Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 28.05.2019 - 19.09.2019

19.09.2019
19.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

18.09.2019
18.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:19 Maksudogmad

12:30 Sisejulgeolek

12:36 Päästjatest

12:41 Eesti kodanikud

12:53 Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE)

13:07 Okupatsioonikahjud

13:18 Valitsemisalas toimuv

13:32 Julgeolekuoht

13:40 Eeskuju noortele

13:47 Välispoliitika

17.09.2019
17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

16.09.2019
16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Marko Šorini ametivanne

15:01 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 1)

15:54 Arupärimine Eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2)

16:41 Vaba mikrofon

13.09.2019—15.09.2019
NO SESSIONS 13.09.2019—15.09.2019
12.09.2019
12.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

11.09.2019
11.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) teine lugemine

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Regionaalpoliitika

12:17 Eestikeelne haridus

12:25 Erimärgistatud põllumajandusliku diislikütuse tulevik

12:37 Taristuinvesteeringud

12:48 Maaelu Edendamise Sihtasutusega seotud plaanid

12:57 Ühistransport

13:05 Omastehooldus

13:18 Väikeettevõtlus

13:27 Ida-Virumaa majandusolukord

13:38 Eelarve

13:50 Raudtee elektrifitseerimine

10.09.2019
10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

12:45 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" eelnõu (35 OE I)

09.09.2019
09.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Riigikogu esimehe kõne

15:14 Eesti Vabariigi presidendi kõne

15:31 Istungi rakendamine

15:46 Vaba mikrofon

31.08.2019—08.09.2019
NO SESSIONS 31.08.2019—08.09.2019
30.08.2019
30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

14.06.2019—29.08.2019
NO SESSIONS 14.06.2019—29.08.2019
13.06.2019
13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikogu liikmete ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:10 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) kolmas lugemine

10:31 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) teine lugemine

12.06.2019
12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Riigikogu liikme Kalle Grünthali ametivanne

14:02 Istungi rakendamine

15:54 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) kolmas lugemine

15:56 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (34 OE) esimene lugemine

15:59 Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE) teine lugemine

16:02 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) esimene lugemine

16:14 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) esimene lugemine

16:31 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) esimene lugemine

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:02 Innovatsioon eelarvepoliitikas

12:16 Valitsuse välispoliitiline kurss

12:28 Perekonnaõigus

12:41 Valitsus

12:53 Kohtutäiturid

13:03 Ida-Virumaa

13:17 Valitsuse tööjaotus

13:28 EKRE retoorika

13:39 Eesti Vabariigi maine

13:50 Riiklik julgeolek

11.06.2019
11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu liikme Siim Valmar Kiisleri ametivanne

10:02 Riigikohtu liikmete ametivanne

10:04 Istungi rakendamine

10:07 Õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

10:26 Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (32 OE) esimene lugemine

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

10.06.2019
10.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

07.06.2019—09.06.2019
NO SESSIONS 07.06.2019—09.06.2019
06.06.2019
06.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teine lugemine

05.06.2019
05.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (16 OE) esimene lugemine

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:01 Mart Helme

12:16 Riigi eelarvestrateegia

12:29 Usaldus

12:37 Investeeringud eelarvestrateegias

12:48 Riigi juhtimine

13:01 Initsiatiiv

13:09 Valitsusliikmete ametisse sobivus

13:16 Valitsusjuhi roll

13:27 Eesti suundumused

13:36 RES

13:51 Ühiskonna sidusus

04.06.2019
04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (23 OE) esimene lugemine

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

11:51 Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE) esimene lugemine

03.06.2019
03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (24 OE) esimene lugemine

15:18 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) esimene lugemine

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

20:54 Vaba mikrofon

31.05.2019—02.06.2019
NO SESSIONS 31.05.2019—02.06.2019
30.05.2019
30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

11:54 Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (17 OE) esimene lugemine

11:58 Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (18 OE) esimene lugemine

29.05.2019
29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse (783 UA) uuesti arutamine

15:04 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine

29.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

12:01 Eelarve tasakaal

12:16 Piinlikud eelarvevalikud

12:31 Kaitsekoostöö

12:39 Riigi eelarvestrateegia

12:50 Eelarvestrateegia

13:04 Eelarve

13:19 Karistusseadustik

13:28 Valitsuse tegevus

13:38 Teine pensionisammas

13:51 Riigieelarve prioriteedid

28.05.2019
28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE) esimene lugemine

10:33 Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (10 OE) esimene lugemine