Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 10.04.2017 - 29.05.2017

29.05.2017
29.05.2017 / 15:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:13 Arupärimine sotsiaalkindlustuse kriisi kohta (nr 349)

15:37 348 Maksude ja tervisekäitumise kohta

16:17 Arupärimine raske kütteõli aktsiisi kohta (nr 354)

16:30 Arupärimine laulu- ja tantsupeo rahastamise kohta (nr 364)

16:59 Vaba mikrofon

19.05.2017—28.05.2017
NO SESSIONS 19.05.2017—28.05.2017
18.05.2017
18.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:13 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kutsehariduse olukord ja arengusuunad" arutelu

17.05.2017
17.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE) kolmas lugemine

14:07 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (451 OE) esimene lugemine

14:17 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas" eelnõu (403 OE) esimene lugemine

15:00 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE) teine lugemine

15:35 Tolliseaduse eelnõu (374 SE) teine lugemine

15:40 Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) teine lugemine

16:02 Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE) teine lugemine

16:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE) esimene lugemine

16:25 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE) esimene lugemine

16:59 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE) esimene lugemine

19:19 Magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE) esimene lugemine

21:46 Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) esimene lugemine

23:53 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE) esimene lugemine

02:15 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE) esimene lugemine

02:52 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE) esimene lugemine

04:39 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE I)

04:51 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE) esimene lugemine

05:00 Kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE) esimene lugemine

05:05 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse (Nagoya protokolli rakendamine) eelnõu (444 SE) esimene lugemine

05:13 Keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE) esimene lugemine

05:19 Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE) esimene lugemine

05:27 Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE) esimene lugemine

05:42 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) esimene lugemine

06:12 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE) esimene lugemine

17.05.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Seaduste täitmine

13:09 Eelarve- ja maksupoliitika muutumine

13:18 Haapsalus piirivalvepatrulliga toimunud traagilise juhtumi asjaolud

13:24 Abikaasade ühine tuludeklaratsioon

13:33 Riigi infotehnoloogilisest võimekusest

13:42 Suure koguse salakauba leidmine miinijahtijalt Sakala

13:48 Muud küsimused

16.05.2017
16.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid" arutelu

15.05.2017
15.05.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:19 Arupärimine Riigikontrolli auditi "Kohalike omavalitsuste rahastamine" kohta (nr 343)

16:09 Arupärimine sotsiaalvaldkonna digiarenduste probleemide kohta (nr 345)

16:39 Arupärimine Eesti Euroopa Liidu eesistumise programmi kohta (nr 353)

17:37 Arupärimine projekti SKAIS2 elluviimise kohta (nr 344)

18:06 Arupärimine sotsiaalkaitse valdkonna tuleviku kohta (nr 351)

18:44 Arupärimine Magnitski nimekirja kohta (nr 338)

19:33 Arupärimine pagulaste kohta (nr 339)

20:09 Arupärimine tundmatute haudade seadusevastase kaevamise kohta PPA töötajate poolt (nr 341)

20:31 Vaba mikrofon

12.05.2017—14.05.2017
NO SESSIONS 12.05.2017—14.05.2017
11.05.2017
11.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE) esimene lugemine

10:34 Käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE) esimene lugemine

10.05.2017
10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine

15:44 Riigihangete seaduse eelnõu (450 SE I)

16:25 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (412 SE) esimene lugemine

17:04 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE) kolmas lugemine

17:06 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE) kolmas lugemine

17:09 Energiamajanduse arengukava aastani 2030

18:09 Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE) esimene lugemine

18:40 Lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE) esimene lugemine

19:03 Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE) esimene lugemine

19:08 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE) esimene lugemine

20:30 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE I)

21:23 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) esimene lugemine

10.05.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:02 Seaduseelnõu 432 kõrvalteemad

13:10 Haldusreformi maksumus

13:17 Maksukeskkonna halvendamisest

13:27 Omavalitsuste järelevalve

13:34 Keila linna sundliitmisest

13:42 IRL-poliitikast valitsuses

13:51 Koeru ja Rakke valla vabatahtlik ühinemine

09.05.2017
09.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE) esimese lugemise jätkamine

10:44 Spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE) esimene lugemine

11:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti majanduspoliitilised valikud – ohud ja võimalused ettevõtlusele" arutelu

08.05.2017
08.05.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:39 Arupärimine poliitilise välireklaami piirangutega seotud kohtuasjaga, mis kuulutas piirangud osaliselt põhiseadusvastaseks, kaasneva olukorra kohta (nr 346)

16:28 Arupärimine tervishoiu rahastamise skeemi kohta (nr 332)

18:19 Arupärimine raha väljapetmise kohta haigekassalt (nr 340)

18:51 Arupärimine parvlaevaliikluse kohta (nr 334)

19:10 Arupärimine Nord Stream 2, Gazpromi ja Eesti seisukohtade kohta (nr 336)

19:25 Vaba mikrofon

05.05.2017—07.05.2017
NO SESSIONS 05.05.2017—07.05.2017
04.05.2017
04.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:13 Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE) esimene lugemine

10:45 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE) esimene lugemine

11:10 Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE) esimene lugemine

12:10 Audiitortegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE) esimene lugemine

12:18 Liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE) esimene lugemine

03.05.2017
03.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Riigikogu otsuse ""Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu (395 OE) esimese lugemise jätkamine

14:09 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE) teine lugemine

14:17 Eesti Panga 2016. aasta aastaaruanne

15:30 Finantsinspektsiooni 2016. aasta aastaaruanne

16:35 Riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) kolmas lugemine

16:53 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE) kolmas lugemine

16:56 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (437 OE) esimene lugemine

17:22 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE) teine lugemine

17:28 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE) teine lugemine

17:33 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE) esimene lugemine

02.05.2017
02.05.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Riigikogu täiendav istung Read more

13:00 Infotund

13:02 Riigieelarve defitsiiti viimine

13:14 Ukraina abistamine Euroopa Liidu rahastamise kaudu

13:30 Riigirahandus

13:38 Veterinaarõppe rahastamine

13:46 Mis saab Rail Balticust?

14:00 Eesti elukeskkonna areng

02.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:18 Riigikogu otsuse ""Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu (395 OE) esimene lugemine

21.04.2017—01.05.2017
NO SESSIONS 21.04.2017—01.05.2017
20.04.2017
20.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:11 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) kolmas lugemine

10:13 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) kolmas lugemine

19.04.2017
19.04.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) kolmas lugemine

14:12 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE) teine lugemine

14:16 Riigikogu otsuse ""Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine" eelnõu (410 OE) esimene lugemine

14:47 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE) esimene lugemine

15:55 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seaduse eelnõu (408 SE) esimene lugemine

16:31 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE) esimene lugemine

17:07 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõigust...

19.04.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Majandus

13:11 Välismaal sõlmitud omasooliste abielude tunnustamine Eestis

13:20 Looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimine

13:28 Julgeolekupoliitika

13:35 ÜRO maailma õnnelikkuse edetabel

13:44 Elanikkonnakaitse rakkerühma tegevus

13:54 Investeeringute mõju

18.04.2017
18.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE) esimene lugemine

10:39 Maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seaduse eelnõu (391 SE) esimene lugemine

17.04.2017
17.04.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine tekkiva ohu kohta ühiskonna sidususele ja julgeolekule, kui haldusreform Ida-Virumaal minister Korbi plaani järgi läbi viiakse (nr 333)

16:19 Arupärimine riigieelarve defitsiiti laskmise kohta (nr 347)

17:44 Arupärimine põllumajandustootja asendamise toetuse kohta (nr 325)

18:21 Arupärimine haldusterritoriaalse reformi tulemuste kohta Viljandimaal (nr 327)

19:03 Arupärimine haldusreformi hädade kohta Tartumaal Peipsi veerel (nr 328)

19:45 Arupärimine haldusreformi hädade kohta Tartumaal Luunjas (nr 329)

20:22 Vaba mikrofon

14.04.2017—16.04.2017
NO SESSIONS 14.04.2017—16.04.2017
13.04.2017
13.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) kolmas lugemine

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kus on metsas tasakaal?" arutelu

12.04.2017
12.04.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE) esimese lugemise jätkamine

14:47 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) kolmas lugemine

14:52 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) kolmas lugemine

14:55 Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) kolmas lugemine

15:17 Riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) teine lugemine

16:43 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) teine lugemine

16:47 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) teine lugemine

16:53 Töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE) esimene lugemine

12.04.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Eelarvestrateegia ja sellest tulenevad eelnõud

13:16 Valitsemiskultuur

13:32 Rail Balticu lepingu ratifitseerimine

13:43 Teadus- ja arendustegevuse strateegia

13:58 Eelarve

11.04.2017
11.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) teise lugemise jätkamine

10:17 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine

10:33 Kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE) esimene lugemine

10.04.2017
10.04.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:20 Vaba mikrofon