Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 14.01.2019 - 21.02.2019

21.02.2019
21.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) kolmas lugemine

10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) kolmas lugemine

10:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) kolmas lugemine

20.02.2019
20.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas" eelnõu (782 OE) esimene lugemine

14:40 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) teine lugemine

14:42 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) teine lugemine

14:46 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) kolmas lugemine

14:50 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) kolmas lugemine

14:58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) kolmas lugemine

15:06 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) kolmas lugemine 

15:17 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) kolmas lugemine 

15:19 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) kolmas lugemine

15:21 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) kolmas lugemine

15:29 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) kolmas lugemine

15:32 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) kolmas lugemine 

15:33 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) kolmas lugemine

15:35 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) kolmas lugemine

15:36 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) kolmas lugemine

15:38 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) kolmas lugemine

15:43 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) kolmas lugemine

15:45 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) kolmas lugemine

15:47 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) kolmas lugemine

15:49 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) kolmas lugemine

15:51 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) kolma lugemine

15:53 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) kolmas lugemine

15:56 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) kolmas lugemine

15:58 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) kolmas lugemine

16:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) kolmas lugemine

16:07 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) kolmas lugemine

16:09 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) kolmas lugemine

16:11 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) kolmas lugemine

16:13 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) kolmas lugemine

16:27 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) teine lugemine

16:36 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) teine lugemine

16:41 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) teine lugemine

17:08 Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus seoses põhiseaduse analüüsiga

20.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Eesti keel Kohtla-Järvel

13:08 Ida-Viru venestamine 

13:18 Riigigümnaasiumi teemal

13:28 Tartu Maarja kiriku taastamine

13:36 Vana Baskini Teatri tegevuse lõpetamine

13:47 Maksuteemad

13:53 Vaenulikkus eestlaste vastu

19.02.2019
19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) kolmas lugemine

10:08 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (801 OE) esimene lugemine

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

18.02.2019
18.02.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Vaba mikrofon

15.02.2019—17.02.2019
NO SESSIONS 15.02.2019—17.02.2019
14.02.2019
14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

12:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) teine lugemine

12:21 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) teine lugemine

12:44 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) teine lugemine

13.02.2019
13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) teine lugemine

14:07 Käibemaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (763 SE) esimene lugemine

14:19 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) kolmas lugemine

14:22 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) kolmas lugemine

14:44 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) kolmas lugemine

14:56 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) kolmas lugemine

14:57 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) kolmas lugemine

15:08 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) teine lugemine

15:36 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) teine lugemine

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

19:09 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine

19:52 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) teine lugemine

19:59 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) teine lugemine

20:04 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) teine lugemine

20:16 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) teine lugemine

20:31 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) teine lugemine

20:52 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) teine lugemine

20:56 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) teine lugemine

21:02 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) teine lugemine

21:05 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) teine lugemine

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

22:28 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) teine lugemine

22:48 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) teine lugemine

22:56 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) teine lugemine

23:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) teine lugemine

23:09 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) teine lugemine

23:12 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses" eelnõu (764 OE) esimene lugemine

13.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Valitsusliikmete osalus vaenu õhutamisel ja libauudiste levitamisel

13:09 Taasistutuse kohustus

13:17 Õppekeel

13:25 Suurürituste turvamine

13:31 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

13:40 Pensionid

13:49 Kodakondsus

13:57 Sisekaitseakadeemia tulevik

12.02.2019
12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) kolmas lugemine

 10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

13:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) teine lugemine

13:54 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) teine lugemine

11.02.2019
11.02.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

01.02.2019—10.02.2019
NO SESSIONS 01.02.2019—10.02.2019
31.01.2019
31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine" eelnõu (787 OE) esimene lugemine

10:08 Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (796 OE) esimene lugemine

10:43 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) teine lugemine

10:52 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) teine lugemine

11:37 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) esimene lugemine

30.01.2019
30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Veeseaduse eelnõu (643 SE) kolmas lugemine

14:04 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) kolmas lugemine

14:06 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE) kolmas lugemine

14:08 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) kolmas lugemine

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

15:26 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) teine lugemine

16:01 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) teine lugemine

16:10 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) teine lugemine

16:15 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) teine lugemine

16:24 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) esimene lugemine

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

30.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Sotsiaalvaldkonnas toimuv

13:08 Sanktsioonid inimõiguste rikkujate vastu

13:15 Antarktika ekspeditsioon

13:23 Haldusala riigihanked

13:32 Keelatud annetuse juhtumite menetlemine

13:41 Keskerakonna programm

13:50 Uskumatu SKAIS2

29.01.2019
29.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Istungi rakendamine

10:01 Riigikohtu liikme Velmar Breti ametivanne

10:03 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) teine lugemine

10:11 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) esimene lugemine

10:45 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) esimene lugemine

28.01.2019
28.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:01 Arupärimine omavalitsuste infotegevuse kohta valimiseelsel ajal (nr 459)

15:35 Arupärimine Tallinna ringraudtee kavandamisest loobumise kohta (nr 460)

15:53 Vaba mikrofon

25.01.2019—27.01.2019
NO SESSIONS 25.01.2019—27.01.2019
24.01.2019
24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) esimene lugemine

10:15 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) esimene lugemine

23.01.2019
23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" eelnõu (772 OE) teine lugemine

14:08 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) kolmas lugemine

14:14 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) kolmas lugemine

14:21 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) kolmas lugemine

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

16:28 Veeseaduse eelnõu (643 SE) teine lugemine

17:01 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) teine lugemine

17:06 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) teine lugemine

17:08 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE) teine lugemine

17:12 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) teine lugemine

17:18 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) esimene lugemine

17:25 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (771 SE) esimene lugemine

17:46 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) esimene lugemine

18:10 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) esimene lugemine

23.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Kultuuriinimeste sotsiaalsed tagatised

13:10 Täitmata lubadused

13:17 Hariduspoliitika

13:26 Jõhvi saamine linnaks

13:33 Kohustuslik marssimine riigifirmades

13:41 Kodakondsuspoliitika

13:47 Haldusreformi mõju sotsiaalteenuste osutamisele

13:54 Riigiõiguse Instituut

22.01.2019
22.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess" eelnõu (767 OE) esimene lugemine

11:07 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) esimene lugemine

11:17 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) esimene lugemine

11:23 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE) esimene lugemine

21.01.2019
21.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

18.01.2019—20.01.2019
NO SESSIONS 18.01.2019—20.01.2019
17.01.2019
17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) teine lugemine

10:12 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) esimene lugemine

11:03 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) esimene lugemine

16.01.2019
16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE) kolmas lugemine

14:08 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) kolmas lugemine

 14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

16:06 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) esimene lugemine

16:45 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) esimene lugemine

17:04 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) esimene lugemine

17:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine

16.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Provokatsioonid poliitikas

13:10 Põlvamaa areng ja eurotoetused

13:18 Keskkonnapoliitika

13:28 Põllumajanduslik riigiabi

13:35 Riigieelarve ülesehitamine

13:42 Huvide konflikt

13:50 Topeltstandardid poliitikas

15.01.2019
15.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks" eelnõu (761 OE) esimene lugemine

10:52 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) teine lugemine

11:27 Sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) esimene lugemine

14.01.2019
14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Jüri Saare ametivanne

15:01 Istungi rakendamine

15:11 Arupärimine haldusreformi tulemuste kohta (nr 455)

16:00 Arupärimine e-riigi arengusuundade kohta (nr 456)

16:41 Vaba mikrofon