Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 05.04.2018 - 17.05.2018

17.05.2018
17.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

16.05.2018
16.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimene lugemine

15:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) kolmas lugemine

15:16 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) kolmas lugemine

15:18 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) teine lugemine

15:44 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) teine lugemine

16:04 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) teine lugemine

16:26 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) esimene lugemine

16:46 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) esimene lugemine

16.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Kodakondsus

13:10 Riigigümnaasiumivõrk

13:21 IT-spetsialistide vajadus Eestis

13:30 Ministeeriumi töökorraldus

13:39 Valeandmete esitamine ERJK-le

13:47 Algklasside suunamine teise vahetusse Tartu Tamme Gümnaasiumis

13:55 Kiire interneti viimine maapiirkondadesse

15.05.2018
15.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE) esimene lugemine

10:53 Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) esimene lugemine

11:35 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine

14.05.2018
14.05.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

11.05.2018—13.05.2018
Istungeid ei toimu 11.05.2018—13.05.2018
10.05.2018
10.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Finantsinspektsiooni 2017. aasta aastaaruanne

09.05.2018
09.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:15 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) kolmas lugemine

14:19 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) kolmas lugemine

14:24 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) kolmas lugemine

14:26 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) kolmas lugemine

14:28 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE) teine lugemine

14:42 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) teine lugemine

14:51 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) esimene lugemine

15:20 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE I)

17:38 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) esimene lugemine

17:52 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) esimene lugemine

18:24 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE) esimene lugemine

09.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Tselluloositehas number 2

13:09 Illegaalne tööjõud

13:18 Riigi eelarvestrateegia

13:28 Metsade säästlik majandamine

13:37 Euroopa Liidu uue eelarveperioodi tingimused

13:43 Kohalike omavalitsuste otsustuspädevus

13:50 Välismaal elavate eestlaste valimisõiguse tagamine

13:55 Tallinna-Helsingi tunneli ehitus

14:00 Radarvaatluse koondamine Häirekeskusesse Tallinnas

08.05.2018
08.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigi eelarvestrateegia 2019–2022" arutelu

13:04 Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (619 OE) esimene lugemine

13:14 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) esimene lugemine

13:36 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) esimene lugemine

13:44 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) esimene lugemine

07.05.2018
07.05.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Vaba mikrofon

04.05.2018—06.05.2018
Istungeid ei toimu 04.05.2018—06.05.2018
03.05.2018
03.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Panga 2017. aasta aastaaruanne

11:05 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) teine lugemine

02.05.2018
02.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Vabariigi Valitsuse liikmete ametivanne

14:06 Istungi rakendamine

14:09 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) kolmas lugemine

14:15 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (612 OE) esimene lugemine

14:19 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teine lugemine

15:23 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) teine lugemine

15:33 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) teine lugemine

15:36 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) teine lugemine

16:10 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) teine lugemine

16:22 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) esimene lugemine

18:07 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine

18:37 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) esimene lugemine

02.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Sünnitamisvõimalused Eestis

13:09 Kodakondsuspoliitika

13:17 Kultuuriministeeriumi sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute remondivahendid riigi eelarvestrateegias alates aastast 2019

13:26 Uue riigihalduse ministri kompetentsus

13:36 Ministri huvid

13:43 Väikeaktsionäride ja väikeinvestorite kaitse

13:52 Pensionid

01.05.2018
Istungeid ei toimu 01.05.2018
30.04.2018
30.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine Vabariigi Valitsuse liikmete kokkulepete kohta OÜ Est-For Investiga (nr 431)

15:47 Arupärimine Eesti Koorijuhtide Liidu, Eesti Kooriühingu, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Muusikaõpetajate Liidu pöördumise kohta (nr 426)

16:32 Arupärimine mandri ja Hiiumaa vahelise parvlaevaliikluse kohta (nr 432)

16:53 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 433)

17:09 Vaba mikrofon

20.04.2018—29.04.2018
Istungeid ei toimu 20.04.2018—29.04.2018
19.04.2018
19.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE) esimene lugemine

18.04.2018
18.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE) kolmas lugemine

14:04 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) teine lugemine

18.04.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Valitsuse meeltesegadus

13:10 Puudega laste perede toimetuleku toetamine

13:19 Valitsuse töövõime

13:28 Ministri pädevuse piirid

13:37 Keemiarelva kasutamise lõpetamine

13:46 Tsiviilkaitse olukorrast ja selle arendamise plaanidest

13:54 Riigi eelarvestrateegia ja majanduse seis

17.04.2018
17.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (605 OE) esimene lugemine

10:09 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (592 SE) esimene lugemine

16.04.2018
16.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Arupärimine kindlustusmeditsiini printsiipide kehtivuse kohta (nr 420)

16:29 Arupärimine päästeteenuste osutamise katkemise ohu kohta lähitulevikus (nr 425)

17:01 Arupärimine narkopoliitika olukorra kohta (nr 428)

 17:42 Arupärimine Narva linna riigigümnaasiumi rajamise ja eksperimentide kohta vene emakeelega laste hariduskorralduses (nr 421)

18:38 Arupärimine Eesti kõrghariduses toimuva kohta (nr 427)

19:10 Arupärimine Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise ja eestikeelse kõrghariduse kohta (nr 429)

19:45 Arupärimine eestikeelse õppe- ja kasvatustöö kohta alushariduses (nr 430)

20:27 Vaba mikrofon

13.04.2018—15.04.2018
Istungeid ei toimu 13.04.2018—15.04.2018
12.04.2018
12.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) kolmas lugemine

11.04.2018
11.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE) kolmas lugemine

14:05 Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE) kolmas lugemine

14:06 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE) teine lugemine

14:17 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) esimene lugemine

14:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE) esimene lugemine

11.04.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 PBK-le päitsete pähe panemine

13:10 Tuulepargid Virumaal

13:17 Peaministri roll

13:25 Rukkirahu kanal

13:33 Valitsuse ja rahva vahekord

13:43 Pensionid

13:52 Omavalitsuste roll laiapindses elanikkonnakaitse kontseptsioonis

13:57 Tasuta ühistransport

10.04.2018
10.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) esimene lugemine

09.04.2018
09.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Enn Mere ametivanne

15:01 Riigikontrolör Janar Holmi ametivanne

15:02 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu algatamise kohta (nr 422)

16:29 Arupärimine õigusliku järjepidevuse kahtluse alla seadmise ja venetumise kohta (nr 423)

17:35 Arupärimine üldhooldusteenuse osutamise kohta väljaspool kodu (nr 419)

 18:49 Vaba mikrofon

06.04.2018—08.04.2018
Istungeid ei toimu 06.04.2018—08.04.2018
05.04.2018
05.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (601 OE) esimene lugemine