminister Jüri Ratas. Palun, Jüri Saar! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Saar, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arto Aas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:08 Ida-Viru venestamine 

Esimees Eiki Nestor: Järgmise küsimuse peaminister Jüri Ratasele esitab Martin Helme. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Martin Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Henn Põlluaas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: See ei ole nüüd küsimus. Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:18 Riigigümnaasiumi teemal

Esimees Eiki Nestor: Ja nüüd küsib Maris Lauri peaminister Jüri Rataselt. Maris Lauri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Maris Lauri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Palun küsimus! Read more

Esimees Eiki Nestor: Martin Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:28 Tartu Maarja kiriku taastamine

Esimees Eiki Nestor: Nüüd küsib Jüri Adams kultuuriminister Indrek Saarelt. Jüri Adams, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Adams, täpsustav küsimus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:36 Vana Baskini Teatri tegevuse lõpetamine

Esimees Eiki Nestor: Järgmise küsimuse kultuuriminister Indrek Saarele esitab Henn Põlluaas. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jaak Madison, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Suur aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Henn Põlluaas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Aeg on ammu läbi! (H. Põlluaas räägib edasi, mida, ei ole kuulda.) Henn Põlluaas, palun kirjuta endale üles küsimus, mille saab esitada ühe minuti jooksul! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:47 Maksuteemad

Esimees Eiki Nestor: Nüüd küsib Aivar Sõerd ja vastab peaminister Jüri Ratas. Read more

Esimees Eiki Nestor: Aivar Sõerd, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Aivar Sõerd, kui ma ütlesin infotunni algul, et ma annan võimaluse ühe täpsustava küsimuse esitamiseks, siis seda ma ka mõtlesin. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:53 Vaenulikkus eestlaste vastu

Esimees Eiki Nestor: Järgmine küsimus on peaminister Jüri Ratasele. Jaak Madison, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jaak Madison, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh, peaminister! Aitäh, ministrid! Kell on 13.59.42. Riigikogu XIII koosseisu viimane infotund on lõppenud. Read more

19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Esimees Eiki Nestor: Vilja Toomast, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Enn Meri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urve Tiidus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Sven Sester, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Maris Lauri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh, Ranno Tingas! Küsimusteks ja vastusteks ettenähtud 20 minutit sai täis üks minut tagasi. Avan läbirääkimised. Fraktsioonide esindajad võiksid olla esimesed läbirääkijad. Kersti Sarapuu Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel Vabaerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Maris Lauri Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Sven Sester Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Austatud Riigikogu, vaadates sooviavaldusi, on selge, et meil on vaja otsustada protseduuriküsimus.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada istungi tööaega kuni selle päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun võtta se... Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Aivar Sõerd, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Peeter Ernits, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh, Peeter Ernits! Aeg on läbi. Read more

Esimees Eiki Nestor: Tänane istung on lõppenud. Kohtume homme. Istungi lõpp kell 13.10. Read more

18.02.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu XIII koosseisu täiskogu IX istungjärgu 5. töönädala esmaspäevast istungit. Kas kellelgi on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Ei ole. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontroll62 Riigikogu liiget on täiskogul. (Helistab kella.) Ma saan aru, et on elev... Read more

15:03 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor: Vaba mikrofon. Oudekki Loone, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Adams, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Märt Sults, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jaanus Karilaid, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Peeter Ernits, palun! Read more

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

Eiki Nestor: Aitäh! Ma tänan ka Vabaerakonda küsimuse tõstatamise eest! Küsimusi oleks palju, aga üks, mis mind on vaevanud juba paar aastat, on see, kas erameedia ettevõtte puhul võib ka mängus olla huvide konflikt. Ja kui see konflikt on, kes selle peaks välja tooma? Kui mõni minister oma tegevusega nende ette... Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Tanel Talve Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Riigikogu tänab Ilmar Raagi, Helen Eenmaa-Dimitrievat ja Ivo Juurveed. Aitäh! Selle päevakorrapunkti arutelu on lõppenud. Read more

12:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgmine päevakorrapunkt on Riigikogu liikme Ants Laaneotsa algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Ettekandja on riigikaitsekomisjoni liige Madis Milling, kes hoogsalt ja sõjaväelise rühiga saabub meie ette. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kas Riigikogu liikmetel on riigikaitsekomisjoni esindajale küsimusi? Ei ole. Aga juhatajal on. Austatud riigikaitsekomisjoni esindaja Madis Milling! Miks peaks Riigikogu esimees ja täiskogu juhataja mitte kasutama oma õigust eelnõu teine lugemine katkestada põhjusel, et kogu tekst on allajoonitud eh... Read more

Esimees Eiki Nestor: Juhatajal on õigus katkestada eelnõu lugemine momentaanselt, kui tekst on uus. Ja üleüldse mingit juhatust ei ole vaja. Ma palusin sult vastust, miks ma seda ei peaks tegema. Ma hea meelega ei tee seda. Ma olen selle üle väga rõõmus. Aga seleta ära ka rahvasaadikutele, miks neilt võetakse ära õigus ... Read more

Esimees Eiki Nestor: Nüüd tuli ka rahvasaadikutelt küsimusi. Kas mulle või ettekandjale? Ettekandjale. Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Tänan, rahvasaadik Keit Pentus-Rosimannus, selle küsimuse eest! Jaak Madison, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Austatud rahvasaadikud! Kuidagi koomiline on hakata täiskogu eelviimasel töönädalal seletama, kuidas Riigikogu töötab. Ma juhin teie tähelepanu sellele, et siinse teksti kohta ei ole te keegi saanud mitte ühtegi muudatusettepanekut esitada – selle teksti kohta siin. Aga kuna komisjon saavutas... Read more

12:21 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgmisena on meie päevakorras Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 768 teine lugemine. Õiguskomisjoni ettekandja on Hardi Volmer. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Johannes Kert, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Raivo Aeg, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, Hardi Volmer! Read more

Esimees Eiki Nestor: Avan läbirääkimised. Riigikogu liikmetel läbirääkimiste soovi ei ole. Vaatame läbi muudatusettepanekute tabeli. Muudatusettepanek nr 1, esitajad Kalvi Kõva, Hardi Volmer, Mati Raidma, Madis Milling, Jaanus Karilaid ja Toomas Paur, arvestatud täielikult. Muudatusettepanek nr 2, esitanud samad Riigiko... Read more

12:44 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Meie järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 658 teine lugemine. Komisjoni ettekandja on õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem Riigikogu liikmetel küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjon on esitanud eelnõu 658 kohta 21 muudatusettepanekut. Vaatame need läbi. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ja 21. Juhtivkomisjoni... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu IX istungjärgu 4. töönädala kolmapäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Aitäh teile! Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontroll71 on kohal, puudub 30. Päevakorra täpsustamiseks niipalju, et mõni ettekandja on komisjoni otsusel muutunud. Eeln... Read more

14:03 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Alustame sealt, kus meie töö eile katkes. Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 639 teine lugemine. Maaelukomisjoni ettekandja Aivar Surva, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused komisjoni ettekandjale. Küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Eelnõu 639 kohta on esitatud neli muudatusettepanekut. Vaatame need läbi. Kõik on komisjoni esitatud, kõik on arvestatud. Esimene, teine, kolmas ja neljas. Eelnõu 639 teine lugemine on lõpetatud. Read more

14:07 Käibemaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (763 SE) esimene lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgnevalt Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu 763 esimene lugemine. Algatajate ettekandja on Enn Meri. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kas algatajale on küsimusi? Ei ole. Aitäh, Enn Meri! Rahanduskomisjoni ettekandja on rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Eelnõu kohta komisjoni esimehele rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 763 esimesel lugemisel tagasi lükata. Seda ettepanekut tuleb meil hääletada.Austatud Riigikogu, panen hääletusele rahanduskomisjoni ettepaneku eelnõu 763 esimesel lugem... Read more

14:19 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud pandikirjaseaduse eelnõu 760 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, palun tähelepanu! Eelnõu 760 vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Vastavalt seadusele teeme seetõttu kohaloleku kontro... Read more

14:22 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 722 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Peeter Ernits, kas Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel? Väga hea. Peeter Ernits... Read more

Esimees Eiki Nestor: Suur aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru Vabaerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Sven Sester Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Erki Savisaar Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jaanus Marrandi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan läbirääkimised ja läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 722. Palun võtta seisukoht ja hääletada!... Read more

14:44 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 663 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Andres Herkel Vabaerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Priit Sibul Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Sulgen läbirääkimised, kuna rohkem kõnesoove ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 663. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedPoolt oli 72 Ri... Read more

14:56 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu 680 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu 680. Palun võtta seisukoht ja hä... Read more

14:57 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Vabariigi Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 799 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Eiki Nestor: Austatud aseesimees! Tublid Riigikogu liikmed! Tarmo, vana tutvuse poolest: nii lolli juttu ma pole siin ammu kuulnud. Ära pahanda, ei midagi isiklikku, rock 'n' roll ja kõik muu sinna juurde kuuluv jääb edasi! Aga sisu poolest ma saan nii palju aru, et maailmas suitsetamine väheneb ja tubakafirmad ... Read more

Eiki Nestor: Jaa, protseduuriline küsimus. Eelnõu algataja on Vabariigi Valitsus. Valitsus otsustab, kas eelnõu algatada või mitte. Kui ta otsustab algatada, siis ta määrab ka valitsuse esindaja, see on Riina Sikkut. Valitsus ei ole langetanud otsust eelnõu tagasi võtta, aga menetlustoimingute osas on Riina Sikk... Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! Mul ei olegi muud öelda kui seda, et ma pikendan vaheaega veel 30 minutit ja ootan peaministri kõnet. (Sumin saalis.) See ei ole tõesti okei, aga midagi ei ole teha. Juhatusel on muidu keeruline üksmeelele jõuda. V a h e a e g  Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, ma palun vabandust! Juhatus on tublide abilistega koos teinud tõsist tööd, aga seda juhatus teha ei suuda, et valitsusesiseseid protseduure korraldada. Praegu on meie käes valitsuse poolt selle eelnõu esindajaks määratud ministri informatsioon. Ja et juhatus oleks kõik ühte meelt... Read more

Esimees Eiki Nestor: Asi on nii, et ma pean teile tunnistama, et ettepanekuid, kus teise lugemise lõpetamine seotakse hääletustulemustega saalis, saab juhatus kogu aeg. Põhiliselt teevad neid komisjonid, see on täiesti arusaadav. Selles mõttes ministri kiri ei erine millegi poolest nendest kirjadest, mis komisjonidest t... Read more

Esimees Eiki Nestor: Ei, seda ma ei öelnud. Read more

Esimees Eiki Nestor: Ma siis kordan: vabandust, kui ma eksisin! Ja veel kord palun vabandust, kui keegi ei saanud ka aru. Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Vastan. Kõigepealt asi, milles austatud rahvasaadik minu tagasihoidliku arvamuse järgi sügavalt eksis. On kaks erinevat asja. Üks on eelnõu tagasivõtmine ja teine on eelnõu lugemise katkestamine. Lugemise katkestamine ei ole tagasivõtmine. Need on kaks erinevat asja. Vabariigi Valitsuse reglement ... Read more

Esimees Eiki Nestor: Kohe otsitakse üles. Aga mingit sisulist tähtsust ma sellel nagu ei näe. Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimus on arusaadav. Et kõik oleks arusaadav, ma loen selle kirja ette. Täpselt samasuguseid kirju saadavad juhatusele ka komisjonid, kui nad teevad samasuguse ettepaneku. "Palun katkestada eelnõu "Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus" (775 SE) t... Read more

Esimees Eiki Nestor: Ma olen, austatud Andres Herkel, su jutuga täiesti nõus, välja arvatud üks asi. Riigikogu juhatus ei ole andnud Vabariigi Valitsusele soovitusi, mis ta selle eelnõuga teha võiks. Minister on öelnud, et tema soovib lugemise katkestada. See pole nagu meie asi otsustada, seda otsustab valitsus. Taavi ... Read more

Esimees Eiki Nestor: Peaminister helistas praegu. Mina vestlesin teiega, vastasin auväärsete Riigikogu liikmete küsimustele. Mida peaminister ütles, seda teab minu kõrval istuv tubli nõunik. Seetõttu kaks minutit vaheaega, et juhatus saaks kokku tulla. Vabandust!V a h e a e g Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, vabandust veel kord! Meile on laekunud kiri, mille me oleme siin korduvalt ette lugenud. See sisaldab töö- ja terviseminister Riina Sikkuti taotlust eelnõu 775 teine lugemine katkestada. Minu ees on Vabariigi Valitsuse reglement § 22 lõige 2. See on eelnõu tagasivõtmise kohta. Ku... Read more

19:09 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Jätkame Riigikogu istungit! Meie järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Komisjoni nimel teeb ettekande Urve Palo. (Lärm saalis. Keegi kommenteerib eelmist teema... Read more

Esimees Eiki Nestor: Mina tõlgendan seda pretsedentide alusel ja selle alusel, et juhatus leidis: kui Vabariigi Valitsus on tagasivõtmise protseduuri teinud, siis on Vabariigi Valitsuse katkestamise ettepanek meie jaoks ühemõtteliselt arusaadav ja esitatud. Hanno Pevkur, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Meie koosseis ei lõpeta 21. veebruaril. Meie koosseis lõpetab töö siis, kui Vabariigi Valimiskomisjon kuulutab välja järgmise Riigikogu valimise tulemused. Sellega, et Vabariigi Valitsus võiks meie ettepanekul teha mingi teistsuguse reglemendi, täpsustades eelnõu lugemise katkestamist, ma olen nõus.... Read more

Esimees Eiki Nestor: Riigikogu juhatus oli täielikult üksmeelel selles, et kui valitsus on tagasivõtmise protseduurika täitnud, siis on igati põhjendatud lugemine katkestada. See otsus oli. Me rohkem valitsuse töösse sekkuda ei taha. Jaanus Karilaid, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Sellist võimalust ei olnud. Väga naljakas oleks, kui kodukorra seaduse § 107 lõige 1 ütleb, kellel on õigus katkestada, aga suur saal hakkab otsustama, kas neil on õigus katkestada. Siis ei ole sellel § 107 lõikel 1 üldse mingit mõtet. Siis peaks igal juhul hääletama. Aga ma arvan, et see on väga au... Read more

Esimees Eiki Nestor: Ma saan aru, austatud rahvasaadik Sibul. Ka mul või kes iganes istungit juhatab, oleks kordades lihtsam seda tööd teha, kui kõik elujuhtumid oleks kodu- ja töökorra seaduses paragrahvidega kaetud. Reeglina on ju nii, et teatud juhtumeid ei suudeta enne isegi teoreetiliselt välja mõtelda. Ja seetõttu... Read more

Esimees Eiki Nestor: Jaanus Karilaid, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Me püüdsime terve juhatusega vähemalt protseduurika osas ühte meelt olla – mida saab juhatus otsustada, mida ei saa. Tõesti, küsimus, mille Jaanus Karilaid esitas, on täienduseks Priit Sibula küsimusele. Meil kasutatakse kodukorraseaduses mõistet "juhatus", kui aus olla, kahes eri tähenduses. Üks t... Read more

21:02 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Neid ei ole. Aitäh, Tarmo Kruusimäe! Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Eelnõu 793 kohta on esitatud kuus muudatusettepanekut, need kõik on juhtivkomisjonilt ja loomulikult arvestatud. Vaatame need läbi. Esimene, teine, kolmas, neljas, viies ja kuues. Eelnõu 793 teine lug... Read more

21:05 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 780 teine lugemine. Majanduskomisjoni ettekandja Jaanus Marrandi, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Arto Aas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arto Aas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Jaanson, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Jaanson, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem ettekandjale küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Arto Aas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Ettepanekut ei tulnud ja rohkem kõnesoove ei ole. Eelnõu 780 kohta on esitatud kaks muudatusettepanekut juhtivkomisjonilt. Esimene ja teine muudatusettepanek. Arto Aas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Selge. Austatud Riigikogu, juhatajal on protseduuriline küsimus austatud Reformierakonna fraktsiooni aseesimehele Kristen Michalile. See kõlab nii: kas rahvasaadik Arto Aasale oli fraktsiooni juhtkond esitanud tungiva palve selle eelnõu puhul otsustada, mida hääletada ja mida mitte? Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Austatud Riigikogu, me arutame eelnõu 780. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1, mille on esitanud majanduskomisjon ja mis on täielikult arvestatud. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedMuudatusettepaneku poolt on 30 Riigikogu liiget ja vastu 12, erapooletuid ei ole. Muuda... Read more

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgnevalt on meie päevakorras Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse eelnõu 684 teine lugemine. Komisjoni ettekandja on kultuurikomisjoni esimees Aadu Must. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urve Tiidus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Metsoja, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh, Aadu Must! Riigikogu liikmetel ei olegi rohkem küsimusi. Avan läbirääkimised. Yoko Alender, palun! Read more

13.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, tere päevast! Infotund. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontroll Kohalolijaks registreeris ennast 28 Riigikogu liiget. Valitsusliikmetest on infotunnis peaminister Jüri Ratas, siseminister Katri Raik ja keskkonnaminister Siim Kiisler. Annan iga teema arutelul võimaluse ühe ... Read more

13:01 Valitsusliikmete osalus vaenu õhutamisel ja libauudiste levitamisel

Esimees Eiki Nestor: Esimene vastaja on peaminister Jüri Ratas, esimene küsija Mart Helme. Palun, Mart Helme! Read more

Esimees Eiki Nestor: Mart Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Martin Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:09 Taasistutuse kohustus

Esimees Eiki Nestor: Küsib Enn Meri, vastab keskkonnaminister Siim Kiisler. Enn Meri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Enn Meri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:17 Õppekeel

Esimees Eiki Nestor: Järgmisena vastab peaminister Jüri Ratas Maris Lauri küsimusele. Palun, Maris Lauri! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Maris Lauri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:25 Suurürituste turvamine

Esimees Eiki Nestor: Järgmisele küsimusele vastab siseminister Katri Raik ja küsib Martin Helme. Palun, Martin Helme! Read more

Esimees Eiki Nestor: Martin Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Mart Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Veel kord aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:31 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru küsib, peaminister Jüri Ratas vastab. Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Tänan! Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Austatud peaminister, austatud ministrid, austatud Riigikogu liikmed, et te ei peaks liigselt muretsema, siis ütlen, et Riigikogu juhatajal on siiralt hea meel, kui valitsusliikmed ja rahvasaadikud üksteise kohta tunnustavaid sõnu lausuvad. Read more

13:40 Pensionid

Esimees Eiki Nestor: Järgmine küsija on Ivi Eenmaa ja vastab peaminister Jüri Ratas. Ivi Eenmaa, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ivi Eenmaa, palun täpsustav küsimus! Read more

Esimees Eiki Nestor: Henn Põlluaas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:49 Kodakondsus

Esimees Eiki Nestor: Vastab siseminister Katri Raik, küsib Henn Põlluaas. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Henn Põlluaas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:57 Sisekaitseakadeemia tulevik

Esimees Eiki Nestor: Küsib Jüri Saar, vastab siseminister Katri Raik. Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh, peaminister! Aitäh, siseminister! Aitäh, keskkonnaminister! Infotund on lõppenud. Read more

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Esimees Eiki Nestor: Urve Tiidus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Peeter Ernits, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Barbi Pilvre, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Väga täpne lõpp. Aitäh, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson! Austatud Riigikogu, enne kui asume läbirääkimiste juurde, on meil, hinnates soove läbirääkimistel osaleda, vaja otsustada protseduurilised küsimused. Austatud Riigikogu, panen hääletusele väliskomisjoni ettepaneku pikendada tänase istun... Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Mart Nutt Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Keit Pentus-Rosimannus Reformierakonna fraktsiooni nimel. Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Kersti Sarapuu Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Henn Põlluaas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Barbi Pilvre Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Oudekki Loone, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Mart Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan läbirääkimised ja arutelu selles päevakorrapunktis. Vabandust! Jürgen Ligi soovib veel läbirääkimistel osaleda. Jürgen Ligi, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Nii. Nüüd lõpetan arutelu selles päevakorrapunktis. Read more

13:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Juba olemegi jõudnud eelnõu 789 teise lugemiseni. Eelnõu on algatanud Andres Metsoja, Raivo Aeg, Tarmo Kruusimäe, Helir-Valdor Seeder, Priit Sibul, Aivar Kokk, Sven Sester, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Maire Aunaste, Marko Pomerants, Mart Nutt, Valeri Korb, Jaanus Karilaid, Märt Sults, Inara Luigas j... Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Terje Trei, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem kõnesoove ei ole. Eelnõu 789 kohta on esitatud kaks muudatusettepanekut. Esimese on esitanud Keit Pentus-Rosimannus ja Kalle Palling. Komisjon on jätnud selle ettepaneku arvestamata. Seda minagi. Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Teeme seda. Austatud Riigikogu, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1, mille on esitanud Keit Pentus-Rosimannus ja Kalle Palling ning mille juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedSelle muudatusettepaneku poolt on 14 Riigikogu liiget, vastu 18. M... Read more

13:54 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgmisena on meie päevakorras maaelukomisjoni algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 788 teine lugemine. Ettekandja on maaelukomisjoni liige Aivar Surva. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh, Aivar Surva! Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Eelnõu 788 teine lugemine on lõpetatud. Vaatan kella. Juhataja vaheaeg kolm minutit. Kohtume homme. V a h e a e g Istungi lõpp kell 13.57. Read more

11.02.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, tere päevast! Head Riigikogu XIII koosseisu eelviimast töönädalat! Kõigepealt tervitame Ivi Eenmaad, kes on taas asunud täitma Riigikogu liikme kohustusi. Kas kellelgi on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Suur aitäh! Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollKohal on 7... Read more

15:02 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor: Vaba mikrofon. Märt Sults, palun! Austatud Riigikogu, vabas mikrofonis võtab sõna Riigikogu liige Märt Sults. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem kõnesoove ei ole. Istung on lõppenud. Kohtume homme. Istungi lõpp kell 15.07. Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem ettekandjale küsimusi ei ole. Aitäh! Komisjoni nimel teeb ettekande sotsiaalkomisjoni liige Viktor Vassiljev. Read more

Esimees Eiki Nestor: Riigikogu liikmetel ei ole küsimusi, aga mul kui Riigikogu esimehel on. Kuna mul on kohustus Riigikogus vastu võetud seadused ja otsused alla kirjutada, siis küsin: kas teie koostöö õigus- ja analüüsiosakonnaga jätkub? Et ma teaks, millele ma alla kirjutan, kui täiskogu selle dokumendi heaks kiidab... Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Otsuse eelnõu 779 esimene lugemine on lõppenud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 13. veebruari kell 17.15. Istungi lõpp kell 17.01. Read more

29.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, palun võtke istet! Suur tänu! Read more

10:01 Riigikohtu liikme Velmar Breti ametivanne

Esimees Eiki Nestor: Meie täiskogu istung algab täna Riigikohtu liikme Velmar Breti ametivande andmisega. Palun, Velmar Brett! Read more

10:11 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) esimene lugemine

Eiki Nestor: Austatud ettekandja! Kasutan võimalust, et tegemist on endise keskkonnaministriga. Minul on kuidagi teadmine, et selle ameti ja inspektsiooni ühendamisel on oma pikk ajalugu. Ma mäletan päris mitmeid ministreid, kes on selle ideega ringi käinud. Kas sa natuke valgustaksid Riigikogu, kui vana see ide... Read more

10:45 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) esimene lugemine

Eiki Nestor: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Mina just toetan seda, et komisjoni töö on kokku võetud otsuse vormis. Kas või sellel lihtsal põhjusel, et kes teab, kummal pool järgmises Riigikogus keegi istub, aga kui Riigikogu on otsustanud, siis saab kõigile neile pretensioonidele, mida eelkõneleja praegu e... Read more

Eiki Nestor: Kindlasti puudutab see nii mitmeidki asju, mis meil on teoreetiliselt vastu võetud, aga kuidagi ei tööta, kas või see õigusselguse põhimõte või seadusloome põhimõte. Vabandagu nüüd kõik endised keskkonnaministrid ja praegune keskkonnaminister, ma toon näite Keskkonnaministeeriumi alalt, kuigi te saa... Read more

28.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, tere päevast! Täiskogu IX istungjärgu kolmanda töönädala esmaspäevane istung. Ega ei ole kellelgi soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Ei ole. Aitäh! Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontroll 65 Riigikogu liiget on täiskogul. Päevakorra kinnitamine. Austatud Riigikogu, ... Read more

15:01 Arupärimine omavalitsuste infotegevuse kohta valimiseelsel ajal (nr 459)

Esimees Eiki Nestor: Arupärimistele vastamine. Esimene arupärimine on esitatud Andres Herkeli, Jüri Adamsi, Ain Lutsepa, Enn Mere, Krista Aru ja Külliki Kübarsepa poolt. Arupärijate nimel Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arupärimisele vastab riigikontrolör Janar Holm. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused riigikontrolörile. Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Saar, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aivar Sõerd, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Peeter Ernits, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh, riigikontrolör Janar Holm! Riigikogu liikmetel küsimusi rohkem ei ole. Avan läbirääkimised. Arupärijate nimel Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Riigikogu liikmetel ei ole läbirääkimiste soovi. Ma saan aru, et riigikontrolöril ka mitte. Lõpetan selle arupärimise arutelu. Read more

15:35 Arupärimine Tallinna ringraudtee kavandamisest loobumise kohta (nr 460)

Esimees Eiki Nestor: Ja nüüd arupärimine, mille on esitanud Andres Herkel, Krista Aru, Enn Meri, Külliki Kübarsepp, Tiina Kangro ja Ain Lutsepp. Arupärijate nimel Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arupärimisele tuleb vastata majandus- ja taristuminister Kadri Simsonil. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ministrile. Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Saar, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Riigikogu liikmetel on veel küsimusi, mida küsida. Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Väga tubli! Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, minister! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Lõpetan arutelu selles päevakorrapunktis. Read more

15:53 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor: Vaba mikrofon. Peeter Ernits, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh, Peeter Ernits! Viis minutit sai täis. Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem soove vabas mikrofonis rääkida ei ole. Istung on lõppenud. Kohtume homme! Istungi lõpp kell 15.59. Read more

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! Alustame kolmapäevast istungit. Kellel on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Oudekki Loone, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Olen vastu võtnud ühe eelnõu, kodu- ja töökorra seaduse alusel tegutseme sellega edasi. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollTäiskogul on 78 Riigikogu liiget. Read more

14:03 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" eelnõu (772 OE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene punkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" eelnõu 772 teine lugemine. Rahanduskomisjoni nimel teeb ettekande komisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh, Mihhail Stalnuhhin! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, palun tähelepanu! See eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Seoses sellega palun teeme kohaloleku kontrolli!Koh... Read more

14:08 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgmisena on meie päevakorras põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 574 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Arto Aas Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, ka eelnõu 574 vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Seetõttu kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontroll Hetkel on kohal 80 Riigikogu liiget. Austatud Riigikogu, panen hääletusele põhiseaduskomi... Read more

14:14 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Helmen Küti, Jüri Jaansoni ja Andres Metsoja algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu 293 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Helmen Kütt, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Henn Põlluaas, kas Peeter Ernits osaleb läbirääkimistel sõnavõtuga kohalt teie fraktsiooni nimel? Kui jaa, siis võiks tuua siia selle sisuga kirja. Praegu on läbirääkimised. Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole, läheme lõpphääletuse juurd... Read more

14:21 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgmine punkt on Riigikogu liikmete Andres Metsoja, Tanel Talve, Erki Savisaare, Urve Palo, Toomas Pauri, Märt Sultsi, Dmitri Dmitrijevi, Toomas Väinaste, Barbi Pilvre, Hardi Volmeri, Hannes Hanso, Jaanus Marrandi, Heljo Pikhofi, Toomas Jürgensteini, Valeri Korbi, Peeter Ernitsa, Tarmo Kruusimäe, K... Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, me arutame neljandat päevakorrapunkti. Käsil on eelnõu 703 lõpphääletus. See tuleb meil uuesti teha.Austatud Riigikogu, panen hääletusele ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 703. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedEelnõu vastuvõtmise poolt on 73 Riigikogu li... Read more

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Alustame Vabariigi Valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 772 teist lugemist. Majanduskomisjoni nimel teeb ettekande komisjoni esimees Sven Sester. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Toomas Kivimägi, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Peeter Ernits, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

23.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, tere päevast! Infotund. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollInfotunnis on 31 Riigikogu liiget. Valitsuse esindajad on kultuuriminister Indrek Saar peaministri ülesannetes, justiitsminister Urmas Reinsalu ja riigihalduse minister Janek Mäggi. Annan võimaluse iga põhiküsi... Read more

13:01 Kultuuriinimeste sotsiaalsed tagatised

Esimees Eiki Nestor: Esimene vastaja on kultuuriminister Indrek Saar peaministri ülesannetes ja küsija Ain Lutsepp. Palun, Ain Lutsepp! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:10 Täitmata lubadused

Esimees Eiki Nestor: Ja nüüd vastab justiitsminister Urmas Reinsalu küsimusele, mille esitab Henn Põlluaas. Palun, Henn Põlluaas! Read more

Esimees Eiki Nestor: Henn Põlluaas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Olga Ivanova, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:17 Hariduspoliitika

Esimees Eiki Nestor: Järgmisena vastab Indrek Saar, kultuuriminister peaministri ülesannetes, küsimusele, mille esitab Urve Tiidus. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urve Tiidus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Justiitsminister Reinsalu! Siin saalis räägitakse siis, kui juhataja annab sõna. Liina Kersna, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:26 Jõhvi saamine linnaks

Esimees Eiki Nestor: Vastab riigihalduse minister Janek Mäggi, küsib Krista Aru. Palun, Krista Aru! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urve Tiidus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:33 Kohustuslik marssimine riigifirmades

Esimees Eiki Nestor: Vastab peaministri ülesannetes kultuuriminister Indrek Saar, küsib Martin Helme! Palun, Martin Helme! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Martin Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Mart Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu liikmed! Austatud justiitsminister Reinsalu! Uskuge mind, need valimised, mis märtsis tulevad, ei ole vabas Eesti Vabariigis viimased. Rahunege-rahunege! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:41 Kodakondsuspoliitika

Esimees Eiki Nestor: Järgmisena vastab kultuuriminister Indrek Saar peaministri ülesannetes küsimusele, mille esitab Arto Aas. Palun, Arto Aas! Read more

Esimees Eiki Nestor: Tegemist on valitsuse infotunniga. Aga palun vastake! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arto Aas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:47 Haldusreformi mõju sotsiaalteenuste osutamisele

Esimees Eiki Nestor: Vastab riigihalduse minister Janek Mäggi, küsib Tiina Kangro. Read more

Esimees Eiki Nestor: Tiina Kangro, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Liina Kersna, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:54 Riigiõiguse Instituut

Esimees Eiki Nestor: Küsib Jüri Saar ja vaat nüüd vastab justiitsminister Urmas Reinsalu. Oleks väga kena. Palun, Jüri Saar! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh, kultuuriminister peaministri ülesannetes Indrek Saar! Aitäh, Vabariigi Valitsuse liikmed Urmas Reinsalu ja Janek Mäggi! Infotund on lõppenud. Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, tere päevast! Alustame kolmapäevast istungit. Kas on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Aivar Kokk, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem soove ei ole. Olen vastu võtnud ühe eelnõu. Kodu- ja töökorra seaduse alusel käitume edasi. Kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontrollTäiskogul on kohal 83 Riigikogu liiget. Read more

14:04 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Meie päevakorra esimene punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 673 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, läheme lõpphääletuse juurde. Palun rahuneda, palun tähelepanu, palun vaikus... Read more

14:08 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgnevalt Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 723 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute ... Read more

14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Esimees Eiki Nestor: Järgnevalt on meie päevakorras peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas. Austatud Riigikogu, tuletan teile meelde menetluse korda. Peaministri ettekanne kestab kuni 35 minutit. Siis on küsimused ettekandjale, iga Riigikogu liige võib esi... Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused peaministrile. Austatud Riigikogu, tuletan veel kord meelde, et selle päevakorrapunkti arutelul saab igaüks esitada ühe küsimuse. Jürgen Ligi, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimus! Read more

Esimees Eiki Nestor: Tänan! Tänan! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Anne Sulling, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Saar, palun! Read more

16.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

Esimees Eiki Nestor: Tere päevast, austatud Riigikogu ja austatud valitsusliikmed! Infotund. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollInfotunnis registreeris oma kohaloleku 31 Riigikogu liiget. Valitsusliikmed, kes vastavad teie küsimustele, on peaminister Jüri Ratas, maaeluminister Tarmo Tamm ja rahandusminister T... Read more

13:01 Provokatsioonid poliitikas

Esimees Eiki Nestor: Esimene vastaja on peaminister Jüri Ratas, esimene küsija Martin Helme. Palun, Martin Helme! Read more

Esimees Eiki Nestor: Martin Helme, täpsustav küsimus. Read more

Esimees Eiki Nestor: Jaak Madison, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:10 Põlvamaa areng ja eurotoetused

Esimees Eiki Nestor: Järgmine vastaja on maaeluminister Tarmo Tamm, küsib Andres Herkel. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:18 Keskkonnapoliitika

Esimees Eiki Nestor: Kalle Palling küsib peaminister Jüri Rataselt. Kalle Palling, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kalle Palling, täpsustav küsimus. Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimus! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:28 Põllumajanduslik riigiabi

Esimees Eiki Nestor: Vastab maaeluminister Tarmo Tamm, küsib Henn Põlluaas. Palun, Henn Põlluaas! Read more

Esimees Eiki Nestor: Henn Põlluaas, täpsustav küsimus. Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:35 Riigieelarve ülesehitamine

Esimees Eiki Nestor: Vastab rahandusminister Toomas Tõniste, küsib Enn Meri ühe minuti jooksul. Read more

Esimees Eiki Nestor: Enn Meri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:42 Huvide konflikt

Esimees Eiki Nestor: Peaminister Jüri Ratas vastab küsimusele, mille esitab Arto Aas. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arto Aas, palun täpsustav küsimus! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:50 Topeltstandardid poliitikas

Esimees Eiki Nestor: Küsib Mart Helme ja vastab ikka peaminister Jüri Ratas. Mart Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Palun küsimust! Read more

Esimees Eiki Nestor: Mart Helme, täpsustav küsimus. Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Aitäh, peaminister! Aitäh, rahandusminister! Aitäh, maaeluminister! Infotund on lõppenud. Read more

14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, tere ja head uut aastat! Alustame täiskogu IX istungjärgu esimese töönädala esmaspäevast istungit. Read more

15:00 Riigikogu liikme Jüri Saare ametivanne

Esimees Eiki Nestor: Kõigepealt, austatud Riigikogu, seoses Riigikogu liikme Külliki Kübarsepa volituste peatamisega asus 11. jaanuaril Riigikogu liikmeks Jüri Saar. Kuulame ära tema ametivande. Palun, Jüri Saar! Read more

15:01 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Ja nüüd, kas tõesti on veel soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Aivar Kokk, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urve Tiidus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aivar Sõerd, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Metsoja, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaheksa eelnõu. Oi, ei ole veel. Vabariigi Valitsus, palun! Minu viga. Palun vabandust! Read more

Esimees Eiki Nestor: Nii, nüüd olen vastu võtnud kaheksa seaduseelnõu ja kaks arupärimist. Pean lausa oma kohustuseks nii Riigikogu liikmetele kui ka Vabariigi Valitsusele meelde tuletada, et Riigikogu see koosseis töötab veel viis töönädalat. Nende üle antud eelnõudega aga käitume kodu- ja töökorra seaduse kohaselt. Ko... Read more

15:11 Arupärimine haldusreformi tulemuste kohta (nr 455)

Esimees Eiki Nestor: Esimesena on päevakorras arupärimine, mille on esitanud Külliki Kübarsepp, Ain Lutsepp, Enn Meri, Krista Aru ja Andres Herkel. Arupärijate nimel Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arupärimisele vastab riigihalduse minister Janek Mäggi. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ministrile. Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Henn Põlluaas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Inara Luigas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Helmut Hallemaa, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Saar, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Peeter Ernits, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Riigikogu liikmel on arupärimiste korral üks küsimus. Aitäh, minister Janek Mäggi! Avan läbirääkimised. Jüri Adams, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Riigikogu liikmetel ei ole rohkem läbirääkimiste soovi, ministril ka ei ole. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

16:00 Arupärimine e-riigi arengusuundade kohta (nr 456)

Esimees Eiki Nestor: Nüüd arupärimine, mille on esitanud Külliki Kübarsepp, Enn Meri, Krista Aru, Andres Herkel, Jüri Adams ja Ain Lutsepp. Krista Aru, palun arupärijate nimel! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arupärimisele vastab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused. Raivo Põldaru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Adams, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Enn Meri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Johannes Kert, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist! Riigikogu liikmetel rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Arupärijate nimel Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Riigikogu liikmetel rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Ministril ka ei ole, ma saan aru. Lõpetan selle päevakorrapunkti arutelu. Read more

16:41 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor: Vaba mikrofon. Oudekki Loone, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Esmaspäevane istung sai läbi. Kohtume homme. Istungi lõpp kell 16.46. Read more

20.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Jõuluvana

Eiki Nestor: Aitäh sulle ka! (Aplaus.) Istungi lõpp kell 11.00. Read more

19.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu 12. töönädala kolmapäevast istungit. Kas olukorras, kus Riigikogu selle koosseisu töö lõpuni on jäänud täiskogu viis töönädalat, soovib keegi veel üle anda arupärimisi ja eelnõusid? Artur Talvik, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Toomas Paur, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Tänan! Austatud Riigikogu, olen vastu võtnud kaks eelnõu. Julgen teile öelda, et kui keegi annab ka Riigikogu täiskogu viimasel istungil eelnõu üle, siis juhatus ilma mingi kahtluseta määrab sellele juhtivkomisjoni, aga samal ajal pean ütlema, et õigus esitada otsuse eelnõusid, mis panevad Vabariig... Read more

14:08 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Päevakorra esimene punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 750 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus. Kõnesoove on. Palun reageerida kiiremini! J... Read more

Esimees Eiki Nestor: Mihhail Stalnuhhin Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Priit Sibul Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Rahanduskomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 750 lõpphääletus. Palun tähelepanu, austatud Riigikogu! Kuna eelnõu 750 vajab seadusena vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust, siis teeme kohaloleku kontrolli, palun! Kohaloleku kon... Read more

14:24 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgnevalt Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu 642 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde. Teie lahkel loal t... Read more

14:26 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 734 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 734. Palun võtta seisu... Read more

14:27 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 641 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised kolmandal lugemisel. Kõnesoove ei ole. Komisjoni ettepanekul viime läbi lõpphääletuse. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse... Read more

14:29 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (745 OE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu 745 teine lugemine. Ettekandja on riigikaitsekomisjoni liige Ain Lutsepp. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Jürgen Ligi, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Martin Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Riigikaitsekomisjon on teinud ettepaneku panna eelnõu 745 lõpphääletusele. Ai jahh, vara veel! Üks muudatusettepanek on. Keegi ei soovi seda hääletada. Nüüd saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletus... Read more

14:40 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 723. Õiguskomisjoni ettekandja on Toomas Paur. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem ettekandjale küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Eelnõu 723 kohta on esitatud kolm muudatusettepanekut, kõik on juhtivkomisjonilt. Esimene, teine ja kolmas. Eelnõu 723 teine lugemine on lõpetatud. Read more

14:47 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgmise eelnõu meie päevakorras on esitanud Mark Soosaar, Helmen Kütt, Jüri Jaanson ja Andres Metsoja. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu 293 teine lugemine. Palun, sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Külliki Kübarsepp, palun! Read more

19.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, tere päevast! Infotund. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollInfotunnis on 30 Riigikogu liiget. Valitsusliikmed, peaminister Jüri Ratas, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja kaitseminister Jüri Luik, tere päevast! Annan ka täna võimaluse ühe täpsustava küsimuse esi... Read more

13:01 Välispoliitika

Esimees Eiki Nestor: Esimene küsija on Jürgen Ligi ja esimene vastaja on peaminister Jüri Ratas. Jürgen Ligi, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jürgen Ligi, täpsustav küsimus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:09 Kõrgkoolidega sõlmitavad lepingud

Esimees Eiki Nestor: Vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps, küsib Krista Aru. Palun, Krista Aru! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:18 Eesti kaitsevajadustele mittevastava tankitõrjesüsteemi ost

Esimees Eiki Nestor: Vastab kaitseminister Jüri Luik, küsib Henn Põlluaas. Palun, Henn Põlluaas! Read more

Esimees Eiki Nestor: Henn Põlluaas, täpsustav küsimus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Artur Talvik, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:26 Maksupoliitika

Esimees Eiki Nestor: Vastab peaminister Jüri Ratas, küsib Arto Aas. Palun, Arto Aas! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arto Aas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:35 Tuuleenergia pargid Eesti idapiiril

Esimees Eiki Nestor: Vastab kaitseminister Jüri Luik, küsib Ain Lutsepp. Palun, Ain Lutsepp! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ain Lutsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:42 Valimislubaduste täitmine

Esimees Eiki Nestor: Vastab peaminister Jüri Ratas, küsib Jaak Madison. Palun, Jaak Madison! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jaak Madison, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:51 EL-i struktuurifondide kasutamine

Esimees Eiki Nestor: Nüüd küsib Andres Herkel ja vastab peaminister Jüri Ratas. Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Enn Meri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:57 Rahvaga arvestamine

Esimees Eiki Nestor: Küsib Mart Helme, vastab peaminister Jüri Ratas. Ühe küsimuse vast jõuab küsida. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Aitäh, peaminister! Aitäh, haridus- ja teadusminister! Aitäh, kaitseminister! Infotund on lõppenud. Read more

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) esimene lugemine

Eiki Nestor: Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Ma kõigepealt tänan neid vanematekogu liikmeid, kes sel teemal kaasa mõtlesid. Nagu te näete, põhiseaduskomisjon lähtus siin selgest loogikast ja tõi Riigikogu saali eelnõu sellisel kujul, mis võib pälvida 51 rahvasaadiku toetuse. Sellegipoolest jäid siit välja... Read more

Eiki Nestor: Sisu poole pealt on see minu arvates täielik rumalus. Kui valitsus juba seob mingi eelnõu usaldamisega, siis peab valitsusliige siin esinema ja peab ka vastama küsimustele, ja seda just täiskogu ees. Need vead on nüüd kõrvaldatud. Suur tänu põhiseaduskomisjonile! Aga edasine töö, ma ei tea, kas sell... Read more

17.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, tere päevast! Meil on ühe riigiga sõbralikud, soojad ja veel soojemad suhted, seetõttu mul on suur au tervitada Gruusia parlamendi spiikrit, Tema Ekstsellentsi härra Irakli Kobakhidzet ja teda saatvat delegatsiooni. (Aplaus.) Nüüd aga saab anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Siret... Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Tegemist on arupärimisega. Uskumatu, aga tõsi. Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Olen vastu võtnud kolm eelnõu ja ühe arupärimise. Kodu- ja töökorra seaduse alusel läheme nendega edasi. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontroll80 Riigikogu liiget on täiskogul. Päevakorra kinnitamine. Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kodu- ja töökorra seaduse paragrahvist, mis räägib sellest, et esindatus komisjonides peab olema proportsionaalne. Ma arvan, et see debatt ei käi praegu päevakorra asjus. On ju? Me võime leida mingi teise aja ja vormi, kuidas sellel teemal vestelda. Aga see lähtekoht on olnud kodu- ja töökorra sead... Read more

Esimees Eiki Nestor: Kui kellelgi on soovi seda teha, siis pöörduge juhatuse poole. Siiamaani pole keegi seda soovinud. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 12. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedPäevakorra kinnitamise poolt on 81 liiget, vastu ei ole keegi, erapo... Read more

15:08 Arupärimine haruapteekide olukorra kohta (nr 454)

Esimees Eiki Nestor: Meie päevakorras on kõigepealt arupärimine, mille on esitanud Jaak Madison, Mart Helme, Raivo Põldaru, Arno Sild, Henn Põlluaas, Uno Kaskpeit, Peeter Ernits ja Martin Helme. Arupärijate nimel Jaak Madison, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arupärimisele vastab tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ministrile. Jaak Madison, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Raivo Põldaru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Martin Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Mart Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Helmen Kütt, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Henn Põlluaas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kalle Palling, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Mart Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Riigikogu liikmetel ei ole läbirääkimiste soovi. Kas minister tahab midagi öelda? Tahab. Läbirääkimiste lõpetamiseks võtab sõna tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

15:51 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor: Vaba mikrofon. Aitäh! Kohtume homme. Istungi lõpp kell 15.52. Read more

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:56 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE) esimene lugemine

Esimees Eiki Nestor: Küsimused eelnõu algatajale. Kalle Palling, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urve Palo, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Heljo Pikhof, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Eelnõu algatajale rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, Enn Meri! Kultuurikomisjoni ettekandja on komisjoni liige Heljo Pikhof. Palun! Kui teil on aega tulla, siis oleks väga kena. Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Kalle Palling, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh-aitäh! Küsimus on selge. Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kristen Michal, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Vilja Toomast, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kristen Michal, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem komisjoni esindajale küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru Vabaerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aadu Must Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan läbirääkimised. Austatud Riigikogu! Kultuurikomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 731 esimesel lugemisel tagasi lükata ja seda ettepanekut tuleb meil hääletada.Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedEttepaneku poolt oli 3 Riigikogu liiget, vastu 50, erapooletuid 2. Ettepanek ei l... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, alustame täiskogu kolmapäevast istungit. Kas on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Ei ole. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollTäiskogul on hetkel kohal 86 Riigikogu liiget. Read more

14:02 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Meie päevakorra esimene punkt on põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 696 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, kuna eelnõu 696 vajab seadusena vastuvõtmiseks Riigikogu ... Read more

14:05 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 679 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Reformierakonna nimel Hanno Pevkur, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Adams Vabaerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ma palun vabandust Jüri Adamsilt! Sven Sester, sul on nii võimas hääl, et isegi kui sa sosistad, on see ettekandjale kuulda. Austame Jüri Adamsit! Palun jätkata! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kolm minutit lisaaega. Read more

Esimees Eiki Nestor: Sven Sesteril on õigus vastulauseks. Palun, Sven Sester! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan läbirääkimised. Austatud Riigikogu, Vabariigi Valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 679 kohta on põhiseaduskomisjon teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 679. Palun võtt... Read more

14:19 Riigikogu otsuse "Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine" eelnõu (751 OE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse "Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine" eelnõu 751 teine lugemine. Rahanduskomisjoni ettekandja on komisjoni aseesimees Taavi Rõivas. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Valdo Randpere, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, Taavi Rõivas! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Austatud Riigikogu, eelnõu 751 kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, eelnõu 751 vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Kohal... Read more

14:25 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) kolmas lugemine 

Esimees Eiki Nestor: Vabariigi Valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu 650 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Marko Pomerants Isamaa fraktsiooni nimel. Read more

14:44 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE) kolmas lugemine

Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! Austatud Enn Eesmaa! Kuna täna on meid saalis rohkem, siis ma kutsun veel kord üles, et need, kas tahavad kogumispensionide teemaga tegeleda, jätaks endale tagavaraks selle eelnõu seletuskirja, mis on korrektselt ette valmistatud ja mida tehti pikka aega. Jääme siis lootma, et t... Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Esimees Eiki Nestor: Jürgen Ligi, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Olga Ivanova, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Arto Aas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Madis Milling, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Olga Ivanova, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Taavi Rõivas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jüri Jaanson, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Peeter Ernits, palun! Read more

18:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (742 OE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Peeter Ernits, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Taavi Rõivas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh, Madis Milling! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 742 kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Komisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise ... Read more

19:06 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Meie järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE) teine lugemine. Rahanduskomisjoni nimel teeb ettekande Dmitri Dmitrijev. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Taavi Rõivas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Valdo Randpere, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urve Tiidus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Taavi Rõivas, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Valdo Randpere, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Maris Lauri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Oudekki Loone, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Maris Lauri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised! Valdo Randpere, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Maris Lauri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Austatud Riigikogu, meil on sellegipoolest kõigepealt kohustus läbi vaadata muudatusettepanekud. Neid on 16, nad on kõik juhtivkomisjoni esitatud ja loomulikult siis ka arvestatud: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ja 16. Austatud Ri... Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, mul on protseduuriline ettepanek rahanduskomisjoni esimehele tulla korraks juhataja juurde. Ma lihtsalt küsin, kas komisjon vajaks veel aega. Komisjoni esimees ei ütle mulle, kas tal on veel täiendavalt aega vaja. Austatud Riigikogu, juhataja võetud vaheaeg selleks, et komisjon k... Read more

19:55 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE) teine lugemine 

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! Järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE) teine lugemine. Sotsiaalkomisjoni ettekandja on Maris Lauri. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! (Juhataja helistab kella.) Eelnõu 750 arutelu on lõppenud. Teine lugemine on lõppenud. Me arutame eelnõu 641, sotsiaalkomisjoni liige Maris Lauri teeb ettekannet. Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused ettekandjale. Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, Maris Lauri! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 641 kohta on esitatud kuus muudatusettepanekut, kõik need on juhtivkomisjonilt. Vaatame need läbi: esimene, teine, kolmas, neljas, viies ja kuues. Eelnõu 641 teine lugemine on lõppenud. Read more

20:06 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE) teine lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 734 teine lugemine. Maaelukomisjoni ettekandja on komisjoni liige Heimar Lenk. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Kas komisjoni ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh, Heimar Lenk! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 734 kohta on tehtud kolm muudatusettepanekut, kõik juhtivkomisjonilt ja loomulikult arvestatud: esimene, teine, kolmas. Eelnõu 734 teine lugemine on lõpetatud. Read more

20:11 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (735 SE) esimene lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgmisena on meie päevakorras Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 735 esimene lugemine. Algataja ettekandja maaeluminister Tarmo Tamm, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused algatajale. Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem algatajale küsimusi ei ole. Aitäh, minister Tarmo Tamm! Maaelukomisjoni ettekandja on Aivar Surva. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused komisjoni ettekandjale. Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem ettekandjale küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Austatud Riigikogu! Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 735 esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 2. jaanuari 2019 kell 17.15. Read more

20:32 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE) esimene lugemine

Esimees Eiki Nestor: Järgnevalt on meie päevakorras Vabariigi Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 718 esimene lugemine. Algataja ettekandja välisminister Sven Mikser, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimused algatajale. Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Rohkem eelnõu algatajale küsimusi ei ole. Aitäh, välisminister Sven Mikser! Väliskomisjoni ettekandja on väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Palun! Read more

12.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu, tere päevast! Infotund. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollInfotunnis on kohal 30 Riigikogu liiget. Valitsusliikmed: peaminister Jüri Ratas, majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning rahandusminister Toomas Tõniste. Annan iga teema arutelul võimaluse ühe täpsustav... Read more

13:01 Marrakechi lepe

Esimees Eiki Nestor: Esimesena küsib Martin Helme, vastab peaminister Jüri Ratas. Martin Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Martin Helme, täpsustav küsimus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimus, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jaak Madison, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:11 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

Esimees Eiki Nestor: Järgmisena küsib Krista Aru, vastab rahandusminister Toomas Tõniste. Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:18 Eelarvereeglid

Esimees Eiki Nestor: Nüüd vastab rahandusminister küsimusele, mille esitab Jürgen Ligi. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Jürgen Ligi, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:26 Provokatsioonid Eesti poliitikas

Esimees Eiki Nestor: Vastab peaminister Jüri Ratas, küsib Mart Helme. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Küsimus, palun! Aeg on läbi. Read more

Esimees Eiki Nestor: Mart Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Martin Helme, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:36 Ehitis- ja kinnistusregistri ajakohasus

Esimees Eiki Nestor: Vastab majandus- ja taristuminister Kadri Simson, küsib Külliki Kübarsepp. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Krista Aru, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:43 Maksumuudatuste mõjud

Esimees Eiki Nestor: Küsib Aivar Sõerd, vastab rahandusminister Toomas Tõniste. Aivar Sõerd, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh-aitäh! Read more

Esimees Eiki Nestor: Aitäh! Nad küsivad veel. Küsimus tuleb esitada ühe minutiga, vastus kahe minutiga. Aivar Sõerd, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Urmas Kruuse, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:51 Poliitilised vangid Euroopas

Esimees Eiki Nestor: Peaminister Jüri Ratas vastab küsimusele, mille esitab Artur Talvik. Palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Artur Talvik, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Andres Herkel, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

13:57 Püsiühendus suursaartega

Esimees Eiki Nestor: Nüüd, austades saarlaste õigusi, jõuab Enn Meri küsida ühe küsimuse minister Kadri Simsonilt. Enn Meri, palun! Read more

Esimees Eiki Nestor: Austatud Riigikogu! Aitäh, peaminister Jüri Ratas! Aitäh, Kadri Simson! Aitäh, Toomas Tõniste! Infotund on lõppenud. Read more