Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 201Open/Close results
20.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Jõuluvana

Artur Talvik: Ma tulen esindajana. Read more

Artur Talvik: Ma räägin sulle ühe tõestisündinud loo, kui tohib. Nimelt, kümmekond päeva tagasi korruptsioonivastases erikomisjonis pöördus nõunik minu poole ja küsis, keda me jõulueelsele istungile aru andma kutsume. Mina mõtlesin hetke ja ütlesin, et kuule, kutsume jõuluvana. Nõuniku kehakeelest sain ma aru, et... Read more

Artur Talvik: Ja siis tuli Vabaerakond ja ütles, et tühja sest jõuluvanast, peaasi et päkapikud saaksid tasuta lasteaias käia. Vaata, jõuluvana, selline see elu meil siin ongi. Päkapikke pitsitatakse mõnuga, aga jõuluvanad teevad, mida tahavad. Read more

Artur Talvik: See oli päris lugu. Read more

Artur Talvik: Nad kardavad. Read more

19.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Artur Talvik: Hea esimees! Head kolleegid! Ma annan üle Riigikogu otsuse eelnõu ettepaneku tegemise kohta Vabariigi Valitsusele planeerimisseaduse vigade parandamiseks. Planeerimisseadus on üks väga halva seadusloome näiteid. Me oleme sellega kahetsusväärselt kokku puutunud terve selle Riigikogu koosseisu tööperi... Read more

19.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:18 Eesti kaitsevajadustele mittevastava tankitõrjesüsteemi ost

Artur Talvik: Aitäh, hea esimees! Hea minister! On ka palju informatsiooni selle kohta, et need Spike'i tüüpi tankitõrjeraketid on ebaõnnestunud, näiteks Süürias just Vene tankide vastases võitluses. Ja ikkagi hämmastab see, et avatakse hange, kuhu kutsutakse üks firma, kes ei ole n-ö rahvusvahelise informatsioon... Read more

12.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:51 Poliitilised vangid Euroopas

Artur Talvik: Aitäh! Hea peaminister! Eile oli siinsamas saalis pikalt juttu Euroopa ja Eesti väärtuspõhisest välispoliitikast. Täna me teame, et Hispaanias istuvad mitmed endised valitsuse ja parlamendi liikmed – nende hulgas ka see, kes siin pildi peal on, Carme Forcadell, endine parlamendi spiiker – eeluurimis... Read more

Artur Talvik: Aitäh! See on kena, et te räägite õigusriigi printsiipidest ja inimõigustest. Carme Forcadell, endine Kataloonia parlamendi spiiker, istub 23. märtsist saati eeluurimisvanglas, aga süüdistus esitati talle alles nüüd. Selle süüdistuse järgi võib teda ees oodata 17-aastane vanglakaristus, mis on eban... Read more

22.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 10:06 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas lühendada ravijärjekordi" arutelu

Artur Talvik: Kuna ma istun siin Monika Haukanõmme lähedal, siis ma täpsustan ta küsimust. Tegelikult käis küsimus näiteks sellise transpordi kohta, mis on öine abi, näiteks kedagi viiakse öösel EMO-sse. On inimesi, kellel ei ole võimalust tellida taksot või on haigla väga kaugel, takso aga väga kallis, kui see ü... Read more

Artur Talvik: Tänan ettekande eest! Ma läheks siit Sibula küsimusest edasi. Paratamatult meditsiin läheb kallimaks. Ütleme, ka selle näite puhul, mis te tõite, et algoritm annab väga täpse rohuvajaduse jne, on nii, et see väga täpne rohi võib olla väga kallis. Ka praegusest meditsiinist on palju näiteid, kus arst... Read more

20.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:03 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) teine lugemine

Artur Talvik: Hea esimees! Head kolleegid! Juttu tuleb eelnõust 720. Kõigepealt menetlusest juhtivkomisjonis esimese ja teise lugemise vahel. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2018. aasta 15. oktoobril. Eelnõu sätestab volitusnormi, mis annab valdk... Read more

06.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rahapesu tõkestamise probleem" arutelu

Artur Talvik: Hea eesistuja! Hea ettekandja! Te räägite palju läbipaistvusest finantsmaailmas. Minu vaatenurgast on Finantsinspektsioon üks läbipaistmatumaid asutusi Eestis üldse. See on organisatsioon, mille tegevust Riigikontroll kontrollida ei saa, huvide deklaratsioone ei pea juhid esitama ning nad saavad oma... Read more

Artur Talvik: Hea esimees! Head kolleegid! Meeletult palju on lahtisi küsimusi seoses selle Danske panga looga ja ka tänane oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu ei andnud nendele praktiliselt vastuseid. Õhku jäävad väga tõsised küsimused ja vasturääkivused, mida on ka tänastest jutuajamistest selgunud. Võik... Read more

19.09.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:27 Metsanduse arengukava koostamine

Artur Talvik: Hea keskkonnaminister! Minu küsimus puudutab metsanduse arengukava koostamist. Oma avalikes sõnavõttudes ja Keskkonnaministeeriumi pressiteadetes ütlete, et see arengukava koostamine on ühiskondliku kokkuleppe tegemine. Kui nüüd asja lähemalt uurida, siis selgub, et töögrupid, mis peaksid arengukava... Read more

Artur Talvik: Selge, aga ka mitmetelt ekspertidelt on tulnud etteheiteid – mitte ainult ühiskondlikelt gruppidelt –, et nende arvamust pole üldse arvesse võetud, neid pole isegi kuulda võetud ja teatud osapooled on n-ö üle karjunud. Küsimus on ikkagi tasakaalustatuses. Kuidas saavutada ühiskondlikku kokkulepet, k... Read more

11.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigikogu otsuse "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine" eelnõu (515 OE) esimene...

Artur Talvik: Tere, kallid kolleegid! Minu jaoks on seaduseelnõu 515 üks selle koosseisu kõige olulisemaid seaduseelnõusid ja ma kohe seletan teile, miks. Minu arvates selle seaduseelnõuga me tahame öelda kogu Eesti rahvale, et me ei ole nõus kõrgema riigivõimu susserdamisega. Me ei ole nõus sellega, et riigivõim... Read more

Artur Talvik: Need 32 käiku on läbi analüüsitud näiteks Riigikontrolli auditis, mille kohta öeldi ka siitsamast puldist, kui meil oli sel teemal olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, et sisuliselt igas punktis, mis seal auditis välja toodi, oleks pidanud kellegi kohtukulli ette viima. Neid käike on analüü... Read more

Artur Talvik: Jah, ma ei pea neid inimesi sugugi spekulantideks. Esiteks, nende kohta on tehtud mitu kohtuotsust ja nad on neid kohtuskäimisi ka võitnud. Ühesõnaga, nad on tegutsenud ausalt. Kõik on tol ajal oluliste majandustegevustega tegelenud. Kui me tahaksime öelda, et nende ettevõtlike inimeste näol on tege... Read more

Artur Talvik: Ma hakkan tagantpoolt peale. Eriuurija raport on olemas Justiitsministeeriumis. Minu teada see on sinna esitatud juba jaanuarikuus. Minu teada – ma isiklikult ei ole seda lugenud, aga seda on refereeritud – ütleb see raport ka, et õiglustunnet on riivatud. Ja õiglustunde riivamist peab kompenseerima... Read more

Artur Talvik: Ma ei ole selle arvamusega tutvunud ja praegune lühike ülevaade sellest, mis teile õiguskomisjoni on tulnud, ei anna mulle võimalust sellele kohe vastust leida. Aga ma tahan öelda kahte asja. Riigikogul on õigus otsustada riigieelarve üle. Me ei panegi kohustust otseselt Eesti Pangale, vaid me räägi... Read more

Artur Talvik: Uh! Selle sisuga on tõesti väga palju tegeletud ja ma tahan veel kord rõhutada, et olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, mis toimus siin maikuus, oli sisu osas edasiminek. Rein Järvelille ettekanne oli väga sisuline ettekanne. Kui te tahate öelda, et me peaksime veel uurima mingisuguseid asj... Read more

Artur Talvik: Aitäh küsimuse eest! Seda peaks küsima minister Reinsalult, miks seda on seal toimikute hulgas hoitud ja miks seda meile pole näidatud. Ministeerium oli selle raporti tellija. Ja ma ei nimetaks seda ausalt öeldes raportiks, ma arvan, et tegemist on pigem arvamusega. Ja kuna ministeerium tellis selle... Read more

Artur Talvik: Aitäh küsimuse eest! Tõepoolest, ebaõiglust tekkis erastamise käigus paljugi. Ja ma tuletan meelde, et siis, kui Eesti liitus Euroopa inimõiguste konventsiooniga, tehti ka reservatsioon erastamisküsimustes, märkides, et võib juhtuda nii, et osale inimestele tekitatakse ebaõiglust. Ma ei tea täpselt ... Read more

Artur Talvik: Tänan küsimuse eest! Esmalt ma tahan öelda seda, et ma kuulsin sellest arvamusest praegu siin viis minutit tagasi. Ma ei oska seda kommenteerida, kuna ma ei ole sellesse süüvinud. Kogu selle VEB Fondi saaga ajal on olnud hästi palju erinevaid arvamusi. Need, kes kaitsevad VEB Fondiga toimunut ja tah... Read more

Artur Talvik: Aitäh, hea kolleeg või kallis kolleeg, nagu meil täna on kombeks öelda! Ma saan aru, et sa tahad mind tõmmata sellisesse igavesse Reformierakonna ja Keskerakonna vahelisse kaklusesse. Ma sellega kaasa ei lähe. Ma ütlesin konkreetselt, et need ettekanded, mis siin tehti olulise tähtsusega riikliku kü... Read more

Artur Talvik: Ma räägin ennekõike sellest, et ettevõtjatelt võeti riigi rahandussüsteemi päästmiseks  raha ära. Ma pean seda kuriteoks või nagu Lasse Lehis seda on nimetanud: pangarööviks. Me ehk oleme ühisel seisukohal, et kui need kaks panka oleks toona pankrotti lastud, siis oleks Eesti kroon olnud väga raske... Read more

Artur Talvik: Jaa, vahepealne ringkonnakohtu otsus ütleb ka, et tehtut on vaja kompenseerida, et see oli n-ö jokkskeem, mille aastal 2012 Riigikogu tegi oma otsusega, et nõuded kompenseeritakse VEB Fondi olematute varadega. See oli jokkskeem ja kohus on öelnud, et on kuritegelikult käitutud. Ja nii on! Ma teatud ... Read more

Artur Talvik: Ma tahan öelda seda, et 2012. aastal Riigikogu tegi otsuse n-ö kompenseerimise kohta, aga see oli jokkskeemi otsus. Kõik selle otsuse tegijad teadsid, et VEB Fondis ei ole mingit vara. Ometi nende varadega üritati justkui tehtut kompenseerida. Aga Riigikogu võib oma otsuseid üle vaadata, eriti uue k... Read more

12.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (638 OE) esimene lugemine

Artur Talvik: Hea juhataja! Head kolleegid! Tutvustan teile Riigikogu otsuse eelnõu 638. See näeb ette korruptsioonivastase erikomisjoni tänase liikme Andres Herkeli tagasikutsumise. Kui nüüd parafraseerida klassikat, siis ütlen, et uueks liikmeks pakun eelkõige iseennast. Aitäh! Read more

11.06.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Arupärimine haldusreformi eesmärkide täitmise esmase analüüsi võimaluste kohta (nr 434)

Artur Talvik: Aitäh, esimees! Hea minister! Elukvaliteedi üle võiks hakata vaidlema ja see oleks üks tore vaidlus. Aga kui seda haldusreformi seadust tehti, siis räägiti muu hulgas riigi kulude kokkuhoiust ehk riigireformist ka kulude mõttes. Poole tee peal unustati see ära. Kui ma täna siin küsimusi kuulan, siis... Read more

15:57 Arupärimine bürokraatiat vähendava ettevõtluskonto käivitamise kohta (nr 435)

Artur Talvik: Hea esimees! Hea minister! Te rääkisite ambitsioonikusest. Ma ütleks, et selle projekti puhul on ambitsioonikust vähe. Juba siis, kui see eelnõu siin Riigikogus käis, me rääkisime sellest, et miks on nii väike see summa, mida selle konto puhul aastas kasutada võib. Teiseks küsisime – seda ütles prae... Read more

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Artur Talvik: Hea esimees! Head kolleegid! Annan Vabaerakonna fraktsiooni nimel üle planeerimisseaduse täiendamise seaduse eelnõu. Nagu te infotunnis – nii palju, kui siin inimesi oli – kuulsite, ei ole Vabariigi Valitsus peaministri isikus tänaseni suutnud otsustada, mis nad selle eriplaneeringuga, mis puudutab ... Read more

14:31 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) kolmas lugemine

Artur Talvik: Hea esimees! Head kolleegid! Vabaerakonna fraktsioon on antud eelnõu vastu. Ma võiksin siin samamoodi lugeda ette tuuleenergia liidu kirja, aga ma seda ei tee, sest me suudame oma peaga ka mõelda. Kaks võib-olla peamist põhjust, mida me tahame esile tuua. Kõigepealt on puiduga Auvere jaama kütmine, ... Read more

30.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:13 Mürgid ja mesilased

Artur Talvik: Aitäh, esimees! Hea minister! Eelmisel aastal esines meil mesilaste surmaga lõppenud juhtumeid, mis tulenesid, nagu uurimine näitas, valesti kasutatud põllumajandusmürkidest. Mida te olete nüüd selle peaaegu aasta jooksul teinud selle nimel, et Eestis sellised mürgitamisjuhtumid ära lõppeksid ja e... Read more

Artur Talvik: Jah, võib-olla põllumehed suures osas pritsivadki korrektselt, aga rikkujaid on ka teisi, mitte ainult põllumeeste seas. Juba tänavusest kevadest on näiteid, kus mõni kuusekasvataja on pritsinud oma ümbrust ja ka Maanteeamet siiamaani pritsib glüfosaate bussipeatuste ümber ja maanteede ääres. Mida t... Read more

17.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

Artur Talvik: Hea eesistuja! Hea ettekandja, tänan väga selge, täpse ja otsekohese ettekande eest! Aga mul on teile selline palve: kas te ühe korra veel ütleks, miks me täna, 17. mail 2018, kui nii palju aastaid on möödas nendest sündmustest, sellest probleemist uuesti rääkima peame? Read more

Artur Talvik: Hea esimees! Head kolleegid! Eelkõneleja näitas, et VEB Fond on teema, mis teatud inimesed ajab närvi. Ka 25 aastat pärast sündmusi langetakse siin pukis üsna madalale tasemele ja see on teada käitumisnorm juhtudel, kui midagi on siiski väga valesti. Alustuseks tahan aga veidi täpsustada enne Jaanus... Read more

Artur Talvik: On päris hirmuäratav mõelda selliste käitumisskeemide peale, millest ka täna siin puldis on räägitud. Ja et need, kes selliseid skeeme on välja töötanud, jätkavad Eesti poliitikas praegugi. Olgu, veel ei ole tõestatud, et osa Vnešekonombankis külmutatud rahast liikus Eestisse. Me ei tea, kas see lii... Read more

02.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:09 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) kolmas lugemine

Artur Talvik: Head kolleegid! Vabaerakond on otsustanud seaduseelnõu 590 vastu hääletada. Me ei hääleta niivõrd mitte tervikuna kogu selle seaduseelnõu vastu, vaid selle metoodika vastu, kuidas seda on tehtud. Taas kord oleme näidanud üles usinust ja saksa täpsuse korras võtnud üle kõik direktiivid, mis meile on ... Read more

14:15 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (612 OE) esimene lugemine

Artur Talvik: Hea juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel tutvustada eelnõu 612, mis räägib sellest, et meie auväärne uus kolleeg Enn Meri asub tööle riigieelarve kontrolli erikomisjonis. Enn on olnud väga hea ettevõtja, ta on elu jooksul kirjutanud ja lugenud sadu, kui mitte tuhandeid eelarveid. Küll ei ole ta... Read more

Artur Talvik: Aa, okei. (Naerab.) Küsimusi ei ole. Read more

02.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:43 Väikeaktsionäride ja väikeinvestorite kaitse

Artur Talvik: Tänan! Hea peaminister! Valitsuse ülesannete hulgas on ka ühiskonnas n-ö nõrgema poole kaitsmine. Vabaerakond oma tegevuses üritab seda iga päev teha ehk sellist õiglust ühiskonnas alles hoida. Minu küsimus puudutab väikeaktsionäride ja väikeinvestorite olukorda Eestis. Meil on olnud paar väga tunt... Read more

Artur Talvik: Tänan! Ma mäletan seda vestlust justiitsministriga arupärimise arutamisel hästi. Sealt jäi kahjuks kõlama see, et see analüüsimine ja toimkonna töö võtab aastaid aega, see lõpptulemus oli lükatud n-ö aastate taha. Teisest küljest jäi kõlama see, et üritatakse sisse tuua nn vahemehe staatust ehk luua... Read more

11.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:17 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) esimene lugemine

Artur Talvik: Aitäh, esimees! Hea minister! Selliste maa omandamistega on siiamaani olnud palju probleeme, viimases faasis võib-olla eriti piirialuste maadega Eesti idapiiril ja Kagu-Eestis. Seal on inimesed väga rahulolematud nende hindade või tasudega, millega need maad välja osteti. Kas te saate öelda, et sell... Read more

09.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:02 Istungi rakendamine

Artur Talvik: Hea esimees! Hea Riigikogu! Mul on üle anda Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu. See eelnõu ütleb, et Andres Ammase asemel saab erikomisjoni liikmeks Enn Meri. Aitäh! Read more

15:06 Arupärimine puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu algatamise kohta (nr 422)

Artur Talvik: Hea esimees! Head kolleegid! Meie arupärimine peaministrile käsitleb puidurafineerimistehast või üldiselt selle püstitamisega seonduvaid probleeme. Selles arupärimises me keskendume ennekõike kohalike omavalitsuste õigustele ja ka looduskaitselistele aspektidele, millest on palju juttu olnud. Me ei ... Read more

Artur Talvik: Aitäh! Hea peaminister! Ma olen absoluutselt nõus, et dialoogi on Eesti ühiskonnas palju rohkem vaja, ja teisest küljest ma olen väga kurb selle pärast, et tundub, et dialoog Tartu linna ja riigi keskvalitsuse vahel ei ole kõige paremini läinud. Aga ma arvan ka seda, et kaasamise asemel võiks koguko... Read more

Artur Talvik: Tänan, esimees! Tänan, peaminister! Teie vastustest järeldusi tehes võiks öelda, et väga lootusetu olukord ei olegi, äkki võimegi jõuda mingi huvitava lahenduseni. Aga on mõningad punktid, mida ma tahaks selle debati sees veel ja veel kord rõhutada.Esimene punkt on seesama kohaliku omavalitsuse auto... Read more

03.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt" eelnõu (589 OE) esimene lugemine

Artur Talvik: Istungi juhataja! Head kolleegid! Tutvustan teile täna otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt" eelnõu 589. Tegemist on nn 1% seadusega, mis tähendab seda, et iga kodanik saaks suunata 1% oma maksustatavast tulust temal... Read more

Artur Talvik: Aitäh, Madis, hea küsimus! Mul on täpselt sama probleem. Ma ka ei räägi, kui palju raha ma olen vabatahtlikusse päästesse toppinud, ja mitte ainult sellesse. Aga siin on midagi valesti. Ma saan aru, et kui on mingisugune riiklik komisjon, kuhu sa kuulud, ja sa jagad enda MTÜ-le raha, siis see on val... Read more

Artur Talvik: Jah, väga hea osutus. See on probleem, millega toome tegelikult esile veel suurema probleemi Eestis. Tõenäoliselt on Põlvamaal oluliselt rohkem neid inimesi, kes tulumaksu praktiliselt ei maksagi, kuna tulumaksuvaba miinimum on nüüd nii kõrge ja palgad ikkagi suhteliselt väiksed. Ehk need summad, mi... Read more

Artur Talvik: Teatud mõttes identifitseerime ennast Kesk-Euroopa riigina küll. Mõnes mõttes me ju seda oleme – me oleme üleminekuriik. Mida ma tahan öelda? Kui võrrelda meie riiki vanade Euroopa riikidega, siis seal on annetuskultuur teine ja vaba raha osakaal inimestel oluliselt suurem kui meil. Ka siin räägitak... Read more

Artur Talvik: Veel kord: ma rääkisin pikalt riiklikest MTÜ-dest. Ma arvan, et haiglad on selline asi, mida riik – riigiaparaat, olgem täpsed – vaieldamatult peab üleval pidama. See ei ole vabaühenduste asi. Siis on midagi juba väga tuksis, kui me hakkame vabatahtlike sünnituse vastuvõtjate, vabatahtlike ämmaemand... Read more

Artur Talvik: Aitäh selle toreda õela rünnaku eest! Vastupidi, me oleme järjepidevalt seletanud, et katuseraha süsteem on vale. Üks põhjuseid, miks me tulime 1% seadusega välja, ongi see, et poliitikud ei peaks katuseraha süsteemi kaudu hääli ostma. Selliseid asju peaks üldse ühiskonnas vältima. Meie anname võima... Read more

Artur Talvik: Hea Tarmo, sa vist pole süsteemist hästi aru saanud. Kui ma räägin poliitilisest parteist, siis see on konkreetne juriidilises registris asuv MTÜ, mis on täiesti selgelt eristatav. See, missugusesse MTÜ-sse keegi kuulub, kuuludes ka ühte või teisse parteisse, on iga inimese jumala vaba valik. See o... Read more

Artur Talvik: Aitäh! Siit me jõuame suurema debati juurde, kui palju Riigikogul üldse on jõudu valmistada ette oma eelnõusid. Meiesugune väike fraktsioon võiks seda küsimust veel omakorda võimendada. Nagu ma ütlesin, see eelnõu puudutab väga palju teisi seadusi ja sellepärast me põrgatame selle valitsusele. Valit... Read more

Artur Talvik: Aitäh! See ongi üks suur probleem – kui vabad on vabaühendused, kui niimoodi retooriliselt küsimus õhku visata. Kahetsusväärselt on tõepoolest tekkinud päris suur institutsionaalsete vabaühenduste hulk, mis aina kasvab. See, kuidas nad oma tegevust jätkata saavad, sõltub otseselt poliitilistest otsu... Read more

Artur Talvik: Valimisliidud on ennekõike seltsingud. Me oleme varem esitanud ka eelnõu, mis puudutab valimisliitude rahastamist – seda, kuidas suunata osa erakondade rahast valimisliitudele. Selle eelnõu me oleme esitanud, aga kahjuks ei ole see tänase päevani läbi läinud. Me näeme seda ikkagi nii, et valimisliid... Read more

Artur Talvik: Aitäh! See on hea küsimus ja teatud mõttes dilemma ka meile. Ühest küljest me tahame, et selles süsteemis oleks ülivähe bürokraatlikkust. Teisest küljest peaksid nõuded nendele vabaühendustele tähendama seda, et nad on kohustatud oma aastaaruanded kuskile avalikult üles riputama – mitte ainult regis... Read more

Artur Talvik: See oleks päris huvitav lahendus. Aga kui me erakondi selle 1%-ga toetama hakkaks, siis peaks kindlasti erakondade riiklik rahastamine ära lõppema. See 5,4 miljonit peaks siis olema selle 1% katteks – sellisel juhul oleks see väga tervitatav lahendus. Inimesed näitaksid konkreetselt kord aastas oma ... Read more

Artur Talvik: Jah, see on tõsi: eriti sellelt seltskonnalt, kes kutsub ennast vabaühenduste eliidiks, on kõvasti kriitikat olnud. Ma proovin minna mööda neid punkte, mida nad kritiseerinud on. Üks asi, mida nad on kritiseerinud, on see, et hästi palju raha hakkab minema reklaami peale. Meie vastuargument on, et s... Read more

Artur Talvik: Pigem on tegemist nn poliitilise kintsukaapimisega, millest ma rääkisin. See on olukord, kus mõni vabaühendus või tema eksistents sõltub poliitilistest otsustajatest. Kui sul on häid tutvusi poliitiliste otsustajate hulgas, siis on sul võimalus paremini vahendeid saada. Või vastupidi: kui riiklikust... Read more

Artur Talvik: Ei, midagi pole valesti. Me teeme veel paremaks. See ongi asja eesmärk – teha asju veel paremaks. Ja kui Leaderi juurde tulla, siis ma olen selle suhtes ka üsna kriitiline: just sellest aspektist, et väga paljud kohalikud omavalitsused näevad Leaderi rahastust kui kohaliku omavalitsuse eelarve osa.... Read more

21.03.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:54 Kaubalaevad Eesti lipu alla

Artur Talvik: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Vabaerakond on palju rääkinud kaubalaevadest, mille võiks tagasi tuua Eesti lipu alla, seda on rääkinud ka Keskerakond. Ma võin küll eksida, aga uue valitsuse koalitsioonileppesse selline nõue vist kirja ei saanud, aga valitsuse tegevusprogrammi sai küll. Hakati usinas... Read more

Artur Talvik: Aitäh! Kas te võite täpsustada, milliste maksuerisustega täpsemalt tegemist on? Palju on räägitud ka sellest, et kaubalaevade Eesti lipu alla toomine võiks käia käsikäes e-residentsusega ja laevade e-registriga. Kas seal on ka mingisuguseid arenguid? Read more

20.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) esimene lugemine

Artur Talvik: Hea aseesimees! Head kolleegid! Üldjuhul peab Vabaerakond sellist joont, et mida vähem regulatsioone, seda parem. Nii oleme ka väga tihti käitunud. Ja teine asi, n-ö paadunud demokraatidena ütleme, et tõepoolest, kohalik omavalitsus peaks saama võimalikult suure otsustusõiguse ning tegelema enesekon... Read more

15.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti keel kui riiklik taristu" arutelu

Artur Talvik: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Head külalised! Esmalt tahan tänada tänaseid ettekandjaid. Meil oli jälle mõtlemapanev olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Ma tänan Kristat, et ta selle provokatiivse pealkirja sellele arutelule pani! Loodetavasti see provokatiivsus viib ka lahenduste v... Read more

Artur Talvik: Suur tänu pikendamise eest, suur ülemus! Ma tahan tänase olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu lõpetuseks lugeda ette Kristiina Ehini luuletuse. See on kunagi ühe saate jaoks loodud ja see räägib eesti keelest. Luuletus kõlab järgmiselt:Ma tahan teada kas me peame vastusiin hiigelkeelte laane... Read more

12.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Arupärimine erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise eelnõu kohta (nr 414)

Artur Talvik: Aitäh! Hea minister! Siin oli juttu Estonian Airist ja et omandireformi reservfondi on kasutatud sellisel juhul, kui Riigikogu on otsuse teinud. Praegusel juhul läks valitsus Riigikogust täiesti mööda ja seega jällegi marginaliseeris Riigikogu. Estonian Airi otsus tehti Riigikogus. Miks te nüüd Rii... Read more

15:39 Arupärimine Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevuse kohta (nr 415)

Artur Talvik: Hea esimees! Head kolleegid! Hea minister! Eelmisel nädalal plahvatas tõeliselt emotsionaalne vaidlus Est-Fori-nimelise tselluloositehase või miljarditehase või puidurafineerimistehase – see tehas on saanud mitu head nime – asukoha üle. Me kõik nägime oma silmaga tõsiselt võitluslikku Tartu volikogu... Read more

Artur Talvik: Aitäh! Minister Kiisler! Ma tulen ikkagi tagasi usaldusküsimuse või huvide konflikti küsimuse juurde. Te teate väga hästi, et teie kantsler enne kantsleriks saamist või enne ministeeriumisse tööle tulekut oli metsatöösturite esindusorganisatsiooni juht. Ta on tihedalt seotud nende esindusorganisatsi... Read more

Artur Talvik: Aitäh! Tänan ministrit vastuste eest! Kuigi võiks parafraseerida teda ennast ja öelda, et avalikkuse ette tulles võiksid ka vastused olla. Aga see selleks, norida võib alati. Vabaerakond hoiab metsateemat üleval seepärast, et me üritame vaadata suuremat pilti. Me ei taha minna konkreetsesse kaklusse... Read more

07.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Artur Talvik: Hea esimees! Head kolleegid! Nagu ikka, tuleb Vabaerakonna fraktsioonilt väga arukaid arupärimisi. (Naer.) Ja seekord tuleb meilt arupärimine seitsme allkirjaga. See on peaministrile ja puudutab Tartusse planeeritava rafineerimistehase eriplaneeringut ja detaile – miks valitsus üldse võttis ühe erae... Read more

07.03.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:10 Puidurafineerimistehase eriplaneering

Artur Talvik: Aitäh, esimees! Hea peaminister! Eelmise aasta mais algatati Vabariigi Valitsuse otsusega eriplaneering Est-Fori nimelise puidurafineerimistehase tarbeks. See on üsna pretsedenditu lugu, et üks eraettevõte saab eriplaneeringu osaliseks. Miks otsustas valitsus anda ühele eraettevõttele eriplaneering... Read more

Artur Talvik: Hea peaminister, tänan vastuse eest! Tänahommikustest uudistest oli kuulda, et ka teie koalitsioonipartnerite hulka kuuluvad mõjukad liikmed ütlesid, et nad nõuaksid selle eriplaneeringu tagasikutsumist või lõpetamist või hoopis teistel alustel alustamist. Jutt käib näiteks Marju Lauristinist, kes ... Read more