Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 93Open/Close results
04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:01 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Kas te eelnõu kontekstis arutasite ka seda kurioosumit, millele ka kehalise kasvatuse õpetajad on viidanud, andmekaitse seadusest tulenevalt, et justkui konkurents ja selle väljatoomine spordis võiks võtta uue kuju. Ei tohi kirjutada põhimõtteliselt edetabelisse... Read more

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh! Hea ettekandja! Te rääkisite siin lastelt raha laenamisest või küsimisest ja rääkisite seda, et see eelnõu lahendab ka tuleviku pensionäride küsimust. Ja ma lugesin, lugesin põhjalikult, aga kahjuks ei leidnud seda võimalust, et kui ka tulevikus mina olen pensionär ja ma tahaks liituda selle ... Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Mihhail, minu küsimus tuleb riigikaitse valdkonnast ja eesti keelest. Mulle sageli tundub, et riigikaitse valdkonnas on lihtsam väljendada ennast inglise keeles, ingliskeelses ruumis, kus mõistetakse üksteist kohe, kiiresti ja palju paremini. Ja küsimus ongi rõhuaset... Read more

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma sain teie ettekandest aru ühest mõttest nõnda, et põhimõtteliselt te tõstatasite siin saalis küsimuse selles, et kas ülikool peaks otsustama kolledži pidamise üle või peaks seda tegema tegelikult riik, ministeeriumid, poliitikud, mitte ülikool. Kas ma ... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Ma jätkaks alustuseks ülikooli autonoomia teemaga, mida ma eelmises küsimuses ka markeerisin. Ja tõepoolest, see on probleem, et täna on ka ülikoolidel vabadus avada õppekavu, aga millegipärast neid regionaalsetes kolledžites ei tehta. Kui konkurents on ühele õppekohale väga tugev, isegi seal... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

21:03 Riigikogu otsuse ""Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (52 OE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Õiguskantsler rääkis alles hiljuti siin kõnetoolis sellest, et eesliini töötajatel on avalike teenuste kontekstis väga suur roll. Teiegi ütlete, et omavalitsuse roll ennetustöö puhul on väga oluline. Kas Riigikogul oleks võimalik tutvuda ka mõne as... Read more

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:53 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE) teine lugemine

Andres Metsoja: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Tõepoolest, ka see otsuse eelnõu on üks missioonide paketi eelnõudest ja menetluslikud kuupäevad on täpselt samad, sellepärast ei hakka ma neid teile uuesti ette lugema. Riigikaitsekomisjon tegi eelnõus ühe normitehnilise täpsustuse ja see täpsust... Read more

15:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) teine lugemine

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eile peastaabis kohtumisel Kaitseväe juhatajaga sai ka Kaitseväe juhataja poolt välja öeldud, et ilmselgelt on tegemist kõige ohtlikuma eelnõuga selles mõttes, et meie võitlejate riskid on kõige suuremad. Antud eelnõu on samuti esitatud Vabariigi Valitsuse... Read more

Andres Metsoja: Aitäh, hea kolleeg! Väga raske on anda hinnangut, kas ma olen paremini kursis või mitte. Ma ei oska seda kuidagi mõõta. Kindlasti ei pea ma ennast Aafrika-eksperdiks või selle kriisi heaks analüütikuks. Aga tugineda tuleb spetsialistide parimale teadmisele, mis tuuakse komisjoni või erinevatele koht... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Kui teiega rääkida samas keeles, siis võib öelda, et kahtlemata me võime jõuda välja kuhu iganes, rääkides sellest, kui valge mees on läinud Aafrikasse demokraatiat viima. Me oleme täna nendes situatsioonides, kus me oleme. Igal teol on tagajärjed ja täna on kokku lepitud selline taktika. Kas... Read more

Andres Metsoja: Jah, eks me võime seda sõnastada ju nii, et inimkaubandus on ka selle piirkonna üks väga olulisi osi. Inimkaubandusega võitlemine, sellesse sekkumine on ka üks võtmeküsimusi terrorismi puhul. Jällegi võib olla väga erinevaid vaatenurki sellele küsimusele, aga taas kord pean ma tuginema nendele ettep... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Hea kolleeg! Mina olen aru saanud, et parlamendisaal ei ole klassiruum. Kui see on kord siin juba välja öeldud, siis ma arvan, et iga komisjoni liige ei peaks sama sõnumiga esinema. Seda ütles juba ka Jürgen Ligi siin täna üsna teravalt. Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Ei tulnud muudatusettepanekuid. Read more

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Austatud õiguskantsler! Kas ma saan õigesti aru, et see probleem tegelikult tuleneb ca viie aasta tagusest ajast, kui toimus avaliku teenistuse reform ning inimesed, töötajad, pidid valima ja valitsusasutused pidid otsustama, kes jäävad avalikuks teenistujaks ja kes hakkavad tö... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Oma ettekandes ütlesite, et eelnõuga sätestatakse lisasätteid alla 24-meetristele kalalaevadele osaliselt. Mis see "osaline" konkreetselt tähendab? Mis osas mida osaliselt sätestatakse? Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kindlasti te olete mõelnud ka seda eelnõu esitades selle peale, et kui nüüd raha juurde ei tule, mis on need võimalikud stsenaariumid. Üks võimalikest stsenaariumidest, millest ka ju natuke vargsi räägitakse, küll mitte väga poliitiliselt aktiivsel... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:42 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ministri ettekandest kõlas läbi ka bürokraatia vähendamise paketi idee, mis iga hea Eesti õigustava ja õigusruumi eelnõuga kaasas käib. Mainiti, et Keskkonnaministeeriumilt läheb see ülesanne üle Keskkonnaametile. Kas te komisjonis arutasite ka seda, et m... Read more

17:14 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Austatud minister! Tõepoolest, komisjonis käsitlesime ka neid 11 otsuse eelnõu ühtse paketina, rääkisime tervikuna lahti murekohad, probleemid ja võimalikud lahendused ning saime põhjaliku ülevaate ministrilt, Kaitseministeeriumi esindajatelt, Kaitseväe juhataja... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Andres Metsoja: Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja minister Aab! Minu küsimus on ajendatud proua õiguskantsleri Ülle Madise ettekandest siin eelmisel nädalal. Ta tegelikult väga selgelt rõhutas seda, et asendustegevust on palju – punkt 1. Ja punkt 2: avalikus sektoris on just eesliinitöötajad võrreldes ... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Te puudutasite oma ettekandes kaitsealuste maade temaatikat. Minu küsimus on Natura aladel asuva metsamaa kohta. Nimelt, kas riik käitub põhiseaduse kohaselt, kui ta teatud mõttes sanktsioneerib Natura aladel asuva metsamaa omaniku tegevust? Teistpidi ... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Jürgen Ligi! Pärnus alustas 1. septembril Tammsaare koolis I klass eestikeelsena. Siin on palju räägitud küll sellest, et vene kogukond saab justkui vähem võimalusi, kui neil on vene kool jne, ja et kas see on erivajadus jne. Aga väga selgelt tuli välja probleem, et ... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea Kadri! Olgugi et me saime Pärnu linna peaaegu sama suureks kui Berliin, tundub, et see jääb sulle ikkagi väikeseks ja järgmised kohalikud valimised tulevad Pärnus selle võrra igavamad. Aga kahtlemata suur tänu sulle koostöö eest nii lennujaama, Rail Balticu kui ka Via Balti... Read more

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse (783 UA) uuesti arutamine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas te komisjonis arutasite ka sisulisemalt seda presidendi otsusega seonduvat väidet funktsioonide täitmise kohta, struktuurset lähenemist? President viitas oma otsuses sellele, et ülesandeid tuleks täita sellel, kellel need täna on, mitte anda st... Read more

Andres Metsoja: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Ants Laaneots tegi minu meelest väga sisulise ettekande. Tõepoolest, Ants on mees, kes eelmises koosseisus seda menetlust juhtis ja on asjaga otsast lõpuni kursis. Mina riigikaitsekomisjoni uue liikmena olen ka täie tõsidusega sellesse teemasse suhtun... Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Andres Metsoja: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud Eesti Panga president! Lihtsatest asjadest keeruliselt rääkimine on paljudele jõukohane. Keerulistest asjadest lihtsalt rääkimine eeldab professionaalsust ja suur tänu teile selle eest, et te olete suutnud ka avalikkusele rääkida pangandusest lihtsalt ja... Read more

20.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:41 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh! See Riigikogu koosseis läheb kindlasti ajalukku haldusreformi ellukutsujana. Täna oli meil menetluses kahe riigiasutuse ühendamine ja uue asutuse moodustamine. Paraku, ma vaatan, ka sina, selle eelnõu ettekandja, ei osalenud selle punkti hääletusel. Ma küsin niipidi: kas sulle parlamendiliikm... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma ilmselt ei üllata teid siit kõnetoolist enam kuidagi: mina olen siis kolmas kõneleja, kes ei suitseta, aga ometi on see teema mulle hingelähedane. Ja hingelähedane selle pärast, et tavaks kipub saama olukord, kus parlamendiliikmed jõuavad algatatud eel... Read more

Andres Metsoja: Ma palun seda hääletada! Read more

Andres Metsoja: Palun ka seda hääletada! Read more

Andres Metsoja: Ma palun ka neljandat muudatusettepanekut hääletada. Read more

Andres Metsoja: Palun ka viiendat muudatusettepanekut hääletada! Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Ma palun seda hääletada! Read more

Andres Metsoja: Palun ka 11. muudatusettepanekut hääletada! Read more

Andres Metsoja: Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada! Read more

Andres Metsoja: Palun ka seekord hääletada! Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Palun seda ettepanekut hääletada! Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Palun ka 16. muudatusettepanekut hääletada! Read more

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea ettekandja! Ka keskkonnakomisjonis käis arutelu muinsuskaitseseaduse üle. Üks olulisi teemasid puudutas looduslikke pühapaikasid ja seal lisapiirangute seadmist nõnda, et seda maaomanikule ei kompenseerita. Me tegime selle kohta ettepanekuid ka. Te seda kindlasti arutasite. Kuhu te jõudsi... Read more

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head saadikud! See Riigikogu koosseis on rääkinud riigireformist palju ja on lausa otsustanud viia ellu haldusreformi. Õige pea on ilmselt siin saalis laual ka riigireformi aluste dokument, siis me saame ühiselt arutada, kuidas Eesti riigis neid reforme edasi viia. Aga ... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Meie võimuses oli seda uuesti asjaosalistelt üle küsida. See vastus kõlas asjaosaliste poole pealt vaadatuna nõnda, et ega midagi hullu siin maailmas ei juhtu, kui need kaks organisatsiooni jäävad edasi eraldiseisvateks. Elu läheb edasi, lihtsalt tulevikus võib olla keeruline uuesti selle küs... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Ikka olen valmis esitama. Nii. Võtame selle lõigu, mis puudutab Keit Pentus-Rosimannuse esitlust komisjonis. Keit tõi kenasti välja, et muudatusettepaneku esitamise põhjuseks oli katse eelnõu ebamõistlikult kiirustades läbi suruda, kuigi samasisuline eelnõu kukkus paar kuud tagasi Riigikogus ... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Eks sellega ole ilmselt natuke samasugune olukord nagu haldusreformiga. Haldusreformi puhul räägitakse ju tihti sellest, et saavutatakse meeletu kulude kokkuhoid, aga hiljem, kui tehakse analüüse, siis nähakse, et ega rahanumbrid ei ole kahanenud, olulist võitu ei ole justkui maksumaksja rah... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Eks see kasutegur suuresti peakski ju seisnema selles, et kodanik – klient, kui nii võib nimetada – saab õigel ajal õigest kohast adekvaatse informatsiooni. Terje, sina ja mina oleme ju keskkonnakomisjonis tihti tegelikult lahendanud olukorda, kus osapooled on olnud sunnitud tulema ja istuma ... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Eks esmapilgul tundubki see kuidagi arusaamatu, et ühe käega, eks ole, annad korraldusi ja teise käega kontrollid. Me oleme ühiskonnas tavapäraselt aru saanud, et struktuuri loomiseks, et vastutust jagada, tuleb teha erinevaid organisatsioone ning organisatsioonid oma põhikirjade ja põhimäär... Read more

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:28 Veeseaduse eelnõu (643 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Hea eesistuja! Lugupeetud rahvaesindajad! Ka selle eelnõu kohta on esitatud muudatusettepanekuid, lausa 118 on neid vormistatud. Tõsi, suurem osa neist on tehnilist laadi või sõnastust täpsustavad, aga on ka sisulisi ettepanekuid ja eks nendest peamegi rääkima.Veeseaduse eelnõu 643 algatas Vabariigi... Read more

Andres Metsoja: Jaa. Ma palun lisaaega, kui see on võimalik. Read more

Andres Metsoja: Ongi põhimõtteliselt viimane punkt, muudatusettepanek nr 115, maamaksuseaduse muutmine seoses veekaitsevööndis ja sanitaarkaitsealas maksuvabastuse põhimõtete muutmisega. Algse eelnõuga kavandatud maamaksuseaduse § 4 lõike 1 täiendus jätaks kehtima maamaksuvabastuse põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Ma tõepoolest tänan komisjoni tublisid ametnikke, kes pidid palju tööd tegema selle nimel, et see eelnõu saaks paremaks. Siin oli vaja teha palju keelelisi ja tegelikult tehnilist laadi, sõnastust täpsustavaid parandusi, nagu ma ette lugesin, tuli paragrahve ümber tõsta ja numeratsiooni muu... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Kindlasti oli komisjonis jooksvalt – komisjoni istungeid oli viis, viiel korral me arutasime komisjonis veeseadusega seonduvat – ühel või teisel moel seda teemat tõstatatud. Aga ikka ja jälle saime vastuse, et me ehitame e-riiki ja väga paljud punktid on seotud andmekeskkondadega, mida samal ... Read more

22.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:23 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Selle teemaga seoses puudutab mind alati lemmikloomakultuur Eestis tervikuna. Paratamatult ma mõtlen selles kontekstis, kui me räägime karusloomadest, meie lemmikloomade peale, kes leiavad tee varjupaikadesse ja keda massiliselt hukatakse. Me võrdleme suh... Read more

14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:01 Istungi rakendamine

Andres Metsoja: Austatud esimees! Lugupeetud minister! Head Riigikogu liikmed! Minul on hea võimalus anda uuesti üle Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis puudutab Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamist. Seekord on siia alla kirjutanud 16 parlamendiliiget. Eelmisel... Read more

19.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:47 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Helmen, üks eelnõu algatajatest ja komisjoni ettekandja! Ma tean, et demokraatia võtab kaua aega ja demokraatia on iseenesest kohmakas, aga see on üks eelnõudest, mille tõttu ma ikkagi üllatun. Ma mäletan, kui me käisime kõik koos Tõstamaal. Siis oli veel Jevgeni Oss... Read more

Andres Metsoja: Hea aseesimees! Head parlamendiliikmed! Kahtlemata tänan ma komisjoni tehtud töö eest. See on võtnud küll kaua aega, aga mõne asjaga vahetevahel lihtsalt nii on. Tegelikult on selle juures minu arvates hästi kummastav see, et me oleme siin saalis suutnud väga põhimõtteliselt reformida Eesti haldust... Read more

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Austatud eesistuja! Tere hommikust, head parlamendiliikmed! Tõepoolest, minul on võimalik rääkida, mis toimus antud eelnõuga kahe lugemise vahel. Minu käsutuses on selleks komisjoni istungi protokoll nr 177. Sellel istungil tehti väikestviisi haldus- ja riigireformi jaoks vajalikke muudatusi ja arut... Read more

Andres Metsoja: Aitäh, hea küsija! Tegelikult on siin kaks aspekti. Üks puudutab üldist seadusloomet. Ma pean tunnistama, et me keskkonnakomisjonis oleme üsna sageli olukorras, kus seadustes või määrustes on justkui hall ala, mis on tihti tingitud selles valdkonnas tehtud muudatustest. Üks sellistest teemadest on ... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Meile on selle küsimuse peale vastatud nõnda, et otseselt keegi tööd ei kaota. Kindlasti vaadatakse funktsioonid üle ja esimeses etapis toimub kahe asutuse ühendamine. Loomulikult, kui hakkab juhtima uus juht, üks inimene hakkab juhtima seda ühendasutust koos kõigi selle osakondade ja seal ol... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Kindlasti baseerub selline asutuseülene kontroll Riigikontrollil. Riigikontroll on oma auditis ka öelnud, et nemad näevad positiivsena seda, et need kaks asutust ühendatakse. See on olnud ka Riigikontrolli ettepanek. Aga Riigikontroll ei ole kindlasti see, kes tegeleb igapäevase järelevalvega... Read more

Andres Metsoja: Eks see peenmehhanism ole inimeste lojaalsus ja pädevus nendes valdkondades, mitte miski muu tegelikult selle vastu ei saa. Me teame ka eelnevate näidete põhjal, kui asutusi on ühendatud, ühe katuse alla viidud, et pigem tekivad ikkagi identiteediprobleemid. Inimesed tunnetavad, et neid on millestki... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Neid küsimusi me oleme tõepoolest komisjonis küsinud. Laua taga on olnud nii Keskkonnaameti juht kui ka Keskkonnainspektsiooni juht ja nad on väga selgelt väitnud, et nad ei näe selles probleemi. Seda, et siin probleemi ei ole ja seda teemat on võimalik nii juhtimislikult kui ka juriidiliselt... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Tulen tagantpoolt ettepoole. Kindlasti ei ole võimalik riiki reformida nõnda, et täna otsustame ja homme teeme. See on perspektiiviküsimus, see on eesmärkide küsimus ja lõpptulemus sõltub sellest, kuidas hakata tööd korraldama nii, et Eesti riiki oleks mitmes kohas, mitte ainult Tallinnas. Ma... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! See teema oli komisjonis arutelu all. Tõesti tõstatati ka teema, et äkki on ikkagi inspektsiooni ja politsei tegevusel rohkem ühist. Kui me räägime konkreetsest seaduse normist ja sättest, siis on tegemist ju üksusega, kes peab karistama, ja siit see karistusloogika menetluse läbiviimisel, mi... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Me oleme komisjonis seda arutanud vähemalt kolmel korral. Esimene kord oli kohe istungiperioodi alguses, kui ministeeriumi esindajad tulid koos ministriga tutvustama neid plaane, mis olid kavas. Meile tehti lihtsalt ettekanne ja me kuulasime selle ära. Teistel kordadel me oleme juba tegelenud... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Ei, ma arvan, et meie riik areneb edasi. Ta on juba arenenud sinnamaani, et registrites jääb märk maha, kes on seal käinud ja mida vaadanud. Me teame, et aktide koostamine on täpselt samamoodi paigas, see ei ole umbisikuline. See kõik toimib. Vaadake, sellest usuküsimusest rääkisin ma seepär... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Nagu ma ütlesin, üks sellise muudatuse soovitaja on olnud Riigikontroll. Kindlasti on selle kümne aasta jooksul seda teemat analüüsitud. Te ütlesite, et seda muudatust ei ole õigeks peetud, aga alati on ka selle otsuse aluseks olnud ju analüüs. Ma ei tea, millised olid analüüsid kümme või vii... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Kõigepealt õiguskantsleri kohta. Õiguskantsleri arvamust minu teada selle eelnõu kohta ei ole küsitud, aga ma usun, et õiguskantsler on istunud valitsuskabinetis laua taga, kui valitsus on seda eelnõu menetlenud. Küllap oleks õiguskantsleril olnud võimalus ka reageerida. See oli punkt 1. Punk... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Ma ei saanud aru sellest küsimusest, et kui juhiks pannakse inimene, kes valdkonda üldse ei tunne, et kes siis seda protsessi juhib. Juhid peaks juhtima ja nende juhtide hulka kuulub ka parlament. Selleks me seda teemat siin saalis ju täna arutamegi. Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Konkreetselt nii seda küsimust komisjonis ei käsitletud, nii et mul on ka keeruline siin midagi öelda. Neid plusse ja miinuseid ongi toodud siit nurgast ja sealt nurgast. Jällegi, ma ei saa ainult konkreetse juhtumi põhjal, antud eelnõu põhjal öelda, et ma näen ainult siin neid plusse ja miin... Read more

Andres Metsoja: Oi, te küsite nii hästi, et mul on keeruline anda paremat vastust, kui oli teie küsimus. Aga me kindlasti mäletame sellist aastatetagust lugu, kui võrgusilma suuruse mõõtmisel võeti kasutusele innovatsioon. Kas te mäletate seda? Omega aparaadiga tuli hakata mõõtma võrgusilma suurust. See oli Euroop... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! See osutus on väga asjakohane, et tegevvõim peaks seadusandliku võimu peale rohkem mõtlema ja ilmselt tihemini mõtlema, mitte ainult siis, kui neil seda vaja on. Aga meil on jällegi võimalus ennast siin kehtestada. Seda kohtab üldiselt üsna sagedasti, see ei ole kindlasti esimene ega viimane ... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Ma ei ole kindlasti nõus sellega, nagu Keskkonnainspektsioon nullitaks ära. Keskkonnainspektsioonil on täita väga oluline roll ka sisendi andjana Keskkonnaametisse. Just seetõttu ma arvan, et kui need inimesed istuvad kuust kuusse ühes majas, tegelikult ühes süsteemis, siis töö tulemus on lõp... Read more

Andres Metsoja: Aitäh, hea Ernits! Me oleme siin saalis põhimõtteliselt otsustanud, et riigi kõrgematele ametikohtadele saavad inimesed nomineerimiskomitee või sellise valikukomitee kaudu, kus vaadatakse nendele inimestele otsa, vesteldakse nendega, viiakse läbi konkurss ja esitatakse siis kandidaat ministrile kinn... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Mina kujutan ette, et ega inspektsiooni roll sellest ei muutu. Inspektsiooni roll on ju õigusaktides väga täpselt kindlaks määratud, see, millega ta peab tegelema. Kui küsida, kas ta saab vahendeid juurde ja kas sellest läheb midagi paremaks, kas inspektsioon saab oma tööd paremini teha, siis... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Ei, sellisel kujul seda teemat komisjonis ei käsitletud. Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Kahe asutuse kokkupanemine kindlasti emotsioone tekitab, selles me ju keegi ei kahtle, ühel poolel positiivses, teisel negatiivses suunas. Mingil määral tekitab see segadust ka, aga selleks juhid ongi, et kord taastada ja kokku leppida printsiipides, kuidas edasi minnakse. Mis puudutab palka,... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Eks see eelnõu kannabki endas seda loogikat, et riigipalgaliste arv pärmseenena ei kasvaks. Me ju kõik saame aru Eesti tööjõuloogikast, majandusloogikast. Vaatame neid arve. Selleks, et üldse tagada stabiilsus, mitte kasv – bürokraatial on komme alati vohada –, ongi neid muudatusi vaja. Ma a... Read more

20.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu võimalikkusest maal" arutelu

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Elekter, internet ja teed on tihtilugu maaelu sünnitunnistuseks. Me oleme siin parlamendis interneti teemat arutades kõvasti toimetanud ja koalitsioon on seda toetanud. Me oleme täitnud valitsuse ülesannet ja teinud palju seadusmuudatusi – loodan, et sell... Read more

15.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riik" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Minu küsimus on selle valdkonna kohta, millega te personaalselt olete väga pikka aega tegelenud. Nimelt väidan ma, et te olete tegelenud minu tagakiusamisega. Te olete koos EKRE-ga osalenud Pärnu Linnavolikogu ühe otsuse enam-vähem kõikides õigusinstantsides toi... Read more

Andres Metsoja: Aitäh! Hea ettekandja! Ma ei oleks uskunud, et ma kohtun siin, Eesti Vabariigi kõige olulisemas saalis, tõemonopoli omanikuga. Ma jätkan oma esimest küsimust. Kõik riigiinstantsid on öelnud, et rikkumist ei ole toime pandud, aga teie tulete siia kõnetooli ja ütlete, et hoolimata kõigest on rikkumine... Read more

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal

Andres Metsoja: Aitäh! Härra Holm! Minu küsimus tuleb natuke filosoofilisem ja on kantud teie tõstatatud riigireformi teemast. Nimelt: kas tulevikus võiks käsitleda riigivara kasutamise ja säilimise teema raames ka ringkondadele antavat mandaati? Me teame, et mandaadid on üks hea viis riigikorralduses kaasa rääkida... Read more

18:25 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE) esimene lugemine 

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Minu küsimus puudutab loomakaitse seltsi. Te mainisite, et loomakaitse selts osales kooskõlastamisel. Ma küsin üle, mida see tähendab. Kas ta kooskõlastas, tegi ettepanekuid või seda eelnõu täiendati – mida see osalemine täpselt tähendab? Read more

18:41 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab metsakultiveerimismaterjali ja just nimelt seda poolt, et nii maaülikooli kui teiste asutuste teadlased on rõhutanud metsataimede kvaliteediga seotud probleeme. Kui me toome neid lõuna poolt sisse, siis tekivad külmalõhed. Kas need m... Read more