Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 50Open/Close results
13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:08 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) teine lugemine

Ants Laaneots: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon algatas antud eelnõu m.a 18. detsembril. Eelnõu esimene lugemine lõpetati s.a 16. jaanuaril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 30. jaanuariks kella 17.15-ks ei esitatud eelnõu kohta väljastpoolt j... Read more

Ants Laaneots: Mitmes muudatusettepanek see on? Mul on neid siin kuus tükki. (H. Pevkur saalist: "Esimene.") Kas kõige esimene? See kõlab selliselt: "Kaitsevägi kasutab kaitseväeluure teostamiseks ainult vajalikke abinõusid. Mitme võimaliku abinõu olemasolul kasutatakse sellist, mis isikute põhiõigusi seoses kaits... Read more

22.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:07 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Julgeoleku seisukohalt üha ohtlikumaks muutuvas maailmas on oluline, et riigikaitsega tegelevate riiklike institutsioonide ja organisatsioonide tegevust reguleerivad õigusaktid on aja- ja asjakohased ning võimaldavad adekvaatselt reageerida potent... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tõtt-öelda me püüame praegu likvideerida 2006. aastal Kaitseministeeriumi poolt näpust välja imetud luureskandaali, millega kaotati täielikult igasugune vastuluure Kaitseväes ja Kaitseliidus, isegi taustakontroll läks kapo alluvusse. Nüüd me näeme selle neg... Read more

20.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Ants Laaneots: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Seoses üldise julgeolekuolukorra halvenemisega Ida-Euroopas, sh Balti regioonis, ja tõsiasjaga, et praegusel Riigikogu koosseisul on jäänud vaid viis istunginädalat, kuid riigikaitsealane seadustik vajab kiiresti olukorrale vastavaid täiendusi ja ... Read more

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine

Ants Laaneots: Aitäh! Ma jagan kolleegide kahtlusi. Terve talupojamõistus ütleb, et kahe vastandlike ülesannetega ameti ühendamine tekitab olukorra, kus piltlikult öeldes üks pool annab keskkonda puudutavaid lubadusi ja korraldusi, samal ajal peaks teine pool ehk sama juhtkonna all töötav Keskkonnainspektsioon teg... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (738 OE) teine lugemine

Ants Laaneots: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus esitas eelnõu riigikaitsekomisjonile k.a 5. novembril. Esimene lugemine toimus 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 3. detsember kell 17.15, ei esitatud ühtegi ettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas ... Read more

18:32 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (747 OE) teine lugemine

Ants Laaneots: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus esitas eelnõu riigikaitsekomisjonile k.a 5. novembril. Selle esimene lugemine toimus 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 3. detsember kell 17.15, ei esitatud ühtegi ettepanekut. Riigikaitsekomisjon a... Read more

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:56 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) teine lugemine

Ants Laaneots: See pensionikindlustuse seaduse muutmise küsimus paistab kõrvalt välja nagu kuum kartul, mida kogu aeg peos veeretatakse ja kuidagi ei saada maha jahutatud, et ära süüa. Mul on selline küsimus. Me leiutame praegu tegelikult jalgratast. Kas me oleme uurinud, kuidas süsteem on üles ehitatud heaolumaad... Read more

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

22:33 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (738 OE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimesele lugemisele esitamist oma k.a 12. novembri istungil. Sellel istungil osalesid eelnõu esitaja nimel kaitseminister Jüri Luik ning Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi vastavad esindajad. Riigikaitsekomisjon sai mainitud ... Read more

22:39 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (747 OE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lubage ette kanda Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu. Eelnõu alusel otsustatakse kuni kümne Eesti kaitseväelase osalemi... Read more

13.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Suur tänu, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Seletuskirjas on öeldud, et Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon on ühendatud juba alates 1. jaanuarist 2019 ehk siis poolteise kuu pärast. Kusjuures seletuskiri ütleb ka, et asutuste ühendamine on esimeses etapis mehaaniline ning koondamise eesmä... Read more

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:37 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Suur tänu, härra eesistuja! Minu küsimus puudutab riigikaitse valdkonda, täpsemalt kaitseväe kahte üliolulist võimelünka ehk siis keskmaa-õhukaitset ja rannakaitset. Need sisuliselt kaitseväes puuduvad, ehkki arutelusid nende üle on olnud ning nende vajadust on kinnitatud kogu käesoleva aasta jooksu... Read more

12.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:29 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) teine lugemine

Ants Laaneots: Mul on kõnesoov, vajutasin vale nuppu. Read more

Ants Laaneots: Lugupeetud eesistuja! Kolleegid! Meil on täna arutlusel seaduseelnõu, mille tähtsust riigikaitsevaldkonnas ei tohi alahinnata. Meie väär otsus võib pikema aja jooksul tekitada kaitseväe, aga ka ilmselt politsei ja piirivalve arengule korvamatut kahju, ja seda olukorras, kus Euroopa on tegelikult uue... Read more

Ants Laaneots: Kaks lauset. On täheldatav meeleolu oluline langus ka noorte ohvitseride ja allohvitseride seas. Minu ettepanek on katkestada teine lugemine ja panna see eelnõu hääletusele. Aitäh! Read more

11.06.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Ants Laaneots: Lugupeetud Riigikogu esimees! Vaadates Riigikogu käesoleva töönädala päevakorra projekti, tekkis mul küsimus kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 447 menetlemise kohta. Nädala päevakorda on kavandatud selle lugemine kaks korda, teisipäeval ja neljapäeval. Riigikogu ... Read more

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:36 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) teine lugemine

Ants Laaneots: Austatud istungi juhataja! Kolleegid! Vabariigi Valitsus algatas kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu k.a 2. aprillil. Eelnõu esimene lugemine lõpetati k.a 2. mail. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, k.a 16. maiks kella 17.15-ks ei esitatud eelnõu kohta välja... Read more

Ants Laaneots: See on natuke laiem küsimus. Me vaatleme praegu, mida teevad meie põhjamaade kolleegid. Meile on näiteks teada see, et soomlased on seda ka pikendanud: 27-lt 30 aasta peale. Kuna me ei saavutanud riigikaitsekomisjonis konsensust, siis me ei tahtnud aega raisata – meil on ju varsti n-ö suvine vaheaeg... Read more

17.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

Ants Laaneots: Suur tänu, härra eesistuja! Kodanik Karilaid, te solvasite isiklikult mind ja kogu Reformierakonda. Raske on teid nimetada härraks, ütleme niimoodi. Teie tendentslik kõne, täis püha viha, oli sisuliselt süüdistuskõne kogu Reformierakonna vastu, mitte konkreetsete, VEB-iga seotud asjaolusid teadvate ... Read more

02.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:07 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Austatud istungi juhataja! Kolleegid! Härra kaitseminister! Riigikaitsekomisjon arutas seda eelnõu enne esimest lugemist siin saalis koos Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleri Meelis Oidsalu, kaitseväeteenistuse osakonna juhataja Anu Rannaveski ja teiste Kaitseministeeriumi ametnikega ... Read more

Ants Laaneots: Meil pole seda otseselt teemaks olnud. Aga ma arvan, et komisjoni meeskoosseis toetab sada protsenti naiste või tütarlaste ajateenistust ainult vabatahtlikkuse alusel. Meil on üle 60 000 ajateenistuse läbinud reservväelase, meil on mehi piisavalt. Miks peaks sinna veel naised sundkorras sattuma? ... Read more

16.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:01 Arupärimine narkopoliitika olukorra kohta (nr 428)

Ants Laaneots: Suur tänu, härra eesistuja! Härra minister! Kui me võrdleme Euroopa riike narkomaania seisukohalt, siis praktika näitab, et Eestis on olukord, tuleb välja, kõige halvem, st halvem kui enamikus nendes riikides. Ma arvan, et Siseministeerium on kindlasti kompleksselt põhjusi analüüsinud, miks see seis... Read more

21.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:56 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Aitäh! Meil on päris suur hulk ohvitsere, kes on välisteenistuses, ja nende alluvuskorraga on minu arust segadus. Kas seda on ka nüüd korrigeeritud, kellele nad lõppude lõpuks alluvad, kas Välisministeeriumi ametnikele või ikkagi Kaitseministeeriumi teatud ametnikele? Kas see on reguleeritud või mit... Read more

24.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:17 Umbusalduse avaldamine justiitsminister Urmas Reinsalule

Ants Laaneots: Aitäh, lugupeetud juhataja! Härra Reinsalu! Tõtt-öelda ma olen imestunud. Alandanud ja solvanud pea kõiki Eesti naisi, te ütlesite ka täna Riigikogu ees kaks korda: ma pean vabandama oma sõnakasutuse pärast. Kordan: te rõhutasite sõna "pean" kaks korda. See tähendab, et te olete sunnitud välise surv... Read more

08.01.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Arupärimine kaitseinvesteeringute kohta (nr 396)

Ants Laaneots: Härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Möödunud aasta septembris toimusid Venemaa relvajõudude viimaste aastate suurimad strateegilised õppused. Kindralstaabi ülema, armeekindral Gerassimovi juhtimisel testiti kindralstaabis koostatud regionaalse sõja plaani Põhja-Euroopas. Selle eesmärk on B... Read more

Ants Laaneots: Veel lähemale või? (Naer saalis.) Read more

Ants Laaneots: ... Kaliningradi oblastis asuvate 11. armeekorpuse ja Balti laevastikuga. Sellest võtsid osa ka kolm Venemaa õhudessantdiviisi neljast üldse olemasolevast, põhjalaevastik, kaugpommituslennuvägi, strateegilised raketiväed, spetsnaz'i brigaadid ja ligi 9000 Valgevene sõjaväelast oma riigi territoorium... Read more

Ants Laaneots: Härra peaminister! Te mainisite, et Vabariigi Valitsus suurendab ajateenijate arvu, ma sain aru, aastaks 2020 praeguselt 3200-lt kuni 4000-ni. Meil on alates 1997. aastast, kui ajateenistuses mindi üle sõjaaja üksuste põhisele arvestusele, valmistatud ette umbes 60 000 reservväelast. Kogu praegune K... Read more

13.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (542 OE) teine lugemine

Ants Laaneots: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Arutuse all oleva eelnõu esimene lugemine toimus k.a 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks oli k.a 5. detsember kell 17.15, selleks ajaks ei esitatud aga ühtegi muudatusettepanekut. Seetõttu on eelnõu teise lugemise tekst identne esim... Read more

17:50 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (544 OE) teine lugemine

Ants Laaneots: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 6. novembril. Esimese lugemise lõpetasime k.a 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ehk k.a 5. detsembriks kella 17.15-ks ei esitatud ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon nõustus keeletoi... Read more

21.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (542 OE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimesele lugemisele esitamist 13. novembri istungil. Sellel osalesid eelnõu algataja esindajana Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kristjan Prikk ja teised Kaitseministeeriumi valitsemisala esi... Read more

13:19 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (544 OE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu kohaselt on meil vaja otsustada kuni kümne Eesti kaitseväelase osalemise jätkamine USA juhitaval ISIS-e vastasel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve Iraagis. USA juhitav operatsioon käivitus 15. juunil 2014. aastal ja Eesti osale... Read more

15.11.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) teine lugemine

Ants Laaneots: Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud härra Stalnuhhin! Mind teeb murelikuks – seda väljendas siin ka Mart Helme – järgmise aasta kaitse-eelarve vähendamine 10 miljoni euro võrra. Selle seletus on olnud väga ähmane. Väidetakse, et lääneriikide sõjatööstus on ülekoormatud, ei suuda õigel ajal neid tarne... Read more

Ants Laaneots: Tänan, eesistuja! Härra Stalnuhhin, mul on ettepanek: lepiks õige teiega seltsimehelikult kokku, et te ei mängiks edaspidi Riigikogu liikmete ees koolmeistrit, ei targutaks siin, vaid vastaks küsimustele! Mina teie käest vastust ei saanud. Kui suur on järgmise aasta kaitse-eelarve? Palun vastake!... Read more

14.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Ants Laaneots: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Reformierakonnal koos EKRE-ga on peaministrile ühine arupärimine kaitseinvesteeringute kohta. Möödunud kolmapäeval ilmus ajalehes Eesti Päevaleht artikkel pealkirjaga "IRL lükkas uue aasta kaitseinvesteeringutest 10 miljonit eurot välja". Seal olid kirjas ka kaits... Read more

Ants Laaneots: Kaitseminister põhjendas kärbet Lääne sõjatööstuse suure koormatusega, mis ei võimaldavat kiiresti tagada Kaitseväele vajaliku relvastuse ja varustuse hankeid. Kuid miks ta ei öelnud mitte midagi selle kohta, et sellesama 10-miljonilise summa võiks suunata eelarve teiste artiklite heaks, näiteks Ka... Read more

Ants Laaneots: Neid on neli. Aitäh! Read more

19.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:30 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE) esimene lugemine

Ants Laaneots: Suur tänu! Lugupeetud minister! Olen läbi käinud kõik Tartus asuvad erakoolid – neid on seal kuus – ja selle tulemusena on mul esiteks tekkinud tunne, et nende õppeprogrammid erinevad täiesti nii omavahel kui ka võrreldes riigi- ja munitsipaalkoolidega. See tähendab, et laste teadmised pärast kooli... Read more

11.10.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:42 Rahvusvaheliste arengute mõju Eestile

Ants Laaneots: Suur tänu! Lugupeetud välisminister! Venemaa viimaste aastate agressiivse välispoliitika ja sõjalise jõu demonstratsioonide taustal, viimaseks selliseks oli äsja lõppenud suurõppus "Zapad 2017", otsustas Läti Üksmeele Keskuse partei eesotsas oma esimehe Nils Ušakovsiga lõpetada 2009. aastal sõlmitud... Read more