Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Istungid ja stenogrammid, 04.06.2015 - 01.10.2015

01.10.2015
01.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Korteriühistu vaidluste lahendamise seaduse eelnõu (54 SE) esimene lugemine

10:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (91 OE ) teine lugemine

30.09.2015
30.09.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

14:14 Meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE I)

14:24 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE) esimene lugemine

14:34 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE) esimene lugemine

14:54 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE I)

15:24 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE I)

15:38 Perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

16:00 Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE I)

16:20 Väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE) esimene lugemine

16:36 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (66 SE) esimene lugemine

16:40 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) esimene lugemine

16:49 Jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE) esimene lugemine

17:35 "Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli t...

17:41 Jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE) esimene lugemine

30.09.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Valmisolek taastada ajutine piirikontroll

13:12 Koondamised

13:21 Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raportist

13:33 Majandusliku kindlustunde vähenemine

13:41 Seoses Katalooniaga

13:47 Kohalike teede rahastamine

13:58 Ametnikkonna koondamine

29.09.2015
29.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Peaminister Taavi Rõivase poliitiline avaldus

11:03 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (95 OE) esimene lugemine

11:07 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse Ë®Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineË® muutmine" eelnõu (94 OE) esimene lugemine

11:11 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (91 OE) esimene lugemine

11:14 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks" eelnõu (88 OE) esimene lugemine

11:55 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE I)

28.09.2015
28.09.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine Kaitseministeeriumi riigihangete eesmärkide ja järelevalve kohta (nr 21)

15:39 Arupärimine õpetaja ametijärkude taastamise kohta (nr 52)

16:29 Arupärimine täiskasvanute koolitajate kvalifikatsiooni kohta (nr 54)

16:51 Arupärimine haridusvaldkonna investeeringute kohta (nr 59)

17:17 Arupärimine narkosurmade arvu kohta Eestis (nr 72)

17:46 Arupärimine Politsei- ja Piirivalveameti rahastamise kohta (nr 73)

18:32 Arupärimine vanaduspensioni kohta (nr25)

19:17 Arupärimine telesaate "Puutepunkt" kohta (nr 35)

19:51 Arupärimine haigushüvitise maksmise süsteemi kohta (nr 26)

20:19 Vaba mikrofon

25.09.2015—27.09.2015
Istungeid ei toimu 25.09.2015—27.09.2015
24.09.2015
24.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine" eelnõu (87 OE) teine lugemine

10:09 Tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

10:31 Kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE) esimene lugemine

23.09.2015
23.09.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (18 SE) esimene lugemine

14:46 Riigikogu otsuse "Immigratsiooni kohta" eelnõu (53 OE) esimene lugemine

15:29 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE) kolmas lugemine

15:31 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE I)

23.09.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Alampalk

13:11 Keskkonnateadlikkuse tõstmine ministeeriumi haldusalas

13:18 Immigratsioon

13:28 Põllumeeste toetused

13:36 Koalitsioonilepe ja riigieelarve

13:43 Piimatoodete eksport

13:49 Muinsuskaitseobjektid kui keskkonnaobjektid

13:53 Ennetustegevuste ja raviteenuste rahastamise tasakaalust

22.09.2015
22.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Õiguskantsleri 2014.–2015. aasta tegevuse ülevaade

12:03 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (87 OE) esimene lugemine

12:05 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) esimene lugemine

12:34 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (18 SE) esimene lugemine

21.09.2015
21.09.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine euroala keskpankade varaostukava kohta (nr 56)

15:32 Arupärimine pankade maksustamise kohta (nr 18)

16:19 Arupärimine LNG terminali ja Balticconnectori tuleviku kohta (nr 22)

16:46 Arupärimine omandireformi käigus vara tagastamise ja üürnikele kompensatsiooni maksmise kohta (nr 30)

17:27 Arupärimine haldusreformi kohta (nr 31)

18:29 Arupärimine lasteaiaõpetajate töö väärtustamise kohta (nr 24)

19:35 Arupärimine sigade Aafrika katku leviku kohta Eestis (nr 65)

20:35 Arupärimine erimärgistatud diislikütuse aktsiisimäära tõstmise kohta (nr 55)

21:06 Arupärimine bürokraatia kohta dokumentide väljastamisel (nr 28)

21:23 Arupärimine Eesti valmiduse kohta Euroopa rände rahvusvahelises tegevuskavas tegutsemises (nr 32)

22:25 Arupärimine USA saatkonna turvameetmete vastavuse kohta Eesti seadustele (nr 39)

22:31 Arupärimine koolilõuna kohta (nr 58)

23:13 Arupärimine haldusreformi läbiviimise kohta (nr 19)

00:19 Arupärimine omavalitsusreformi kohta (nr 41)

00:56 Arupärimine riigihangete kohta ülikoolides (nr 40)

01:12 Arupärimine kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia kohta (nr 48)

01:31 Arupärimine riigieelarvest rahastatavate institutsioonide ülalpidamise kohta, mis tulenevad Euroopa Liidu liikmesusest

02:10 Vaba mikrofon

18.09.2015—20.09.2015
Istungeid ei toimu 18.09.2015—20.09.2015
17.09.2015
17.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

16.09.2015
16.09.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Riigikogu liikme Kalev Kotkase ametivanne

14:03 Istungi rakendamine

14:08 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE) teine lugemine

16.09.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Valitsuskabineti koosseis ja peaministri roll

13:09 Töövõimereform

13:17 Riigieelarve

13:25 Kultuuritöötajate palgad

13:32 Põllumeeste olukord ja nende toetamine

13:41 Ministrite töökultuur

13:48 Pagulaste vastuvõtt

13:56 Põllumajanduse olukord

15.09.2015
15.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE) esimene lugemine

14.09.2015
14.09.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Ametivanded

15:11 Riigikogu esimehe kõne

15:19 Vabariigi Presidendi kõne

15:41 Istungi rakendamine

15:53 Arupärimine sigade Aafrika katku kohta (nr  67)

17:24 Arupärimine kollektiivse pöördumise "Lõpetada erakondade ületoitmine!" kohta (nr 9)

18:27 Arupärimine Ukraina isikustamata välispassi plankide ja põgenike vastuvõtu kohta Eestisse (nr 13)

19:04 Arupärimine ravikindlustuskaitse tekkimise kohta võlaõigusliku lepingu alusel tulu teenivale loovisikule (nr 16)

19:28 Arupärimine alaliitude ootamatute kulutuste rahastamise kohta (nr 29)

19:59 Vaba mikrofon

19.08.2015—13.09.2015
Istungeid ei toimu 19.08.2015—13.09.2015
18.08.2015
18.08.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, , Riigikogu erakorraline istungjärk XIII Riigikogu, , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:00 Riigikogu liikme Peeter Ernitsa ametivanne

14:01 Istungi rakendamine

14:26 Riigikogu otsuse "Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ eelnõu (69 OE) arutelu

17.07.2015—17.08.2015
Istungeid ei toimu 17.07.2015—17.08.2015
16.07.2015
16.07.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, , Riigikogu erakorraline istungjärk XIII Riigikogu, , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

13:00 Istungi rakendamine

13:00 Välisminister Marina Kaljuranna ametivanne

13:02 Istungi rakendamine

13:11 Peaminister Taavi Rõivase poliitiline avaldus

16.06.2015—15.07.2015
Istungeid ei toimu 16.06.2015—15.07.2015
15.06.2015
15.06.2015 / 23:20 XIII Riigikogu, I Istungjärk , Riigikogu täiendav istung XIII Riigikogu, I Istungjärk , Riigikogu täiendav istung Vaata täpsemalt

23:20 Istungi rakendamine

23:23 Investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) kolmas lugemine

23:25 Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE) kolmas lugemine

23:26 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE) esimene lugemine

15.06.2015 / 11:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

11:00 Istungi rakendamine

11:15 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE) teine lugemine

17:25 Peaminister Taavi Rõivasele umbusalduse avaldamine

20:10 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE) teine lugemine

21:12 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE) teine lugemine

21:46 Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE) teine lugemine

12.06.2015—14.06.2015
Istungeid ei toimu 12.06.2015—14.06.2015
11.06.2015
11.06.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikohtu liikme Paavo Randma ametivanne

10:01 Istungi rakendamine

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE) kolmas lugemine

10:14 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE) kolmas lugemine

10.06.2015
10.06.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

15:16 Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (4 SE) esimese lugemise jätkamine

17:01 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2014. aasta täitmise aruanne

18:53 Kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE) kolmas lugemine

19:47 Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eu...

19:59 Investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teine lugemine

20:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE) teine lugemine

20:31 Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE) esimene lugemine

10.06.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk , infotund XIII Riigikogu, I Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Sisserände kvoot

13:11 Sotsiaaldemokraatide kultuuripoliitika

13:14 Tsiviilelanikkonna kaitse

13:22 Kultuuripoliitika põhialused

13:27 Kaitseliidu rahastamine

13:33 Põllumeeste toetamine raskes majanduslikus olukorras

13:40 Kultuuriasutuste tugiteenuste korraldamine

13:45 Tsiviilkaitse valmidus kriisisituatsioonides

13:52 Kaitseväelastele isiklike kaitsevahendite muretsemise hanked

09.06.2015
09.06.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Jüri Ilvesti kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (34 OE) esimene lugemine

10:11 Riigikogu otsuse "Paavo Randma Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (35 OE) esimene lugemine

10:39 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (44 OE) esimene lugemine

10:51 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (45 OE) esimene lugemine

11:08 Riigikogu otsuse "Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (46 OE) esimene lugemine

11:41 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE) teine lugemine

12:26 Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE I) esimene lugemine

12:51 Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (4 SE) esimene lugemine

08.06.2015
08.06.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine eluaseme kompenseerimise kohta (nr 8)

15:31 Arupärimine Eesti kohustuste ja kulutuste kohta seoses Euroopa Liitu tabanud immigratsiooni kriisiga (nr 12)

16:52 Arupärimine riiklike võlakirjade kohta (nr 14)

17:51 Arupärimine Eesti Perearstide Seltsi avalduse kohta seoses määrusega "Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine" (nr 20)

18:14 Arupärimine Narva Lastekodu ümberkorraldamisega seotud probleemide kohta (nr 7)

18:18 Arupärimine kütuseaktsiisi tõusu kohta (nr 4)

18:51 Arupärimine Eesti Energia kontorite sulgemise kohta (nr 5)

19:04 Arupärimine tulumaksuseaduse muutmise seaduse kohta (nr 17)

19:20 Arupärimine räimepüügil kehtestatud regulatsioonide muutmise kohta (nr 23)

19:35 Arupärimine põllumajandustoetuste väljamaksmise kohta (nr 27)

19:41 Vaba mikrofon

05.06.2015—07.06.2015
Istungeid ei toimu 05.06.2015—07.06.2015
04.06.2015
04.06.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu korraline istung XIII Riigikogu, I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta