XIII Riigikogu Verbatim record
VII istungjärk
Monday, 14. may 2018, kell 15:00

Edited

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, tere päevast! Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 15. töönädal, esmaspäevane istung. Kellel on soovi anda üle eelnõusid või arupärimisi? Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson, palun!

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson
Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust kaitseminister Jüri Luik. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Rohkem soove ei ole. Olen vastu võtnud ühe eelnõu, millega tegutseme edasi kodu- ja töökorra seaduse alusel. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Täiskogul viibib praegu 79 Riigikogu liiget.
Päevakorra kinnitamine. Austatud Riigikogu, panen hääletusele täiskogu VII istungjärgu 15. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt hääletas 81 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Päevakord on kinnitatud.

1. 15:02 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor
Vaba mikrofon. Aitäh! Kohtume homme.

Istungi lõpp kell 15.02.