Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 51Open/Close results
19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Anne Sulling: Hea ettekandja, te mainisite mitmel korral sotsiaalmaksu lage. Kas teil on ka ettepanek, mis tasemel võiks see paikneda? Read more

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Anne Sulling: Hea istungi juhataja! Hea välisminister! Viimasel ajal on peale USA, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa ka paljud Euroopa riigid teatanud, et loobuvad Hiina ettevõtte Huawei seadmete kasutamisest 5G-infrastruktuuris. Euroopa Komisjoni digivolinik Andrus Ansip on samuti öelnud, et Hiina tehnoloogiaett... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Anne Sulling: Hea peaminister! Te nimetasite, et meil on väga kõrge teaduse tase. Ma tahan teada, mis teie hinnangul on need põhjused, miks sellest tugevast teadusest nii vähe meie majanduses rakendub.  Read more

Anne Sulling: Ma palun kolm minutit. Read more

Anne Sulling: Head Riigikogu liikmed! 2018. aastat jääb kindlasti meenutama aasta lõpus sõlmitud teaduslepe, mille eesmärk on tagada, et teadus- ja arenduskulutused tõstetakse 1%-ni SKP-st. Omaette huvitav küsimus on muidugi see, miks seda lepet üldse vaja oli, sest juba viie aasta eest, 2014. aastal kiitsid nii ... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Anne Sulling: Hea rahanduskomisjoni esimees! Riigieelarve seaduse eelnõu näeb ette, et teadus- ja arendustegevuse kulutuste proportsioon SKT-st jääb ka tuleval aastal 0,81% tasemele, kuigi riigi eelarvestrateegia järgi tõstetakse need kulutused 1%-ni SKT-st. Minu küsimus on see, kas praeguse koalitsiooni jaoks ei... Read more

11.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Anne Sulling: Hea peaminister! Te mainisite oma kõnes, et me oleme olnud edukad ka rahvusvahelises teaduskoostöös. Ometi on Eesti peale Kreeka ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kes ei ole oma eelarvest leidnud vahendeid, osalemaks Euroopa Liidu Eurostarsi programmis. See on programm, mis soodustab Euroopa Liidus t... Read more

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Anne Sulling: Hea istungi juhataja! Hea fraktsiooni esimees! Tänane Postimees kirjutab, et vene õppekeelega koolide lõpetanutest vaid väike osa jätkab õpinguid eestikeelsetes kõrgkoolides ja see mõjutab tööjõuturu kaudu meie majanduse konkurentsivõimet tervikuna. Kuidas te hindate 2012. aastal gümnaasiumiastmes e... Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

11:07 Välisministri poliitiline avaldus Eesti välispoliitika järjepidevuse kohta

Anne Sulling: Hea istungi juhataja! Hea välisminister! Ränderaamistiku lõplik tekst valmis juba juuli keskpaigaks. Miks see jõudis väliskomisjoni arutelule alles möödunud nädalal? Read more

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:00 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) teine lugemine

Anne Sulling: Hea istungi juhataja! Hea rahanduskomisjoni esimees! Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia eesmärk on suurendada teadus- ja arendustegevuse riigipoolne rahastamine 1%-ni SKT-st aastaks 2020. Eesmärk jõuda 1%-ni SKT-st juba järgmiseks aastaks on muide kirjas kevadel valitsus... Read more

Anne Sulling: Aitäh, hea eesistuja! Hea rahanduskomisjoni esimees! Minu küsimus puudutab muudatusettepanekut nr 6. Nimelt, praegune riigieelarve seaduse eelnõu näeb ette, et peaminister plaanib kulutada järgmisel aastal Davosi Maailma Majandusfoorumi kohtumisel osalemiseks 150 000 eurot maksumaksja raha. Tavalise... Read more

24.10.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:29 Innovatsioonipoliitika

Anne Sulling: Hea eesistuja! Hea ettevõtlusminister! Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on valmimas nutika spetsialiseerumise kasvualade edenemise uuringu vahearuanne. Selle aruande tööversioonis välja toodud andmete põhjal selgub, et e-tervise ja toidutoorme väärindamise valdkondades teadusasutustega ko... Read more

Anne Sulling: Ütleksin, et võib-olla osa sellest tulemustest tuleneb sellest, et Eesti oma väiksuse tõttu lihtsalt ei suuda kõikides valdkondades teha tipptasemel rakendusteadust. Minu küsimus aga on selline: kas teie hinnangul peaks riik looma toetusmeetme, mille abil motiveerida Eesti ettevõtteid tegema koostöö... Read more

09.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kaos või kaalutlus" arutelu

Anne Sulling: Hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Kuna kahju aktsiiside liiga kõrgele tõstmisest on juba sündinud, siis ma küsin, mis on teie soovitus tänasele valitsusele. Kuidas seda olukorda parandada, mis oleks konkreetsed sammud, mida peaks astuma, et edasist kahju vähendada? Read more

26.09.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:10 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

Anne Sulling: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea peaminister! Peaaegu aasta tagasi, 5. detsembril möödunud aastal te ütlesite siinsamas Riigikogu puldis: "Ma ütlen teile silma vaadates, et igal juhul töötan ma selle nimel, et Eesti avaliku sektori panus teadus- ja arendustegevusse kasvaks." Möödunud nädalal tegi ER... Read more

13.06.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:28 Digiareng

Anne Sulling: Hea istungi juhataja! Hea minister! Eesti üks väärtuslikumaid varasid on meie e-riigi edulugu. Oleme selle abil kogunud tuntust üle kogu maailma ja sellest on saanud ka meie identiteedi osa. Viimasel ajal oleme aga murega jälginud, et valitsus ei investeeri piisavalt e-riigi arendusse. Lairibavõrgu ... Read more

Anne Sulling: Hea minister! Ma tahan aidata teie hetketeadmisi ajakohastada. Kui te võtate lahti DESI indeksi, siis näete, et 2018. aastal me oleme digitaalsete avalike teenuste kategoorias teised. Aga mul on veel üks küsimus ka. Eesti on e-riigi vallas seni teerajajana silma paistnud. Ma tahangi teie käest küsid... Read more

30.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine

Anne Sulling: Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Eelnõu 606 esimese lugemise me lõpetasime 9. mail. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 11. maiks ei esitatud ühtegi ettepanekut. Keeletoimetaja ettepanekul lisati eelnõu tekstile normitehniline märkus lepinguteksti avaldamise märkega. Väliskomisjon jä... Read more

10.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Finantsinspektsiooni 2017. aasta aastaaruanne

Anne Sulling: Hea eesistuja! Hea ettekandja! Finantsstabiilsuse kõrval on sama oluline finantseerimisvõimaluste kättesaadavus. Teil on siin kenasti tehtud finantsturu ülevaade. Kuna te enne juba hindeid panite, siis ma küsin, mis hinde te paneksite Eestis kõrgtehnoloogia valdkonnas ettevõtete finantseerimise võim... Read more

09.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:38 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) esimene lugemine

Anne Sulling: Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Väliskomisjon valmistas eelnõu 606 esimest lugemist ette oma 3. mai istungil. Arutelule oli kutsutud Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna kaubanduspoliitika ja majandusorganisatsioonide büroo direktor Margus Rava, kes tutvustas eelnõu... Read more

Anne Sulling: Kas see oli mõeldud kommentaarina? (Hääl saalist.) Jah. Selle muudatuse ratifitseerimine annab eelduse liikuda edasi viisavabaduse suunas, mis nimetatud olukorra lahendaks. Read more

Anne Sulling: Nagu minister äsja mainis, Eestil on majandussuhteid Lõuna-Aafrika Vabariigiga väga vähe, aga see leping loob raamistiku koostöövormide jaoks väga erinevates valdkondades, ka mujal kui majanduses.  Read more

08.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigi eelarvestrateegia 2019–2022" arutelu

Anne Sulling: Hea eesistuja! Hea rahandusminister! Riiklik eelarvestrateegia näeb ette, et alates 2018. aastast panustab riik 1% SKT-st teadus- ja arendustegevusse, erasektor panustab 2% ehk poole rohkem. Me teame, et tegelikult 2018. aastal ehk käesoleval aastal ei panusta riik 1%. Nii et ilmselt tuleb lehekülje... Read more

Anne Sulling: Hea eesistuja! Hea rahanduskomisjoni esimees! Riigi eelarvestrateegia prioriteedina on märgitud Eesti majanduskasvu edendamine. Seejuures on märgitud, et kestlikku majanduskasvu aitab tagada teaduse parem rahastamine. Teatavasti hakkab teadustegevus majanduskasvu mõjutama siis, kui teadustulemusi ra... Read more

03.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Eesti Panga 2017. aasta aastaaruanne

Anne Sulling: Hea eesistuja! Hea Eesti Panga president! Alustavate teadmispõhiste ja kõrgtehnoloogia valdkonna ettevõtete areng sõltub olulisel määral investeeringutest teadus- ja arendustegevusse. Arendusfaasis ei ole neil ka enamasti anda laenuandjale käegakatsutavaid tagatisi. Kas teie hinnangul on praegu Eest... Read more

21.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:01 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis

Anne Sulling: Aitäh, hea eesistuja! Hea rahandusminister! Kuidas muutub nüüd, kui luuakse Euroopa valuutafondi, Euroopa riikide ja Rahvusvahelise Valuutafondi suhe? Read more

13.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:37 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Anne Sulling: Hea eesistuja! Hea välisminister! OECD märkis oma hiljutises ülevaates, et Eesti ettevõtted ei ole kuigi edukad innovaatiliste toodete turule toomisel. Lisaks vajalikule infrastruktuurile ja rahastusinstrumentidele mängib innovatsiooni edendamisel olulist rolli rahvusvaheline suhtlus ja koostöö. Kas... Read more

Anne Sulling: Hea eesistuja! Hea väliskomisjoni esimees! Tegite oma kõnes ettepaneku, et peavastutaja väliskaubanduse eest võiks olla Välisministeerium ja välisministri kõrval võiks ametis olla ka väliskaubandusminister. Minu küsimus on, mille poolest on teie arvates just Välisministeerium parem vastutaja välis... Read more

10.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:01 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Anne Sulling: Hea eesistuja! Hea peaminister! Te mainisite oma kõnes plaani kaasata Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi hindamiseks ka mõne eksperdi Stanfordi uurimisinstituudist, mida te külastasite. Poolteist kuud tagasi korraldasin ma koostöös Riigikogu Arenguseire Keskusega innovatsioonikonverentsi, kus es... Read more

Anne Sulling: Hea Riigikogu! Möödunud aasta jaanuaris siinsamas Riigikogu puldis teadus- ja arendustegevuse olukorrast ülevaadet andes teatas peaminister Jüri Ratas, et koalitsiooni eesmärk on tõsta riigi tehtud teadus- ja arenduskulutuste osatähtsus 1%-ni SKT-st. Aga juba kolm kuud hiljem otsustas tema juhitud T... Read more

05.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Anne Sulling: Aitäh, hea eesistuja! Hea peaminister! Te kutsusite oktoobris Euroopa Liidu eesistumise raames toimunud Euroopa tippteaduse konverentsil Euroopa Liidu liikmesriike üles investeerima senisest enam teadus- ja arendustegevusse, öeldes, et investeerimine teadus- ja arendustegevusse ei ole luksus, vaid s... Read more

20.11.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:57 Arupärimine teadus- ja arendustegevuse kulutuste kohta (nr 385)

Anne Sulling: Hea Riigikogu! Hea peaminister! Ei ole juhus, et maailma jõukaimad riigid, kui nad ei ole just naftariigid, on usinad panustajad teadus- ja arendustegevusse. Globaalse innovatsiooniindeksi tipus figureerivad riigid on enamasti needsamad riigid, mille SKT elaniku kohta on maailmas suurimate hulgas. S... Read more

Anne Sulling: Hea peaminister! Te rõhutasite oma vastustes mitu korda umbmääraselt maksuerisusi. Kas te täpsustaksite, mida te silmas peate? Read more

18.10.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Anne Sulling: Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Reformierakonna fraktsiooni liikmed soovivad esitada arupärimise peaminister Jüri Ratasele seoses sel kevadel Teadus- ja Arendusnõukogus vastu võetud otsusega, et teadus- ja arendustegevuse riigipoolse rahastamise proportsiooni võrreldes SKT-ga hoitakse ... Read more

15:40 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) esimene lugemine

Anne Sulling: Aitäh, hea eesistuja! Hea rahandusminister! Riigieelarve seaduse eelnõu seletuskirja leheküljel 68 öeldakse, et teaduse programmipõhise eelarvestamise alus on teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia "Teadmistepõhine Eesti 2014–2020". Teatavasti näeb see strateegia ette, et aastaks 2... Read more

Anne Sulling: Aitäh, hea eesistuja! Hea rahandusminister! Kümme aastat tagasi seati Euroopa Kaitseagentuuris ministrite tasandil eesmärgiks, et liikmesriigid võiksid eraldada kaitsevaldkonnas teadus- ja arendustegevuseks 2% kaitsekulutustest. See tähendaks, et Eesti võiks eraldada kaitsekulutustest 9,5 miljonit e... Read more

20.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:42 Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE) teine lugemine

Anne Sulling: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu esimene lugemine lõpetati eelmisel nädalal, 13. septembril. Sihtasutuse eesmärk on tihendada Euroopa Liidu liikmesriikide ... Read more

18.09.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:44 Arupärimine Team Estonia ja Eesti välismajanduspoliitika kursi kohta (nr 363)

Anne Sulling: Hea eesistuja! Hea peaminister! Võib-olla on kriitika põhjus selles, et avalikkus lihtsalt ei tea seda kõike. Ma küsingi seetõttu, millised on olnud teie valitsuse kõige suuremad edulood meie ettevõtete välisturgudele aitamisel. Read more