XIII Riigikogu Verbatim record
VII istungjärk
Monday, 28. may 2018, kell 15:00

Edited

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, tere päevast! Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 16. töönädala esmaspäevast istungit alustame mõnevõrra eriliselt, nimelt teadaannetega. Esimene teadaanne on järgmine: möödunud reedel võitis Riigikogu korvpallimeeskond 12. korda järjest Balti Assamblee turniiri. (Aplaus.) Aga möödunud laupäeval võitis Riigikogu jalgpallimeeskond esimest korda kahe parlamendi ja kahe linna jalgpalliturniiri. (Aplaus.) Nende teadetega tervitame ühtlasi Leedu parlamendi liikmeid, kes on rõdul. (Aplaus.) Aga nüüd saab üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Krista Aru, palun!

Krista Aru
Austatud Riigikogu esimees! Head rahvaesindajad! Vabaerakonna fraktsiooni nimel annan üle Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu. See otsuse eelnõu on väga lihtne. Me teeme ettepaneku määrata Andres Herkeli asemel korruptsioonivastase erikomisjoni liikmeks Artur Talvik. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Vabariigi Valitsuse esindajana Heili Tõnisson, palun!

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson
Austatud härra esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna seitse seaduseelnõu. Esiteks, väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust maaeluminister Tarmo Tamm. Teiseks, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kolmandaks, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnimetatud kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Neljandaks, karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister Urmas Reinsalu. Viiendaks, veeseaduse eelnõu. Kuuendaks, bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu. Seitsmendaks, keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu. Nende kolme seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust keskkonnaminister Siim Kiisler. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Olen vastu võtnud kaheksa eelnõu. Tegutseme nendega kodu- ja töökorra seaduse alusel. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Täiskogul viibib hetkel 80 Riigikogu liiget.
Päevakorra täpsustamine ja kinnitamine. Austatud Riigikogu, põhiseaduskomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala teisipäevase istungi päevakorrast välja neljas päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 616 teine lugemine. Koos selle muudatusega, austatud Riigikogu, panen hääletusele täiskogu VII istungjärgu 16. töönädala päevakorra.
Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt on 75 Riigikogu liiget, vastuolijaid ei ole, erapooletuks jäi 1. Päevakord on kinnitatud. (Juhataja helistab kella.)
Kas protseduuriline küsimus? (Hääl saalist: "Tahaks vabas mikrofonis sõna.") Aga ma ei ole haamriga löönud veel.

1. 15:07 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor
Vaba mikrofon. Märt Sults, palun!

Märt Sults
Härra eesistuja! Head kolleegid! Tahtsin rääkida regionaalpoliitikast ning tahtsin rääkida Eesti turvalisusest ja strateegilistest ohtudest. (Juhataja helistab kella.)

Esimees Eiki Nestor
Üks hetk, Märt Sults! Austatud Riigikogu, austame rahvasaadik Märt Sultsi ja tema valijaid! Aitäh!

Märt Sults
Suur tänu, härra eesistuja! Tahtsin rääkida Valga haiglast, tahtsin rääkida Valga haigla sünnitusosakonnast. Ma tahtsin rääkida kronoloogiast, tuletada teile seda meelde. Mingi aeg tagasi tuli uudis, halb uudis, et Põlva ja Valga haigla sünnitusosakond pannakse kinni, suletakse. Mõlema kogukonna liikmed, kodanikud, noored emad, noored isad, vanaisad ja vanaemad, käivitusid selle peale, sest nad nägid ohtu ja turvariski. Valgamaa naised aktiviseerusid ja küsisid minu käest nõu, kuidasmoodi petitsiooni koostada. Me koostasime petitsiooni, millel oli üle 3000 allkirja, aga akrediteeriti neid 1700 või 1600, ma ei oska praegu täpselt öelda, kui paljud akrediteeriti.
Andsime petitsiooni üle Riigikogu esimehele härra Nestorile. Edasi läks töö väga kiiresti. Suur aitäh sotsiaalkomisjoni esimehele Helmen Kütile, et väga kiiresti tuli seesamane teema ehk sünnitusosakondade sulgemise ja Kagu-Eesti haiglate teema sotsiaalkomisjonis arutlusele. Enne seda oli avatud istung, kus said sõna kogukonna esindajad, tipparstid, naistearstid, lastearstid ja ka sotsiaalkomisjoni liikmed ning külalisena ehk eestkõnelejana ka mina. Töö käis, kõik olid nõus sellega, et see küsimus või tekkinud probleem ei tähenda mitte ainuüksi numbrit, mitu sünnitust aastas on – näiteks Valgas sündis eile kolm last, olgu nad terved ja emad-isad ka terved –, vaid see on rahaline protsess. Selgus, et riigil, Riigikogul ja ministritel, tegelikult ei ole õigust mitte kuskile sekkuda, sest tegemist on erakapitali ja -rahaga või sellise majandusharuga, kus juba on erakapital sees ja kellelgi peale haigla nõukogu seal seda õigust ei ole. Tekkis ka selline seis, et haigla nõukogus on kõik tippspetsialistid, aga, võta näpust, otsustajateks on poliitikud. Nii, põhimõtteliselt on Tartu Ülikooli Kliinikumi pealik ja nõukogu esimees seltsimees Klaas, juhatuse liige on härra Einasto. Siis toimusid tänu avalikule istungile, mille korraldas sotsiaalkomisjon, haiglate nõukogude koosolekud. Ja siis – oh ime, oh ime! – juhtus selline asi, et koosolekud Põlva haiglas, Valga haiglas ja ka Võru haiglas toimusid kõik ühel päeval. Ühel päeval, aga erinevatel kellaaegadel. Järelikult, see kõik oli enne kokku lepitud ja stsenaarium oli läbi mängitud. Siis juhtus täiesti naljakas asi: Põlva haigla nõukogu koosolekul härra Einasto hääletas haigla püsimajäämise poolt, aga Valga haiglas hääletas nõukogu esimees vastu. Tähendab, Valga haiglas oli seis 3 : 3 ja nõukogu esimehe hääl otsustas. Valga haigla sünnitusosakond otsustati sulgeda põhjendusega, et arst on haige. Samal ajal pakkus juba kaks-kolm aastat tagasi ennast tööle arst, keda sinna tööle ei võetud. Väideti ka seda, et vahetused ei ole kaetud, mis on lausvale, sellepärast, et härra Seer, Valga haigla juhatuse liige, ei andnud Tartu Ülikooli Kliinikumile edasi informatsiooni, mis näitas, et Valgas olid vahetused kõik kaetud. Meedias räägiti sellest iga päev, terve nädal – see kõik on nädal aega vana info, koosolekud toimusid möödunud esmaspäeval – ja anti selle nädala jooksul neli-viis-kuus infoallikat.
Palun lisaaega!

Esimees Eiki Nestor
Vabas mikrofonis ei ole lisaaega.

Märt Sults
Kui kõik see kokku võtta, siis on selline asi, et Valga haiglas on kõik kriteeriumid täidetud, see puudutab personali, verepanka, kirurgiat ja ka günekoloogiat. Kõik spetsialistid on olemas – pressis avaldati lausvalet –, mida teistes haiglates ei ole. Samal ajal ületab meie haigla ehk Valga haigla mustamine ja personali mustamine kõik taluvuse piirid. Aitäh teile! Ma sain osa oma jutust räägitud, see on ka suur asi. Suur tänu!

Esimees Eiki Nestor
Vaba mikrofon on lõppenud. Kohtume homme.

Istungi lõpp kell 15.12.