Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 18.10.2016 - 06.12.2016

06.12.2016
06.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikogu liikme Igor Kravtšenko ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:05 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) teine lugemine

10:18 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE) esimene lugemine

10:57 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE) esimene lugemine

05.12.2016
05.12.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:01 Riigikogu liikme Inara Luigase ametivanne

15:02 Istungi rakendamine

15:39 Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

17:16 Arupärimine kaitsevaldkonna kulude tõhususe ja läbipaistvuse kohta (nr 268)

17:56 Arupärimine laevakaitsjate kohta (nr 269)

18:29 Vaba mikrofon

25.11.2016—04.12.2016
Istungeid ei toimu 25.11.2016—04.12.2016
24.11.2016
24.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu liikmete ametivanne

10:03 Istungi rakendamine

10:07 Hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) kolmas lugemine

23.11.2016
23.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Riigikogu liikmete ametivanne

14:07 Istungi rakendamine

14:10 Vabariigi Valitsuse ametivanne

14:41 Istungi rakendamine

14:43 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) kolmas lugemine

14:50 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE) kolmas lugemine

14:52 Riigikogu otsuse "Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (298 OE) teine lugeine

14:56 Ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) teine lugemine

15:00 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE) teine lugemine

15:07 Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (251 SE) teine lugemine

15:12 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE) teine lugemine

15:18 Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) teine lugemine

15:36 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE) teine lugemine

15:46 Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE) teine lugemine

15:49 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE) esimene lugemine

16:04 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE) esimene lugemine

17:07 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (330 SE) esimene lugemine

17:18 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (333 OE) esimene lugemine

17:25 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

17:47 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (338 OE) esimene lugemine

17:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (332 OE) esimene lugemine

18:06 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (334 OE) esimene lugemine

18:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (331 OE) esimene lugemine

18:27 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (336 OE) esimene lugemine

18:38 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine ja tegevväelaste arvu suurendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (337 OE) esimene lugemine

18:59 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (339 OE I)

22.11.2016
22.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) kolmas lugemine

10:03 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE) esimene lugemine

11:24 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE) esimene lugemine

11:34 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) esimene lugemine

21.11.2016
21.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

18:03 Arupärimine prokuratuuri poliitika kohta immigrantide karistamisel (nr 260)

18:58 Arupärimine seadusrikkumiste kohta praamipiletite veebimüügikeskuse ümber (nr 263)

19:10 Arupärimine Hiiumaa laevatee süvendamise kohta (nr 272)

19:23 Vaba mikrofon

18.11.2016—20.11.2016
Istungeid ei toimu 18.11.2016—20.11.2016
17.11.2016
17.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE) teine lugemine

10:08 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE) teine lugemine

10:17 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) esimene lugemine

16.11.2016
16.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE) kolmas lugemine

14:02 Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE) teine lugemine

14:05 Hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) teine lugemine

14:18 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE) teine lugemine

14:23 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) teine lugemine

14:35 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) teine lugemine

16.11.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Haldusreform

13:08 Idapiiri korrastamise hetkeseis

13:15 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevus

13:21 Sisejulgeolek

13:30 Konstaablite võimalus tagada oma piirkonna inimeste turvalisus

13:37 Tööjõumaksud

13:45 Riigi rahandus

15.11.2016
15.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal

10:57 Riigikogu otsuse "Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (298 OE) esimene lugemine

11:37 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE) esimene lugemine

11:52 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (285 OE) esimene lugemine

12:29 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) esimene lugemine

14.11.2016
14.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:12 Arupärimine uussisserändajate keeleõppe kohta (nr 275)

15:27 Arupärimine õpetajate palga kohta (nr 257)

15:51 Arupärimine õpetajate tööaja ja palgaarvestuse kohta (nr 264)

16:11 Arupärimine ravijärjekordade lühendamise kohta (nr 261)

16:48 Vaba mikrofon

11.11.2016—13.11.2016
Istungeid ei toimu 11.11.2016—13.11.2016
10.11.2016
10.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) teine lugemine

09.11.2016
09.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Peaminister Taavi Rõivasele umbusalduse avaldamine

15:10 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE) kolmas lugemine

15:13 Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE) kolmas lugemine

15:14 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) kolmas lugemine

15:19 "Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018". Ettekanne elluviimise kohta

15:57 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE) esimene lugemine

16:27 Riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE) esimene lugemine

16:36 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE) esimene lugemine

16:46 Kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE) esimene lugemine

16:53 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) esimene lugemine

17:00 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE) esimene lugemine

09.11.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Veeseadus

13:10 Regionaalsed kolledžid

13:16 Looduskaitseliste piirangutega maade soetamine

13:24 Tugiteenused

13:36 Hüvitise maksmine looduskaitseliste piirangute korral

13:44 Veeseaduse rakendamine

13:53 Olukord Jägala jõel

08.11.2016
08.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (289 OE) esimene lugemine

10:17 Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE) teine lugemine

10:25 Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE) esimene lugemine

10:29 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE) esimene lugemine

07.11.2016
07.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine probleemide kohta riigiettevõtetes ja riigihangetes (nr 251)

15:51 Arupärimine põllutöömasinate liikumise kohta sõiduteel (nr 252)

16:08 Arupärimine Teadus- ja Arendusnõukogu raporti "Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrk ja tegevussuunad" otsuste rakendamise kohta (nr 253)

16:31 Arupärimine Riigi Kinnisvara AS-i omanduses oleva Patarei kindluse kompleksi kohta (nr 249)

17:18 Arupärimine Riigi Tugiteenuste Keskuse senise tegevuse ja arengu kohta tulenevalt "Riigiülesannete analüüsis" sätestatud eesmärkidest (nr 259)

17:39 Arupärimine korteriühistute võlgnevustega tegeleva töörühma kohta (nr 250)

18:26 Arupärimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevuse kohta (nr 267)

19:00 Vaba mikrofon

28.10.2016—06.11.2016
Istungeid ei toimu 28.10.2016—06.11.2016
27.10.2016
27.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Maapõueseaduse eelnõu (213 SE) kolmas lugemine

10:06 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE) esimene lugemine

26.10.2016
26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE) esimese lugemise jätkamine

15:00 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE) esimene lugemine

15:49 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE) kolmas lugemine

15:58 Välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) kolmas lugemine

16:05 Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE) teine lugemine

16:16 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE) teine lugemine

16:18 Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE) teine lugemine

16:20 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) teine lugemine

16:28 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

19:43 Investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE) esimene lugemine

26.10.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:03 Olukord Ukrainas

13:10 Sigade Aafrika katkuga toimetulek Eestis

13:14 Eesti Vabariigi välissaatkondade tegevuse optimeerimine

13:19 Põllumeeste rahaline toetamine

13:25 Ebaõnnestunud kaubanduslepete mõju välispoliitikale

13:33 Seakasvatuse hetkeseis ja perspektiivid

13:38 Euroopa Liidu tulevik (Brexit, vabakaubandusleping Kanadaga, sanktsioonid Venemaa vastu jm)

13:45 Idapartnerluse tippkohtumine

13:52 Muud küsimused

25.10.2016
25.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Õiguskantsleri ettepanek looduskaitseseaduse § 20 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

11:01 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) esimene lugemine

11:58 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (271 OE) esimene lugemine

12:47 Haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE) esimene lugemine

24.10.2016
24.10.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine haldusreformi seaduse rakendamise raskuste kohta (nr 240)

16:20 Arupärimine Ida-Virumaal töökoha loomise toetuse kohta (nr 248)

16:57 Arupärimine "Riigiülesannete analüüsi" kohta seoses seisukohtadega kultuuri ja kultuuriasutuste (eelkõige muuseumide) küsimuses (nr 241)

17:28 Arupärimine nurjunud ID-kaardi hanke kohta (nr 246)

17:52 Arupärimine Päästeameti alarahastatuse ja päästjate puuduse kohta (nr 254)

18:46 Arupärimine illegaalsete immigrantide kohta Eesti Vabariigis (nr 262)

19:12 Arupärimine Valkla Kodu töökorralduse ja kogukonna turvalisuse kohta (nr 245)

19:44 Arupärimine haigekassa eelarve miinuse kohta (nr 242)

20:17 Arupärimine kindlustusühistute seaduse ettevalmistamise kohta (nr 244)

20:29 Arupärimine raske kütteõli aktsiisi kohta (nr 255)

20:44 Arupärimine Eesti aktsiisipoliitika kohta võrreldes naaberriikidega (nr 265)

21:08 Arupärimine Eesti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks saamise kohta 2020. aastal (nr 235)

21:24 Vaba mikrofon

21.10.2016—23.10.2016
Istungeid ei toimu 21.10.2016—23.10.2016
20.10.2016
20.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE) esimene lugemine

10:12 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE) esimene lugemine

19.10.2016
19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE) esimese lugemise jätkamine

14:44 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) esimene lugemine

15:39 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seaduse eelnõu (254 SE) esimene lugemine

16:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2015. aasta täitmise aruanne

18:26 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) kolmas lugemine

18:30 Ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE) kolmas lugemine

18:49 Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE) teine lugemine

18:59 Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (242 SE) teine lugemine

19:08 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE) teine lugemine

19:15 Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (283 SE) teine lugemine

19:18 Välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine

19:25 Maapõueseaduse eelnõu (213 SE) teine lugemine

19:38 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE) teine lugemine

19:41 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE) esimene lugemine

19:51 Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE) esimene lugemine

20:20 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) esimene lugemine

21:33 Kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE) esimene lugemine

21:40 Ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE) esimene lugemine

19.10.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:04 Vastutus seoses nurjunud parvlaevahankega

13:12 Riigiettevõtete juhtimine

13:20 Suursaarte ja mandri vaheline parvlaevaühendus

13:32 Praamiliikluse olukord

13:39 Parvlaevaühendus Hiiu- ja Saaremaaga

13:48 Uute parvlaevade valmimise järelevalve

13:54 Trahvid seoses parvlaevade hilinemisega

18.10.2016
18.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

13:06 Ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) esimene lugemine

13:32 Elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE) esimene lugemine