XIII Riigikogu Verbatim record
VII istungjärk
Monday, 07. may 2018, kell 15:00

Edited

15:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa
Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 14. töönädala esmaspäevast istungit. Nüüd on aeg anda üle eelnõud ja arupärimised. Palun, Jaak Madison!

Jaak Madison
Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kümne Riigikogu liikme nimel, kelle hulgas on kõikide fraktsioonide esindajad, sh seitse õiguskomisjoni liiget, annan üle abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille väljatöötamine on käinud alates novembrikuust koos Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveametiga. Selle eelnõuga ajakohastatakse seadust tulenevalt reaalse töö vajadustest. On olnud väga viljakas ja hea koostöö ministeeriumiga. Kindlasti tuleb menetlemise käigus veel parandusi, täpsustusi, muudatusi, et see eelnõu aitaks võimalikult palju kaasa sisejulgeoleku suurenemisele ja politsei töö tõhustamisele. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson, palun!

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson
Austatud härra istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister Toomas Tõniste. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa
Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks seaduseelnõu. Me menetleme neid nagu tavaliselt vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 82 Riigikogu liiget, puudub 19.
Siinkohal ütleme tere tulemast kahele uuele Riigikogu liikmele kahes fraktsioonis, kes tegelikult ei olegi nii väga uued liikmed, sest nad on ka enne Riigikogus olnud.
Nüüd on aeg päevakord kinnitada. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 14. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 78 saadikut, erapooletuks jäi 1, vastu polnud keegi. Päevakord on kinnitatud.
Austatud Riigikogu! Teie laudadele on jagatud Riigikogu liikmete rahulolu-uuringu küsimustik. Tegemist on Riigikogu Kantselei korraldatava uuringuga, mille abil palutakse tagasisidet meile kõigile pakutavate teenuste ja töökeskkonna kohta. Tava kohaselt toimub selline uuring vähemalt üks kord koosseisu jooksul, viimati aastal 2012. Palun leidke selle nädala jooksul aega, et anda kantseleile tagasisidet! Küsimustiku täitmine on kantseleile ja tegelikult meile kõigile väga oluline, sest see annab väärtuslikku teavet teenuste kohandamise, mugandamise ja uute teenuste pakkumise vajaduse kohta. Täidetud küsimustikud palume jätta 14. maiks (inclusive) sinistesse kastidesse, mis asuvad saali tagaosas. See oli teade.
Pärast haamrilööki on võimalik ennast registreerida esinemiseks vabas mikrofonis. Aga, Aivar Kokk, kas sul on protseduuriline küsimus? Palun!

Aivar Kokk
Jah. Aitäh, austatud juhataja! Ma tahan küsida, miks selliseid pabereid laua peale pannakse, kui on olemas e-riik ja on võimalik arvutis vastata. Kas me nüüd teeme niimoodi, et teeme kõik pastakaga siia ristikesed ja siis keegi hakkab neid kuhugi sisse trükkima? Võiks ju olla ikkagi nii, et oleks võimalik seda täita ka arvutis. Väga imelik, et Riigikogus, mis peaks e-riigina eeskuju näitama, pannakse laua peale selline pakk pabereid, mis ei peaks Riigikogu liikmete laua peal olema.

Aseesimees Enn Eesmaa
Aitäh selle märkuse eest! Kindlasti võtame seda arvesse. Ma kordan, et küsimustikku palub täita ja sellega tegeleb Riigikogu Kantselei, aga kindlasti anname selle mõtte edasi.

1. 15:06 Vaba mikrofon

Aseesimees Enn Eesmaa
Nüüd siis lubatud haamrilöök ja võimalus vaba mikrofoni kasutada. Seda soovi ei ole. Ma tänan teid tänase panuse eest siin suures saalis! Näeme homme kell 10.

Istungi lõpp kell 15.07.