Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Istungid ja stenogrammid, 07.05.2015 - 18.08.2015

18.08.2015
18.08.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:00 Riigikogu liikme Peeter Ernitsa ametivanne

14:01 Istungi rakendamine

14:26 Riigikogu otsuse "Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ eelnõu (69 OE) arutelu

17.07.2015 - 17.08.2015
17.07.2015 - 17.08.2015 Istungeid ei toimu
16.07.2015
16.07.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

13:00 Istungi rakendamine

13:00 Välisminister Marina Kaljuranna ametivanne

13:02 Istungi rakendamine

13:11 Peaminister Taavi Rõivase poliitiline avaldus

16.06.2015 - 15.07.2015
16.06.2015 - 15.07.2015 Istungeid ei toimu
15.06.2015
15.06.2015 / 23:20 XIII Riigikogu, I Istungjärk, Riigikogu täiendav istung Vaata täpsemalt

23:20 Istungi rakendamine

23:23 Investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) kolmas lugemine

23:25 Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE) kolmas lugemine

23:26 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE) esimene lugemine

15.06.2015 / 11:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

11:00 Istungi rakendamine

11:15 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE) teine lugemine

17:25 Peaminister Taavi Rõivasele umbusalduse avaldamine

20:10 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE) teine lugemine

21:12 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE) teine lugemine

21:46 Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE) teine lugemine

12.06.2015 - 14.06.2015
12.06.2015 - 14.06.2015 Istungeid ei toimu
11.06.2015
11.06.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikohtu liikme Paavo Randma ametivanne

10:01 Istungi rakendamine

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE) kolmas lugemine

10:14 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE) kolmas lugemine

10.06.2015
10.06.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

15:16 Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (4 SE) esimese lugemise jätkamine

17:01 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2014. aasta täitmise aruanne

18:53 Kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE) kolmas lugemine

19:47 Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eu...

19:59 Investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teine lugemine

20:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE) teine lugemine

20:31 Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE) esimene lugemine

10.06.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Sisserände kvoot

13:11 Sotsiaaldemokraatide kultuuripoliitika

13:14 Tsiviilelanikkonna kaitse

13:22 Kultuuripoliitika põhialuste lahendamine

13:27 Kaitseliidu rahastamine

13:33 Põllumeeste toetamine raskes majanduslikus olukorras

13:40 Kultuuriasutuste tugiteenuste korraldamine

13:45 Tsiviilkaitse valmidus kriisisituatsioonides

13:52 Kaitseväelastele isiklike kaitsevahendite muretsemise hanked

09.06.2015
09.06.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Jüri Ilvesti kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (34 OE) esimene lugemine

10:11 Riigikogu otsuse "Paavo Randma Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (35 OE) esimene lugemine

10:39 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (44 OE) esimene lugemine

10:51 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (45 OE) esimene lugemine

11:08 Riigikogu otsuse "Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (46 OE) esimene lugemine

11:41 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE) teine lugemine

12:26 Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE I) esimene lugemine

12:51 Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (4 SE) esimene lugemine

08.06.2015
08.06.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine eluaseme kompenseerimise kohta (nr 8)

15:31 Arupärimine Eesti kohustuste ja kulutuste kohta seoses Euroopa Liitu tabanud immigratsiooni kriisiga (nr 12)

16:52 Arupärimine riiklike võlakirjade kohta (nr 14)

17:51 Arupärimine Eesti Perearstide Seltsi avalduse kohta seoses määrusega "Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine" (nr 20)

18:14 Arupärimine Narva Lastekodu ümberkorraldamisega seotud probleemide kohta (nr 7)

18:18 Arupärimine kütuseaktsiisi tõusu kohta (nr 4)

18:51 Arupärimine Eesti Energia kontorite sulgemise kohta (nr 5)

19:04 Arupärimine tulumaksuseaduse muutmise seaduse kohta (nr 17)

19:20 Arupärimine räimepüügil kehtestatud regulatsioonide muutmise kohta (nr 23)

19:35 Arupärimine põllumajandustoetuste väljamaksmise kohta (nr 27)

19:41 Vaba mikrofon

05.06.2015 - 07.06.2015
05.06.2015 - 07.06.2015 Istungeid ei toimu
04.06.2015
04.06.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

03.06.2015
03.06.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE) teine lugemine

22:22 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

02:13 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

03:41 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE) esimene lugemine

03.06.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eesti Vabariigi julgeolek

13:09 Sisserändepoliitika võimalused Eesti seaduste taustal

13:15 Sotsiaalmaksu vähendamine

13:23 Tallinna Naiste Kriisikodu rahastamine

13:27 Pagulaste ja sisserändajate sotsiaalkaitse

13:33 Politsei- ja Piirivalveameti rahastamine

13:41 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni kontrolljoone raadamine

13:47 Puudega inimeste ebavõrdne kohtlemine

13:51 Töövõimereform

13:58 Immigratsiooniga seotud kohustused omavalitsustes

02.06.2015
02.06.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE) kolmas lugemine

10:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE) esimene lugemine

11:03 Tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (2 SE) esimene lugemine

11:45 Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

12:30 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (26 OE) esimene lugemine

12:34 Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (27 OE) esimene lugemine

12:40 Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (28 OE) esimene lugemine

12:44 Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (29 OE) esimene lugemine

12:47 Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (30 OE) esimene lugemine

01.06.2015
01.06.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:27 Arupärimine Kaitseliidu ebapiisava rahastamise, ebamõistliku riigihanke ja lisajõu kasutamise reeglite kohta avaliku korra tagamisel (nr 6)

16:31 Arupärimine Šveitsi pakutavate tankide vastuvõtmise kohta (nr 15)

17:11 Vaba mikrofon

29.05.2015 - 31.05.2015
29.05.2015 - 31.05.2015 Istungeid ei toimu
28.05.2015
28.05.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE) esimene lugemine

27.05.2015
27.05.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE) esimene lugemine

14:20 Investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) esimene lugemine

27.05.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Kodukulud

13:09 Maksuseaduste läbisurumine

13:16 Põhiseaduslikkuse järelevalve algatajate ringi laiendamine

13:23 Riigiettevõtete nõukogud

13:29 Katteallikad

13:35 Bussiliiklus Võru ja Viljandi vahel

13:40 Trahvide kasvu mõju ja tagajärjed

13:46 Immigratsioonikriisiga seotud kulude mõju Eesti eelarvele

13:51 Pagulaskeskuse olukord Vao külas

13:57 Sularahaautomaatide rahvusvaheline standard

26.05.2015
26.05.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Eesti Panga 2014. aasta aastaaruanne

11:40 Finantsinspektsiooni 2014. aasta aastaaruanne

12:28 Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine" eelnõu (19 OE) esimene lugemine

12:33 Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (20 OE) esimene lugemine

12:37 Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (25 OE) esimene lugemine

12:41 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (24 OE) esimene lugemine

12:48 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (17 OE) esimene lugemine

12:52 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (31 OE) esimene lugemine

12:58 Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE) teine lugemine

25.05.2015
25.05.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine majutusteenuste käibemaksu määra tõstmise kohta (nr 10)

16:31 Arupärimine piimatootjate olukorra kohta (nr 11)

17:03 Vaba mikrofon

15.05.2015 - 24.05.2015
15.05.2015 - 24.05.2015 Istungeid ei toimu
14.05.2015
14.05.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

13.05.2015
13.05.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

13.05.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Šveitsi pakutavate tankide vastuvõtmine

13:11 Trahviraha tähtsus eelarve tulude liigina

13:19 Paikuse politseikool

13:27 Elamufond

13:34 Immigratsioonikvoodid

13:42 Privaatsuse kaitse

13:49 Maksusüsteem

13:58 Eesti osalus Vahemerel toimuvatel ühisoperatsioonidel

12.05.2015
12.05.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (16 OE) esimene lugemine

10:07 Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (13 OE) esimene lugemine

10:13 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE) esimene lugemine

11.05.2015
11.05.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine õpetajate palga tõusu ja töökoormuse kohta (nr 2)

16:04 Arupärimine Põltsamaa Ametikooli sulgemise kohta (nr 3)

16:50 Vaba mikrofon

08.05.2015 - 10.05.2015
08.05.2015 - 10.05.2015 Istungeid ei toimu
07.05.2015
07.05.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu (9 OE) teine lugemine

10:08 Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu (10 OE) teine lugemine

10:11 Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu (11 OE) teine lugemine