XIII Riigikogu Verbatim record
VII istungjärk
Monday, 19. march 2018, kell 15:00

Edited

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Eiki Nestor
Austatud Riigikogu, tere päevast! Täiskogu VII istungjärgu 9. töönädala esmaspäevane istung. Kas on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? On. Krista Aru, palun!

Krista Aru
Austatud Riigikogu esimees ja head rahvaesindajad, ilusat töönädala algust! Eesti Vabaerakonna fraktsiooni kuue liikme nimel on mul üle anda arupärimine kultuuriminister Indrek Saarele. Arupärimine toetub Eesti Koorijuhtide Liidu, Eesti Kooriühingu, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Muusikaõpetajate Liidu pöördumisele. See pöördumine on oma sisult väga tõsine ega käsitle üldse ainult seda, kuidas lahendada koori-, orkestri- ja tantsujuhtide töötasu probleemi, vaid tõstatab põhimõttelise, ka Riigikogu liikmetele väga olulise küsimuse, kuidas tagada meie laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkumine kunstiliselt väga kõrgel tasemel, nagu see seni on olnud. Arupärimine on mõeldud selleks, et saada täpsemat informatsiooni, mis seni on tehtud, kuidas minnakse edasi ja kas minister on tegelenud juba selle tasandiga, et saaks tunnistada, et laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkumine senisel kvaliteetsel tasemel ei ole mitte ainult kultuuriministri asi, vaid see tähendab ka Eesti julgeolekuküsimuste, siseturvalisuse ning kultuuri ja hariduse edasist edendamist. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas
Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Mul on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmete nimel anda siseminister Andres Anveltile üle arupärimine, mis puudutab päästeteenuste osutamist. Viimase aja debattidest on välja tulnud, et päästetöötajate palgad on oluliselt alla Eesti keskmise, päästekomandod on mehitatud 71%-liselt, uusi inimesi juurde ei tule ja töötajate keskmine vanus tõuseb. Kõik see seab päästeteenuste osutamise lühemas või pikemas perspektiivis küsimuse alla. Tegemist on täiesti otseselt meie sisejulgeoleku teemaga. Seoses sellega on meil ministrile mitmed küsimused. Mida on ministeerium teinud ja mida kavatsetakse teha selle olukorra normaliseerimiseks? Mis põhjusel on päästetöötajate palgad madalad võrreldes keskmise palgaga ja muu avaliku teenistuse töötajate palkadega? Küsimused varustuse kohta: kas see on piisav ja kas selle kvaliteet on piisavalt hea? Mida kavatsetakse ette võtta, et ennetada tõsise kriisi tekkimist päästesektoris? Me paneme ministrile südamele, et ta vastuses ei viitaks lihtsalt sellele, et meil ei ole raha. Aitäh!

Esimees Eiki Nestor
Olen vastu võtnud kaks arupärimist. Kodu- ja töökorra seaduse alusel võtame nad menetlusse. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Täiskogul on kohal 78 Riigikogu liiget.
Päevakorra kinnitamine. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 9. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt oli 72 Riigikogu liiget, vastu ei olnud mitte keegi, erapooletuks jäi 2. Päevakord on kinnitatud.

1. 15:06 Vaba mikrofon

Esimees Eiki Nestor
Vastavalt kinnitatud päevakorrale on peale haamrilööki vaba mikrofon. Aitäh! Kohtume homme.

Istungi lõpp kell 15.06.