Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 42Open/Close results
20.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:55 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE) esimene lugemine

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! See eelnõu sätestab, et alustada tuleks 5–7-aastastest lastest. Aga kahtlemata on oluline, et me jõuaksime selleni, et kõik lasteaialapsed saaksid lõunatoetust. Milline on sinu tunnetus komisjonis toimunud arutelude põhjal, kui kiiresti me võiksime jõuda ... Read more

15.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Haldusreformist" arutelu

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Põhiseaduskomisjon arutas 2. mail seda eelnõu ja tehtud muudatusettepanekuid väga põhjalikult. Üks põhiküsimus oli nii nagu siingi sundliitmine ja 5000 elaniku piirmäär. Selle diskussiooni käigus tõi Rahandusministeeriumi esindaja välja sellise huvi... Read more

13.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (246 OE) esimene lugemine

Anneli Ott: Aitäh! Nagu ikka jõuavad kõik teemad Riigikogu liikmeteni Eestimaa inimestelt. Ma olen seda meelt, et me võime ju vaadata seda kui kitsast probleemi, aga samas ma usun, et me kõik oleme siin saalis selleks, et lahendada ka mõne Eestimaa inimese probleemi, kui ta on seadustes miskipärast tähelepanuta... Read more

Anneli Ott: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Kuulanud ära kolleeg Valdo Randpere ettekande, lisan omalt poolt, et kui me arutatava teemaga tegelema hakkasime, siis ei olnud küll ühelgi tasandil teadmist sellest probleemist. Keegi ei osanud meile täpselt vastata, miks FIE-sid koheldakse erinevalt töölepingu... Read more

Anneli Ott: Aitäh! Minister otseselt lahendusi küll ei pakkunud, kuigi tõdes, et FIE-dest isasid on koheldud ebavõrdselt. Kui me komisjonis seda teemat arutasime, siis väitis ka valitsuse esindaja, et nad on probleemist teadlikud, kuid et kogu see temaatika vajab õigusselgust, termineid on väga palju ja väga e... Read more

Anneli Ott: Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed on algatanud otsuse eelnõu, mis võimaldaks edaspidi ka füüsilisest isikust ettevõtjatel saada tasustatud isapuhkust. Selle muudatusega lõpetaksime füüsilisest isikust ettevõtjate ebavõrdse kohtlemise, võrreldes... Read more

Anneli Ott: Ma väga loodan, et praegune olukord ei mõjuta seda. Kuid me peame endale teadvustama, et kui Eestimaa inimesed tunnevad ennast mõnes valdkonnas ebavõrdselt kohelduna, siis see kindlasti ei ärata usaldust oma riigi vastu. See on väga isiklik ja perekondlik probleem. Kui FIE-na tegutsev isa – näit... Read more

31.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Anneli Ott: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Alustuseks ütlen, et olen igati nõus õiguskantsleri ettepanekuga. Vanemahüvitise vähendamine tööandja tegevuse või tegevusetuse tõttu on ebaõiglane ning säärane olukord tuleb kindlasti lõpetada.Eelmisel aastal oli Eestis sünde 13 907, surmasid seevastu 15 243. Se... Read more

17.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Anneli Ott: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Annan Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel üle otsuse eelnõu seadusmuudatuse algatamiseks, millega võimaldataks ka füüsilisest isikust ettevõtjal saada riiklikult tasustatud isapuhkust. Seeläbi oleks võimalik lõpetada füüsilisest isikust ettevõtjate ebavõrdne koh... Read more

16.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:13 Arupärimine tervishoiutöötajate kollektiivlepingu kohta (nr 196)

Anneli Ott: Aitäh! Lugupeetud minister! Oma sõnavõtus te siin ütlesite, et õdede keskmine töötasu on täna 1100 eurot. Palun täpsustage, kas see sisaldab ka öövahetusi ja ületunnitööd! Kuidas on selline summa saadud? Read more

11.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (185 SE) esimese lugemise jätkamine

Anneli Ott: Aitäh! Minu küsimus on, hea kolleeg, selline: millised on koalitsiooni plaanid rakendussätetega? Kas need on peatselt tulemas või ei ole teil veel siiski hääled koos ja ebamäärane olukord kestab pikalt edasi? Read more

Anneli Ott: Aitäh, hea eesistuja! Hea Martin! Küsimus on järgmine. Teatavasti on Eestis kinnipidamisasutustes enamikus meesterahvad. Kui nad on abielus, siis naisterahval on õigus minna oma abikaasale külla ja neile antakse teatud aeg koosolemiseks. Mis sa arvad, kui palju võiks sellise eelnõu heakskiitmise ko... Read more

20:53 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Tõenäoliselt istub ka siin saalis väga palju neid poliitikuid, kes kunagi on alustanud kohaliku omavalitsuse volikogust. Kuidas teie näete, kas sellise demokraatia tingimustes, kus me elame ja meie riik toimib, on ikka otstarbekas keskenduda poliitikute k... Read more

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Siin mõni aeg tagasi küsimustele vastates te väitsite, et heast ühinemisotsusest võib inimestele väga palju kasu tulla. Seda me teame, et kasu saavad vallavanemad. Aga olge hea ja täpsustage, mida te sisuliselt mõtlesite selle väga palju kasu saamise all.... Read more

Anneli Ott: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Me kuuleme selle haldusreformi seaduse eelnõu arutelude käigus järjekindlalt ja pidevalt juttu sellest, kuidas elu läheb paremaks, kuidas teenused lähevad paremaks ja kohalike omavalitsuste võimekus suureneb. See reform puudutab kõige enam maapiirkondi, väikseid ... Read more

Anneli Ott: Me räägime täna sellest, et vahet ei ole, kui kaugel see vallavalitsuse maja on, sest seal pakutavad teenused ei olegi nii olulised. Võib-olla tõesti. Need ei ole olulised siis, kui me saame ise oma eluga hakkama, tunneme ennast seal omavalitsuses hästi, meie lastel on turvaline koolis käia ja teed ... Read more

02.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Anneli Ott: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel üle põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse võimaldamiseks. Kuna eelmisel sügisel ei leidnud toetust Keskerakonna algatatud seaduseelnõu, millega oleks Riigikogu olnud kohustatud arutama kollektiivseid ... Read more

06.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:07 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) esimene lugemine

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Te olete märkinud, et eelnõu tutvustamise käigus on kodanikuühendused või kolmas sektor positiivselt suhtunud just teenuste pakkumise valdkonna paranemisse. Teatavasti see, mismoodi teenused elanikele kättesaadavad on, teeb aga üldiselt paljudele suur... Read more

05.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:22 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks" muutmine" eelnõu (194 OE) esimene lugemine

Anneli Ott: Aitäh, hea juhataja! Hea kolleeg! Ma küsin riigiettevõtte vastutuse tasandite kohta. Mis te arvate, kas nõukogu vastutab ettevõtte arengu ja tegevuse läbipaistvuse eest või vastutab selle eest haldusalaminister? Kui selgelt vastutuse tasandid paigas on?  Read more

04.04.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:51 Arupärimine isapuhkuse kohta (nr 194)

Anneli Ott: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Meie arupärimine puudutab probleeme seoses isapuhkusega. Alates 2013. aastast taastati Eestis isapuhkus, mille eest tasu makstakse riigieelarvest. Isapuhkuse tasu arvestatakse isa keskmise töötasu alusel, kuid seda ei maksta rohkem, kui oli k... Read more

23.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Anneli Ott: Austatud juhataja! Head kolleegid! Annan üle arupärimise sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknale. Arupärimine on seotud isapuhkusega. Alates 2013. aastast taastati Eestis isapuhkus ja seda on võimalik taotleda lapse sünni järgselt kümme tööpäeva. Seda saavad taotleda isad, kes töötavad töölepingu al... Read more

22.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:09 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE) teine lugemine

Anneli Ott: Austatud juhataja! Head kolleegid! Eelnõuga tehakse mitu olulist muudatust valimissüsteemis, näiteks elektroonilise hääletamise komisjoni seniste ülesannete üleminek riigi valimisteenistusele ja maakonna valimiskomisjonide täielik kaotamine. Ühe suure uuendusena muutub ka kaebuste menetlemine. Kui s... Read more

14.03.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:00 Arupärimine kütteta jäetud korterelamute kohta (nr 130)

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Härra peaminister! Teid kuulates olen ma tõesti hämmingus. Ma loodan, et ma eksin, aga vastusest jäi kõlama, nagu valitsus oleks tegelnud vaid nimekirja koostamisega, kes on süüdi. Kuna ma usun, et ma eksin, siis äkki te ikkagi esitate need sisulised ettepanekud või mõtt... Read more

07.03.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:13 Arupärimine perearstipunktide sulgemise kohta (nr 132)

Anneli Ott: Lugupeetud minister! Teie sõnavõtust jäid kõlama "efektiivsus", "optimaalne", "mõistlik" jms. Ma olen ka ise Varstu inimestega kohtunud ja võin kinnitada, et nemad küll tervisekeskuste projektist ja teistest efektiivsusmeetmetest väga vaimustatud ei ole. Te nentisite, et põhiline probleem on see, et... Read more

17.02.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:17 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) esimene lugemine

Anneli Ott: Austatud juhataja! Austatud põhiseaduskomisjoni esimees! Minu küsimus on helisalvestiste teema reguleerimata jätmise kohta. Teatavasti on analoogseid seaduseelnõusid Riigikogus varemgi menetluses olnud ning neis on käsitletud ka komisjonide istungite helisalvestiste kohta käivat. Miks ikkagi otsusta... Read more

17:41 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE) esimene lugemine

Anneli Ott: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Oma eelnõus te mainite, et elektroonilise hääletamise osatähtsus valimistel on suur, koguni 30% valijatest hääletasid 2015. aasta Riigikogu valimistel elektrooniliselt. Samas on ju teada, et elektroonilisel teel valijaid on palju just üle 50-aastaste inimeste hul... Read more

19.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Riigikogu liikme Anneli Oti ametivanne

Anneli Ott: Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIII koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Read more