Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 13.03.2017 - 20.04.2017

20.04.2017
20.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:11 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) kolmas lugemine

10:13 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) kolmas lugemine

19.04.2017
19.04.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) kolmas lugemine

14:12 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE) teine lugemine

14:16 Riigikogu otsuse "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine eelnõu (410 OE) esimene lugemine

14:47 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE) esimene lugemine

15:55 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seaduse eelnõu (408 SE) esimene lugemine

16:31 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE) esimene lugemine

17:07 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõigust...

19.04.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Majandus

13:11 Välismaal sõlmitud omasooliste abielude tunnustamine Eestis

13:20 Looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimisest

13:28 Julgeolekupoliitika

13:35 ÜRO maailma õnnelikkuse edetabel

13:44 Elanikkonnakaitse rakkerühma tegevus

13:54 Investeeringute mõju

18.04.2017
18.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE) esimene lugemine

10:39 Maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seaduse eelnõu (391 SE) esimene lugemine

17.04.2017
17.04.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine tekkiva ohu kohta ühiskonna sidususele ja julgeolekule, kui haldusreform Ida-Virumaal minister Korbi plaani järgi läbi viiakse (nr 333)

16:19 Arupärimine riigieelarve defitsiiti laskmise kohta (nr 347)

17:44 Arupärimine põllumajandustootja asendamise toetuse kohta (nr 325)

18:21 Arupärimine haldusterritoriaalse reformi tulemuste kohta Viljandimaal (nr 327)

19:03 Arupärimine haldusreformi hädade kohta Tartumaal Peipsi veerel (nr 328)

19:45 Arupärimine haldusreformi hädade kohta Tartumaal Luunjas (nr 329)

20:22 Vaba mikrofon

14.04.2017—16.04.2017
NO SESSIONS 14.04.2017—16.04.2017
13.04.2017
13.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) kolmas lugemine

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kus on metsas tasakaal?“ arutelu

12.04.2017
12.04.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE) esimese lugemise jätkamine

14:47 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) kolmas lugemine

14:52 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) kolmas lugemine

14:55 Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) kolmas lugemine

15:17 Riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) teine lugemine

16:43 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) teine lugemine

16:47 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) teine lugemine

16:53 Töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE) esimene lugemine

12.04.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Eelarvestrateegia ja sellest tulenevad eelnõud

13:16 Valitsemiskultuur

13:32 Rail Balticu lepingu ratifitseerimine

13:43 Teadus- ja arendustegevuse strateegia

13:58 Eelarve

11.04.2017
11.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) teise lugemise jätkamine

10:17 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine

10:33 Kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE) esimene lugemine

10.04.2017
10.04.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:20 Vaba mikrofon

07.04.2017—09.04.2017
NO SESSIONS 07.04.2017—09.04.2017
06.04.2017
06.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE) kolmas lugemine

05.04.2017
05.04.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:08 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE) kolmas lugemine

14:11 Riigikogu otsuse "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" eelnõu (362 OE) teine lugemine

14:54 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) teine lugemine

15:49 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE) teine lugemine

05.04.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Visiidist Peterburi

13:10 Pidev korralagedus ministri haldusalas

13:20 SKAIS2 elluviimine

13:28 Korruptsioon Eesti Haigekassas

13:38 Tervishoiuvaldkonna probleemid

13:44 Tudengilaulupeo Gaudeamus korraldamine

13:51 Perearsti nõuandetelefoni rahastamine

04.04.2017
04.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) teine lugemine

10:58 Planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) esimene lugemine

03.04.2017
03.04.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine maavalitsuste hariduskorralduslike ülesannete võimaliku üleandmise kohta (nr 323)

15:41 Arupärimine tootlikkuse suurendamise kohta majanduses (nr 330)

16:20 Arupärimine ametiasutuste kolimise kohta (nr 316)

16:45 Arupärimine sisserände piirarvust mittekinnipidamise kohta (nr 322)

17:12 Arupärimine alkoholiaktsiisi täiendava tõusu võimaliku tühistamise mõju kohta riigieelarvele (nr 319)

17:52 Arupärimine riigi autopargi säästliku ja läbipaistva majandamise kohta (nr 324)

18:36 Arupärimine Eesti Energia kohta (nr 337)

19:45 Arupärimine rahapesu kohta (nr 342)

20:49 Vaba mikrofon

24.03.2017—02.04.2017
NO SESSIONS 24.03.2017—02.04.2017
23.03.2017
23.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:16 Riigikogu juhatuse valimised

22.03.2017
22.03.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:17 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) kolmas lugemine

14:21 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE) teine lugemine

14:26 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) teine lugemine

14:31 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) teine lugemine

14:36 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE) teine lugemine

15:13 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE) teine lugemine

15:16 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine

16:57 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine

17:11 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) esimene lugemine

20:28 Tolliseaduse eelnõu (374 SE) esimene lugemine

20:37 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE) esimene lugemine

22.03.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:03 Korruptsioon

13:14 Suurtööstuse surve metsanduses

13:23 Automaks

13:34 RMK vastu algatatud uurimine Leisi ja Karula valla raiete näitel

13:44 Metsaraie mahud

13:56 Muud küsimused

21.03.2017
21.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE) kolmas lugemine

10:03 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE) esimene lugemine

20.03.2017
20.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:14 Arupärimine külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust (nr 317)

15:57 Arupärimine erandite lubamise kohta vene koolidele üleminekul eestikeelsele õppele (nr 307)

17:27 Arupärimine koolivõrgu kohta (nr 314)

19:01 Arupärimine "Eesti keele arengukava 2011–2017" elluviimise vahearuandes (Tallinn 2015) Vabariigi Valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta (nr 331)

19:40 Arupärimine Eesti piirivalve tuleviku kohta (nr 306)

21:24 Arupärimine seoses haldusreformi ebaõnnestumistega Pärnumaal (nr 310)

22:28 Arupärimine võimaliku Eesti Vabariigi põhiseaduse vastase olukorra kohta 2019. aasta Riigikogu valimistel pärast haldusreformi lõppu (nr 312)

22:53 Arpärimine samast soost isikute abielu kandmise kohta rahvastikuregistrisse (nr 298)

23:40 Vaba mikrofon

17.03.2017—19.03.2017
NO SESSIONS 17.03.2017—19.03.2017
16.03.2017
16.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (394 OE) esimene lugemine

10:09 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (390 OE) esimene lugemine

10:14 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (379 SE) teine lugemine

10:17 Õiguskantsleri ettepanek tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

15.03.2017
15.03.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE) kolmas lugemine

14:03 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) kolmas lugemine

14:05 Riigikogu otsuse "Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine" eelnõu (389 OE) teine lugemine

14:13 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) teine lugemine

14:17 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE) teine lugemine

14:29 Karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE) esimene lugemine

15:01 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) esimene lugemine

15.03.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Eesti keel

13:09 Eesti liikmesus Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN)

13:17 Prokuratuuri poliitika süttivate Süüria naiste puhul

13:26 Meediavaldkond

13:33 Seadusloome ületootmine

13:41 Karistusseadustiku §-de 145 ja 179 vahel sisalduvad probleemid

13:49 Üürimajad

14.03.2017
14.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) esimene lugemine

13.03.2017
13.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:20 Arupärimine Sisekaitseakadeemia kolimise mõistlikkuse kohta (nr 318)

17:04 Arupärimine pensionireformi kohta (nr 296)

18:24 Arupärimine riigivalitsemise reformimise kohta (nr 304)

19:09 Arupärimine Eesti Taimekasvatuse Instituudi tuleviku kohta (nr 315)

19:20 Arupärimine külade enesemääramise õiguse kohta (nr 305)

19:55 Arupärimine kultuuriväärtusi kaitsva muinsuskaitsepoliitika järgimise kohta riigi kinnisvarainvesteeringutes (nr 308)

20:37 Arupärimine valitsuse ettepaneku kohta ühendada omavahel Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila valla ühinemisel moodustuv Toila vald, Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna ühinemisel moodustuv Alutaguse vald ning Illuka vald (nr 313)

21:13 Arupärimine haldusreformi kitsaskohtade kohta Pühalepa valla näitel (nr 320)

21:37 Vaba mikrofon