Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 10.02.2020 - 02.04.2020

02.04.2020
02.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:00 Istungi rakendamine

12:10 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) kolmas lugemine

12:12 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogule

26.03.2020—01.04.2020
NO SESSIONS 26.03.2020—01.04.2020
25.03.2020
25.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Riigikogu juhatuse valimised

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Tegevused eriolukorras

12:17 Mida saame teha, et laiendada COVID-19 testimist?

12:32 Eriolukorra mõju Eesti haridusele

12:46 Kriisiabimeetmed

12:55 Võõrtööjõud

13:02 Muutused kriisiolukorra haldamisel

13:14 Riigi kaitsevõime

13:26 Koolide töökorraldus

13:38 KredExi meetmete rakendamise võimekus

13:49 Tervisesüsteemi valmisolek

24.03.2020
NO SESSIONS 24.03.2020
23.03.2020
23.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE esimene lugemine)

15:51 Vaba mikrofon

19.03.2020—22.03.2020
NO SESSIONS 19.03.2020—22.03.2020
18.03.2020
18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Eriolukorras sätestatud piirangute efektiivsus

12:15 Valitsuse kavandatud tegevused kriisi leevendamiseks ja haavatavamate elanikkonnarühmade kaitseks

12:33 Kuidas kompenseeritakse viiruse tõttu töölt eemale jäävate inimeste kodus olemine

12:48 Erimeetmed

13:02 Sõjalised õppused

13:11 Koostöö kohalike omavalitsustega eriolukorra rakendamisel

13:25 Eriolukorra meetmed sünnitusabi andmisel

13:30 Eriolukorras tegutsemine

13:43 Isikukaitsevahendite piisavus

13:54 Saksa-Poola piiril kinni jäänud eestlaste kojutoomine

17.03.2020
NO SESSIONS 17.03.2020
16.03.2020
16.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:11 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) kolmas lugemine

15:13 Vaba mikrofon

13.03.2020—15.03.2020
NO SESSIONS 13.03.2020—15.03.2020
12.03.2020
12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

13:02 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) teine lugemine

11.03.2020
11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

18:56 Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) esimene lugemine

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:17 Kriisideks valmistumine

12:31 Koroonaviirusega seotud ettevalmistused

12:52 Omavalitsuste rahastamine

13:03 Metsa istutamine

13:08 Siseturvalisus ja kriisideks valmisolek

13:22 Õiglase ülemineku mehhanism ja Ida-Virumaa

13:33 Viipekeeletõlgid 

13:46 Regioonide valmisolek pandeemia korral

13:57 Majanduse elavdamine

10.03.2020
10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE) kolmas lugemine

10:10 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teise lugemise jätkamine

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

09.03.2020
09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

16:38 Arupärimine Eesti Keele Instituudi kohta (nr 22)

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26)

18:26 Vaba mikrofon

28.02.2020—08.03.2020
NO SESSIONS 28.02.2020—08.03.2020
27.02.2020
27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

11:27 Maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE) teine lugemine

26.02.2020
26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) teine lugemine

14:13 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE) teine lugemine

14:32 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) esimene lugemine

15:09 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE) esimene lugemine

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

16:57 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) esimene lugemine

17:48 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

19:01 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Poliitiline kultuur

12:10 Omastehooldus

12:19 Maksupoliitika

12:34 Rally Estonia

12:48 Maksuvigade likvideerimine

13:04 Põlevkivisektor

13:15 Eesti keel

13:24 Laste vaimse tervise kaitse

13:34 Krabi Kooli sulgemine

13:44 Noored

13:54 Vaimse kultuuripärandi hoidmine

25.02.2020
25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

21.02.2020—24.02.2020
NO SESSIONS 21.02.2020—24.02.2020
20.02.2020
20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

19.02.2020
19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Riigikogu avalduse "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" eelnõu (140 AE) esimene lugemine

14:37 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE) esimene lugemine

15:03 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) esimene lugemine

15:21 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) esimene lugemine

15:29 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE) esimene lugemine

19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Välispoliitika

12:15 Pensionid

12:26 Omastehooldus

12:39 Läti Vabariigi kodaniku väljaandmine Lõuna-Aafrika Vabariigile

12:48 Kujunenud olukord

12:58 Tervishoid

13:10 Olukord Tallinnas

13:16 Rail Baltic

13:31 Sotsiaalpoliitika

13:41 Maksupoliitika

13:50 Valitsuse seisukohad

18.02.2020
18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) kolmas lugemine

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

17.02.2020
17.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:12 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) kolmas lugemine

15:24 Vaba mikrofon

14.02.2020—16.02.2020
NO SESSIONS 14.02.2020—16.02.2020
13.02.2020
13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

12.02.2020
12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) esimene lugemine

14:44 Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE) teine lugemine

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

12.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Sisejulgeolek

12:15 Õiglase ülemineku mehhanism

12:26 Miljoninõue riigi vastu

12:37 Maal elamise toetamine

12:45 Valitsuse seisukohad

12:57 Välisteenistus

13:04 Maamaks

13:13 Valitsuse koostöö

13:20 Rail Baltic

13:32 Usaldusväärsus

13:44 Kultuuripärandi hoidmine

13:53 Kõrgharidus

11.02.2020
11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

10.02.2020
10.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) esimene lugemine

15:18 19 Arupärimine valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19)

16:14 Vaba mikrofon