Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Istungid ja stenogrammid, 08.12.2015 - 08.02.2016

08.02.2016
08.02.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine Eesti merepoliitika kohta (nr 114)

15:54 Arupärimine riigipidamise reformi ja arukuse tõstmise kohta (nr 126)

16:52 Arupärimine relvaseaduse muudatuste selgitamise kohta (nr 128)

17:17 Arupärimine võimalike kuritarvitamiste kohta Politsei- ja Piirivalveametis (nr 134)

17:33 Arupärimine politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku haridusnõuete kohta (nr 136)

17:48 Vaba mikrofon

29.01.2016—07.02.2016
Istungeid ei toimu 29.01.2016—07.02.2016
28.01.2016
28.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:08 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE) esimene lugemine

27.01.2016
27.01.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:13 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) kolmas lugemine

14:14 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) teine lugemine

14:31 Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

27.01.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Kütuse hind

13:11 Sissemurdmised suvilatesse ja korteritesse

13:18 Raha kasutamine Kaitseväes ja Kaitseministeeriumis

13:26 Ida-Virumaa probleemid

13:35 Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike õigus teenistusrelva kanda

13:41 Euroopa Kontrollikoja liikme kinnitamine

13:47 Toetussoomukite tegelik maksumus

13:56 Angela Merkeliga räägitu

26.01.2016
26.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

25.01.2016
25.01.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Arupärimine meditsiinitöötajate palga piirkondlikul alusel diferentseerimise ja rahvastiku tervise edendamise kohta Ida-Virumaal (nr 109)

15:50 Arupärimine tervishoiu rahastamise kohta (nr 115)

16:27 Arupärimine arstiabi kättesaadavuse kohta (nr 117)

17:31 Arupärimine Eesti Energia olukorra kohta (nr 107)

18:03 Arupärimine Eesti Energia kavatsuse kohta kanda maha Auvere ja Utah' investeeringud (nr 113)

18:36 Arupärimine võlakirjade ostuprogrammi kohta (nr 119)

18:53 Arupärimine käibemaksupettuste kohta (nr 120)

19:06 Vaba mikrofon

22.01.2016—24.01.2016
Istungeid ei toimu 22.01.2016—24.01.2016
21.01.2016
21.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Õiguskantsleri ettepanek toote nõuetele vastavuse seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

10:28 Õiguskantsleri ettepanek veeseaduse § 17 lõike 4 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

11:02 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (158 OE) esimene lugemine

20.01.2016
20.01.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis

15:32 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) teine lugemine

15:36 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (112 SE) teine lugemine

15:43 Pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (113 SE) teine lugemine

15:48 Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) esimene lugemine

16:12 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) esimene lugemine

16:23 Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

16:28 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega suurendatakse trahviühikut, eelnõu (146 SE) esimene lugemine

17:30 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE) esimene lugemine

17:45 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE) esimene lugemine

18:05 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

18:13 Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE) esimene lugemine

20.01.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Riigikontrolli audit riigi valmisoleku kohta võtta vastu pagulasi

13:08 Olukord Veterinaar- ja Toiduametis

13:13 Perearstikeskuste loomine ja esmane arstiabi kaugemates maapiirkondades

13:22 Õiguslik olukord seoses kooseluseadusega

13:29 Põlevkivi maksustamine

13:39 Võimalikust riskist rahvuslikule julgeolekule seoses minister Ossinovski pere äridega

13:45 Ida-Virumaa probleemid ja nende lahendamine

13:54 Metssigade küttimine Eestis

13:57 Seisukoha kujundamine burkakeelu suhtes

19.01.2016
19.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

10:56 Elatisabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

11:12 Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) esimene lugemine

18.01.2016
18.01.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:11 Arupärimine ettevõtete tulu maksuvabalt väljaviimise kohta (nr 103)

16:08 Arupärimine olukorra kohta haridusmaastikul (nr 104)

16:41 Arupärimine looduskaitse kohta (nr 108)

17:21 Arupärimine koondamiste kohta tervishoius (nr 116)

17:47 Arupärimine õigusselguse kohta kooseluseaduse rakendusaktide jõustumisel (nr 105)

19:09 Arupärimine kohtutäituri tasustamise ja tegevuse kohta Eestis (nr 111)

19:31 Vaba mikrofon

15.01.2016—17.01.2016
Istungeid ei toimu 15.01.2016—17.01.2016
14.01.2016
14.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE) kolmas lugemine

10:24 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE) esimene lugemine

13.01.2016
13.01.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:08 Raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) esimene lugemine

14:21 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) esimene lugemine

13.01.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Okupatsioonikahjude tasumise nõudest loobumine

13:07 Kaevandamised

13:12 Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaat

13:17 Eesti majanduse edendamine

13:24 Riigireform

13:32 Korteriühistute ja sooja-elektritootjate vahelised lepingud

13:37 Välisministri võimekus kaitsta Eesti riigi huve

13:46 Peaministri lennud

13:54 Jäätmed kui teisene toore

12.01.2016
12.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE) teine lugemine

10:40 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) esimene lugemine

11:41 Lesepensioni seaduse eelnõu (110 SE) esimene lugemine

11.01.2016
11.01.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:14 Arupärimine õigustamatu ootealatasu kohta piiriületamise korral (nr 101)

15:33 Arupärimine Estonian Airi likvideerimise kohta (nr 92)

16:34 Arupärimine Juhan Partsi sobilikkuse kohta Euroopa Kontrollikoja liikmeks (nr 95)

16:54 Arupärimine arengufondi jätkusuutlikkuse kohta (nr 100)

17:28 Arupärimine lennufirma Estonian Air pankroti esilekutsumise kohta (nr 93)

18:10 Arupärimine Nordic Aviationi käivitamise kohta (nr 96)

18:30 Arupärimine välisdiplomaadi sekkumise kohta Eesti siseasjadesse (nr 106)

18:49 Arupärimine Eesti Vabariigi valitsuse seisukohtadest Tartu rahulepingu kehtivuse ja rahulepingust tulenevate alade okupeerimise kohta (nr 110)

19:24 Arupärimine Eesti Vabariigile Venemaa Föderatsiooni poolt okupatsioonikahjude kompenseerimise kohta (nr 112)

19:51 Vaba mikrofon

18.12.2015—10.01.2016
Istungeid ei toimu 18.12.2015—10.01.2016
17.12.2015
17.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses, eelnõu (80 SE) kolmas lugemine

10:15 Rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) kolmas lugemine

10:17 Riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) kolmas lugemine

10:18 Käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE) kolmas lugemine

10:19 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE) kolmas lugemine

10:30 Jõuluvana

16.12.2015
16.12.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:08 Rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) teine lugemine

14:19 Riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) teine lugemine

14:22 Käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE) teine lugemine

14:24 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses, eelnõu (80 SE) teine lugemine

14:37 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

14:46 Tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE) kolmas lugemine

14:47 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE) kolmas lugemine

14:49 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE) teine lugemine

16:17 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) esimene lugemine

16.12.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Majanduskasv

13:09 Ministrite koostöö

13:17 Koondamisplaan Kultuuriministeeriumis seoses kavandatava haldusreformiga

13:23 Koondamised

13:32 Koondamised Kultuuriministeeriumi haldusalas

13:37 Teadmata kadunud inimeste otsimine

13:45 EOK rahastamine

13:54 Tsiviilkaitse olukord Eesti Vabariigis

15.12.2015
15.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE) kolmas lugemine

10:04 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

12:35 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti teadus- ja arendustegevuse valikud, võimalused ja ristteed" arutelu

14.12.2015
14.12.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine ametikohtade koondamise kohta Rahandusministeeriumi haldusalas (nr 99)

15:29 Vaba mikrofon

11.12.2015—13.12.2015
Istungeid ei toimu 11.12.2015—13.12.2015
10.12.2015
10.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE) kolmas lugemine

10:03 Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE) teine lugemine

09.12.2015
09.12.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) esimene lugemine

14:33 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

14:52 Käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE) esimene lugemine

14:55 Alkoholiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (111 SE) esimene lugemine

15:45 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE) kolmas lugemine

15:46 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE) kolmas lugemine

15:48 Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE) kolmas lugemine

15:49 Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE) kolmas lugemine

16:10 Tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE) kolmas lugemine

16:12 Elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE) kolmas lugemine

16:13 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) kolmas lugemine

16:14 Ülevaade avaliku teenistuse 2014. aasta aruandest

16:58 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) kolmas lugemine

18:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (131 OE) teine lugemine

18:51 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (132 OE) teine lugemine

18:57 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med" eelnõu (133 OE) teine lugemine

19:00 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (134 OE) teine lugemine

19:09 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

19:19 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (136 OE) teine lugemine

19:25 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (137 OE) teine lugemine

19:28 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (138 OE) teine lugemine

19:33 Riigikogu otsuse "Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (85 OE) teine lugemine

19:35 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

20:04 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE) teine lugemine

20:07 Tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE) teine lugemine

09.12.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Siseministeeriumi hinnang paarkonnale seadusele

13:06 Poliitilise tegevuse piirangud

13:11 Teadus- ja arendustegevus

13:18 Maksukoormus

13:28 "Eesti elukestva õppe strateegia 2020" rakendamine ja täitmine

13:32 Maksupoliitika

13:42 Väärtuskasvatus koolides

13:48 Muud küsimused

08.12.2015
08.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (150 OE) esimene lugemine

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (102 OE) esimene lugemine

10:23 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) teine lugemine

10:32 Raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE) teine lugemine

10:40 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

11:41 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) esimene lugemine