Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Istungid ja stenogrammid, 19.10.2015 - 26.11.2015

26.11.2015
26.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu liikme Kerstin-Oudekki Loone ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:07 Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE) kolmas lugemine (Riigikogu koosseisu häälteenamus)

10:15 Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) kolmas lugemine

10:17 Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE) teine lugemine

11:16 Tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE) teine lugemine

11:33 Rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) esimene lugemine

11:58 Riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine

25.11.2015
25.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" eelnõu (122 OE) esimene lugemine

14:11 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE) esimene lugemine

14:34 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (96 SE) esimene lugemine

14:37 Kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE) esimene lugemine

15:40 Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE) kolmas lugemine (Riigikogu koosseisu häälteenamus)

16:01 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) kolmas lugemine

16:02 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) kolmas lugemine

16:04 2015. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (120 SE) kolmas lugemine

16:14 Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teine lugemine

16:46 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE) teine lugemine

17:01 Elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE) teine lugemine

17:05 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE) teine lugemine

17:09 Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE) teine lugemine

17:11 Riigikogu otsuse "Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (85 OE I)

17:24 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2014. aastal. Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

18:38 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE) esimene lugemine

20:23 Keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE I)

25.11.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eesti abi Rootsi migratsioonikriisi leevendamisel

13:08 Haldusreform

13:15 Alkoholipoliitika

13:24 Ettevõtluskeskkond Eestis

13:32 Töötuskindlustushüvitis

13:40 Piirkondliku ettevõtluse arendamine

13:46 Perearstikeskuste loomine

13:52 Väliskaubandus

24.11.2015
24.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:09 Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE II)

11:27 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE) esimene lugemine

13:29 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" eelnõu (122 OE) esimene lugemine

23.11.2015
23.11.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:12 91 Ametikohtade koondamise kohta Sotsiaalministeeriumi haldusalas

15:32 Vaba mikrofon

20.11.2015—22.11.2015
Istungeid ei toimu 20.11.2015—22.11.2015
19.11.2015
19.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu liikme Anneli Oti ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:06 Meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE) kolmas lugemine

10:08 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE) kolmas lugemine

10:09 Jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE) kolmas lugemine

10:10 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti Vabariigi suveräänsus" arutelu

12:43 Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE) teine lugemine

18.11.2015
18.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE) kolmas lugemine

14:09 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE) kolmas lugemine

14:10 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) teine lugemine

18:58 2015. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (120 SE) teine lugemine

19:04 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) teine lugemine

19:12 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) teine lugemine

19:18 Tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

19:30 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE I)

19:44 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (131 OE I)

19:52 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (132 OE) esimene lugemine

19:59 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med" eelnõu (133 OE I)

20:21 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (134 OE) esimene lugemine

20:28 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

21:08 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (136 OE) esimene lugemine

21:15 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (138 OE) esimene lugemine

21:21 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (137 OE) esimene lugemine

18.11.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Riigiettevõtete kapitaliseerimine

13:09 Riigieelarve menetlemine

13:17 Piirileppe ratifitseerimine Venemaaga

13:21 Õigusselgus

13:26 Töövõimereform

13:36 Maade müük

13:42 Radikaalse islami kohalolu Eestis

13:51 Lennundus

17.11.2015
17.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

13:34 Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (62 SE) teine lugemine

13:37 Riigikogu otsuse "Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (105 OE) esimene lugemine

16.11.2015
16.11.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine investeeringute kohta tervisekeskustesse (nr 78)

16:28 Arupärimine RMK reformimise kohta (nr 80)

17:04 Arupärimine lairiba ehk kiire interneti arendamise kohta (nr 86)

17:34 Arupärimine valitsuse poolt võetud kohustuste kohta rändekriisi lahendamisel (nr 77)

18:02 Arupärimine politsei võimekuse kohta (nr 85)

18:37  Arupärimine Vao keskuse põlengu uurimise ja massimigratsioonivastaste aktivistide ahistamise kohta (nr 88)

18:52 Arupärimine lasteaiaõpetajate töö väärtustamise kohta (nr 82)

19:14 Arupärimine õpetajate alampalga kohta (nr 84)

19:38 Arupärimine ametikohtade koondamise kohta Haridus- ja Teadusministeeriumis (nr 90)

20:01 Vaba mikrofon

13.11.2015—15.11.2015
Istungeid ei toimu 13.11.2015—15.11.2015
12.11.2015
12.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Õiguskantsleri ettepanek käibemaksuseaduse § 30 lõike 3 ja lõike 4 punkti 3 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

11.11.2015
11.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimene lugemine

14:45 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) esimene lugemine

15:02 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) kolmas lugemine

15:06 Perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE) kolmas lugemine

15:07 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE) teine lugemine

15:09 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE) teine lugemine

15:18 Meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE) teine lugemine

15:19 Jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE) teine lugemine

15:23 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE) teine lugemine

15:25 Raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE) esimene lugemine

15:34 2015. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (120 SE) esimene lugemine

15:45 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

16:06 Pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (113 SE) esimene lugemine

11.11.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Erakoolid ja nende tegevuskulude rahastamine

13:10 Euroopa Liidu tulevik immigratsioonikriisi valguses

13:15 Valitsusliikme poliitiline avaldus

13:23 Põllumajanduse olukord

13:30 Oleg Ossinovski mõju SDE poliitikale

13:37 Põllumeeste toetamine

13:43 Olukord PPA-s

13:51 Veterinaar- ja Toiduameti ennetavale tegevusele hinnangu andmine sigade Aafrika katku leviku tõkestamisel

13:56 Tervishoiu jätkusuutlikkus

10.11.2015
10.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE) kolmas lugemine

10:10 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE ) esimene lugemine

10:23 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE) esimene lugemine

10:39 Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ eelnõu (107 OE) esimene lugemine

12:10 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (59 SE) esimene lugemine

12:51 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimene lugemine

09.11.2015
09.11.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:16 Arupärimine Omniva postkontorite sulgemise kohta (nr 79)

16:14 Arupärimine makromajanduse ja eelarvelaekumiste 2016. aasta ja edasiste prognooside kohta (nr 83)

17:00 Arupärimine Ida-Virumaa olukorra ja arengu kohta (nr 76)

17:43 Vaba mikrofon

30.10.2015—08.11.2015
Istungeid ei toimu 30.10.2015—08.11.2015
29.10.2015
29.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE) kolmas lugemine

10:08 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) kolmas lugemine

10:09 "Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018". Ettekanne elluviimise kohta

12:08 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE) teine lugemine

12:38 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) teine lugemine

12:41 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

28.10.2015
28.10.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:14 Väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE) kolmas lugemine

14:16 "Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli t...

14:22 Perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE) teine lugemine

14:24 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) teine lugemine

14:25 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) esimene lugemine

14:32 Ühelt poolt CARIFORUM-i riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (62 SE) esimene lugemine

14:53 Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE) esimene lugemine

15:11 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses, eelnõu (80 SE) esimene lugemine

15:56 Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE) esimene lugemine

16:23 Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE) esimene lugemine

28.10.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Pagulaste vastuvõtmine perekondade taasühinemise programmi kaudu

13:09 Hariduse rahastamine

13:16 Töövõimereformi ellurakendamine

13:23 Alkoholipoliitika

13:29 Tervishoid

13:38 TAN-i (G. Oki) raporti rakenduskava väljatöötamine

13:42 Inimkaubandus immigratsioonikriisi raames

13:51 Sotsiaaldemokraatide põhimõtted

27.10.2015
27.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks" eelnõu (88 OE) teine lugemine

10:28 Kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE) teine lugemine

10:40 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (50 OE) esimene lugemine

11:05 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (86 OE) esimene lugemine

12:09 Elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE) esimene lugemine

12:20 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 34 täiendamise seaduse eelnõu (49 SE) esimene lugemine

13:36 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seaduse eelnõu (56 SE) esimene lugemine

26.10.2015
26.10.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine Eesti tegevuskava kohta Euroopat tabanud pagulas- ja immigratsioonikriisis (nr 69)

15:57 Arupärimine haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste õppetöö tulemusliku korraldamise kohta (nr 70)

16:30 Arupärimine Euroopa Liidu eesistujamaa rolli täitmise kohta 2018. aastal (nr 75)

16:58 Vaba mikrofon

23.10.2015—25.10.2015
Istungeid ei toimu 23.10.2015—25.10.2015
22.10.2015
22.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE) kolmas lugemine

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Tõnu Antoni kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (104 OE) esimene lugemine

10:11 Riigikogu otsuse "Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (109 OE) esimene lugemine

10:18 Ülevaade Eesti Arengufondi tegevusest aastatel 2014–2015

11:44 Riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

21.10.2015
21.10.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:11 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) esimese lugemise jätkamine

15:21 Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE) esimene lugemine

16:16 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (66 SE) teine lugemine

16:20 Väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE) teine lugemine

16:23 Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE) teine lugemine

16:28 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) esimene lugemine

16:53 Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) esimene lugemine

21.10.2015 / 13:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Hariduse rahastamine

13:09 Mereväe miinitõrje võimekuse suurendamine olukorras, kus muud Kaitseväe võimekused (õhutõrje, soomusvõimekus, rannakaitse) on välja arendamata

13:15 Riigiettevõtted

13:23 Immigrantide vastuvõtu kulu järgmise aasta riigieelarves

13:31 Omniva tegemised

13:37 Keskpolügooni laiendamine

13:45 Eesti tervishoiuasutuste valmisolek võõraste ohtlike nakkushaiguste tõrjeks ja ennetamiseks seoses Lähis-Idast ja Aafrikast lähtuva migratsiooniga

13:50 Reisijateveo taastamine Piusa-Võru-Valga raudteeliinil

13:54 Õendusabi sisu ja raha

20.10.2015
20.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) esimene lugemine

19.10.2015
19.10.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine Tallinna Sadama 2012. aasta Riigikontrolli auditi mõju kohta (nr 71)

15:30 Arupärimine avaliku sektori töötajate avalduste kohta sotsiaalmeedias (nr 74)

16:08 Arupärimine rahvusliku kaitsetööstuse suunamise ja toetamise kohta (nr 47)

16:32 Arupärimine kohtusüsteemi korralduse kohta (nr 36)

17:01 Arupärimine valimisea langetamise mõjude kohta (nr 42)

17:40 Arupärimine presidendi otsevalimise võimalikkuse kohta Eestis (nr 51)

18:10  Arupärimine korteriomandi- ja korteriühistuseaduse probleemide kohta (nr 57)

18:29 Vaba mikrofon