Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 13.02.2017 - 23.03.2017

23.03.2017
23.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:16 Riigikogu juhatuse valimised

22.03.2017
22.03.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:17 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) kolmas lugemine

14:21 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE II)

14:26 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) teine lugemine

14:31 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) teine lugemine

14:36 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE) teine lugemine

15:13 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE) teine lugemine

15:16 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE I)

16:57 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine

17:11 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) esimene lugemine

20:28 Tolliseaduse eelnõu (374 SE) esimene lugemine

20:37 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE) esimene lugemine

22.03.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:03 Korruptsioon

13:14 Suurtööstuse surve metsanduses

13:23 Automaks

13:34 RMK vastu algatatud uurimine Leisi ja Karula valla raiete näitel

13:44 Metsaraie mahud

13:56 Muud küsimused

21.03.2017
21.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE) kolmas lugemine

10:03 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE) esimene lugemine

20.03.2017
20.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:14 Arupärimine külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust (nr 317)

15:57 Arupärimine erandite lubamise kohta vene koolidele eestikeelsele õppele üleminekul (nr 307)

17:27 Arupärimine koolivõrgu kohta (nr 314)

19:01 Arupärimine "Eesti keele arengukava 2011–2017" elluviimise vahearuandes (Tallinn 2015) Vabariigi Valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta (nr 331)

19:40 Arupärimine Eesti piirivalve tuleviku kohta (nr 306)

21:24 Arupärimine haldusreformi ebaõnnestumiste kohta Pärnumaal (nr 310)

22:28 Arupärimine võimaliku Eesti Vabariigi põhiseaduse vastase olukorra kohta 2019. aasta Riigikogu valimistel pärast haldusreformi lõppu (nr 312)

22:53 298 Samast soost isikute abielu kandmise kohta rahvastikuregistrisse

23:40 Vaba mikrofon

17.03.2017—19.03.2017
Istungeid ei toimu 17.03.2017—19.03.2017
16.03.2017
16.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (394 OE) esimene lugemine

10:09 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (390 OE I)

10:14 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (379 SE) teine lugemine

10:17 Õiguskantsleri ettepanek tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

15.03.2017
15.03.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE) kolmas lugemine

14:03 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) kolmas lugemine

14:05 Riigikogu otsuse "Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine" eelnõu (389 OE) teine lugemine

14:13 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) teine lugemine

14:17 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE II)

14:29 Karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE) esimene lugemine

15:01 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) esimene lugemine

15.03.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eesti keel

13:09 Eesti liikmesusest Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN)

13:17 Prokuratuuri poliitikast süttivate Süüria naiste puhul

13:26 Meediavaldkonnast

13:33 Seadusloome ületootmisest

13:41 KarS §-de 145 ja 179 vahel sisalduvad probleemid

13:49 Üürimajad

14.03.2017
14.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) esimene lugemine

13.03.2017
13.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:20 Arupärimine Sisekaitseakadeemia kolimise mõistlikkuse kohta (nr 318)

17:04 Arupärimine pensionireformi kohta (nr 296)

18:24 Arupärimine riigivalitsemise reformimise kohta (nr 304)

19:09 Arupärimine Eesti Taimekasvatuse Instituudi tuleviku kohta (nr 315)

19:20 Arupärimine külade enesemääramise õiguse kohta (nr 305)

19:55 Arupärimine kultuuriväärtusi kaitsva muinsuskaitsepoliitika järgimise kohta riigi kinnisvarainvesteeringutes (nr 308)

20:37 Arupärimine valitsuse ettepaneku kohta ühendada omavahel Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila valla ühinemisel moodustuv Toila vald, Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna ühinemisel moodustuv Alutaguse vald ning Illuka vald (nr 313)

21:13 320 Haldusreformi kitsaskohtade kohta Pühalepa valla näitel

21:37 Vaba mikrofon

10.03.2017—12.03.2017
Istungeid ei toimu 10.03.2017—12.03.2017
09.03.2017
09.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE) kolmas lugemine

08.03.2017
08.03.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (364 SE) esimene lugemine

14:11 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (320 SE) kolmas lugemine

14:15 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018". 2016. aasta täitmise aruanne

15:57 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE) teine lugemine

08.03.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 E-valimised

13:14 Kohanimenõukogu seisukohtadega arvestamine

13:26 Ettevõtluskeskkond

13:42 Kaitseväelaste ja Kaitseväe töötajate piirarv

13:53 Tartu Agroga seotud võimalik ebaseaduslik riigiabi

07.03.2017
07.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Olari Koppeli ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:05 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) teine lugemine

10:09 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) esimene lugemine

10:27 Rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE) esimene lugemine

11:41 Riigikogu otsuse "Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine" eelnõu (389 OE) esimene lugemine

12:02 Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (364 SE) esimene lugemine

06.03.2017
06.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine Venemaa Föderatsiooni poolt Eesti Vabariigile okupatsioonikahjude kompenseerimise kohta (nr 294)

15:46 Arupärimine Eesti uue brändi ja projektiga seotud kulude kohta (nr 292)

16:50 Arupärimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevuse ja tuleviku kohta (nr 302)

17:23 Arupärimine Rail Balticu tasuvusuuringute ja sõlmitava kokkuleppe kohta (nr 300)

18:14 Arupärimine saartevahelise parvlaevaliikluse kohta (nr 303)

18:41 Arupärimine  Sõmera hooldekodu kohta (nr 309)

19:28 Arupärimine erihoolekandeteenuste deinstitutsionaliseerimise kohta (nr 231)

20:20 Vaba mikrofon

24.02.2017—05.03.2017
Istungeid ei toimu 24.02.2017—05.03.2017
23.02.2017
23.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) kolmas lugemine

22.02.2017
22.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) esimese lugemise jätkamine

14:29 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

15:43 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE) kolmas lugemine

15:44 Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE) teine lugemine

15:50 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2016. aasta täitmise aruanne

17:23 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (320 SE) teine lugemine

17:40 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE) esimene lugemine

18:06 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (379 SE) eismene lugemine

22.02.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Ministrite kompetentsus

13:13 Liberty mõis ja vabaõhumuuseum

13:24 Sordiseemnekasvatuse võimalik jätkamine Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva seemnekeskuses

13:32 Maksukeskkond

13:46 Maaeluministri plaanid

13:55 Uus poliitiline kultuur

21.02.2017
21.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Heili Sepa ametivanne

10:01 Istungi rakendamine

10:07 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) kolmas lugemine

10:09 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (387 OE) esimene lugemine

10:15 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE) esimene lugemine

12:16 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) esimene lugemine

20.02.2017
20.02.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine vabatahtlikult ühinenud kolme Tartumaa valla – Võnnu, Haaslava ja Mäksa nime kohta (nr 293)

15:52 Arupärimine haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Vastseliina näitel (nr 297)

16:45 Arupärimine haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Järvamaa näitel (nr 299)

17:37 Vaba mikrofon

17.02.2017—19.02.2017
Istungeid ei toimu 17.02.2017—19.02.2017
16.02.2017
16.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (366 OE) esimene lugemine

10:46 Riigikogu otsuse "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine" eelnõu (377 OE) esimene lugemine

11:07 Riigikogu otsuse "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine" eelnõu (378 OE) esimene lugemine

15.02.2017
15.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE) kolmas lugemine

14:09 Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE) kolmas lugemine

14:11 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) teine lugemine

14:29 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE) teine lugemine

14:31 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE) teine lugemine

14:36 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) teine lugemine

14:39 Riigikogu otsuse ""Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine" eelnõu (362 OE) esimene lugemine

15.02.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Opositsiooni ettepanekute arvestamine

13:10 Siseministeeriumi kohtuvaidlused homoaktivistidega

13:19 Sisekaitseakadeemia

13:26 Erihoolekandeteenuste pakkumine ja arendamine

13:34 Murastes asuva politsei- ja piirivalvekolledži edasine staatus

13:43 Rehabilitatsiooniteenuse osutamine

13:50 Kavatsus likvideerida Eestis maakonnad

14.02.2017
14.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (367 OE) teine lugemine

10:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" eelnõu (368 OE) teine lugemine

10:41 Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE) esimene lugemine

11:34 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE) esimene lugemine

13.02.2017
13.02.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:12 Arupärimine eestikeelse hariduse kohta vene õppekeelega koolides (nr 286)

17:29 Arupärimine maksukoormuse tõusu kohta (nr 289)

18:21 Arupärimine Tamme Arvo poe kohta Tsoorus (nr 291)

18:58 Arupärimine Rail Balticaga seotud kulude kohta riigieelarvele  (nr 301)

19:32 Vaba mikrofon