10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet
Tere hommikust, head kolleegid ja külalised! Alustame täiskogu VII istungjärgu 11. töönädala neljapäevast istungit. Kas kolleegidel on soovi üle anda eelnõusid või arupärimisi? Paistab, et ei ole soovi anda üle eelnõusid ega arupärimisi. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Head kolleegid, kohal on 60 Riigikogu liiget, puudub 41.
Nüüd läheme teadete juurde. Austatud Riigikogu liikmed, 15. aprillil toimub siin istungisaalis arutelupäev "Riik kui kunstiteos", millega tähistatakse loomeliitude aprillipleenumi 30. aastapäeva. Seoses sellega palun teil pärast istungi lõppu oma laudadelt ja sahtlitest kõik materjalid kaasa võtta.

1. 10:02 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet
Nüüd läheme neljapäeva, 12. aprilli päevakava juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu 584 kolmas lugemine. Fraktsioonide läbirääkimised. Kas on soovi? Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu 584 lõpphääletusele. Kutsume kõik Riigikogu liikmed saali hääletama. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Paistab, et võime.
Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu 584. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Head Riigikogu liikmed, poolt oli 73 Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi, erapooletuks ei jäänud keegi ja ei osalenud 1. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Head kolleegid ja külalised, tänane istung on lõppenud.

Istungi lõpp kell 10.04.