Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Istungid ja stenogrammid, 16.03.2016 - 03.05.2016

03.05.2016
03.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Eesti Panga 2015. aasta aastaaruanne

11:25 Finantsinspektsiooni 2015. aasta aastaaruanne

12:11 Erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (208 SE) esimene lugemine

12:49 Korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE) esimene lugemine

02.05.2016
02.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine õpetajate asendamise ja koormuse kohta (nr 180)

15:34 Arupärimine riigi huvide kaitsmise kohta (nr 192)

15:56 Arupärimine Euroopa Liidu ja USA vahelise vabakaubanduslepingu kohta (nr 191)

16:34 Arupärimine majanduskuritegude kohta (nr 182)

17:21 Arupärimine kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste rakendamisega seotud kulude katmise kohta (nr 184)

17:49 Arupärimine Eleringi kasumi ning võrgutasude korrelatsiooni kohta (nr 190)

18:01 Arupärimine LNG terminali ja Balticconnectori tuleviku kohta (nr 199)

18:16 Arupärimine naiste varjupaikade jätkusuutlikkuse kohta (nr 179)

18:50 Arupärimine erihoolekande investeeringutoetuse kohta (nr 185)

19:25 178 Eesti väiketootjate suhtes rakendatavate ebaausate kauplemistavade kohta

20:11 188 Raha põletamise kohta Eesti märgi konkurssidel

20:56 Arupärimine ääremaastumise pidurdamise ja ettevõtluse olukorra kohta (nr 195)

21:34 Vaba mikrofon

22.04.2016—01.05.2016
Istungeid ei toimu 22.04.2016—01.05.2016
21.04.2016
21.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikohtu liikme Nele Parresti ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:06 Keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE ) teine lugemine

20.04.2016
20.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (186 SE) esimene lugemine

15:03 Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE) kolmas lugemine

15:09 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE) kolmas lugemine

15:10 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE) kolmas lugemine

15:11 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE) teine lugemine

15:25 Sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

15:41 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) esimene lugemine

20.04.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Rahandusministeeriumi kui teistest tähtsama superministeeriumi positsioon

13:09 Maksumuudatused

13:17 Riigi omanduses olevate IT-firmade müük

13:20 Ministeeriumi roll kultuuripärandi (kultuuriväärtuslike hoonete) korrastamisel ja säilitamisel

13:29 Kreeka

13:37 Narva Aleksandri kirik

13:45 Tervishoiu rahastamine

13:53 Siseriiklike meetmete rakendamine 2016. aastal Eesti piimalehmade ja sigade arvu vähendamise takistamiseks

19.04.2016
19.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) kolmas lugemine

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine" eelnõu (194 OE II)

10:11 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) esimene lugemine

18.04.2016
18.04.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine võimaliku surve kohta Eesti-Vene piirile (nr 181)

15:44 Arupärimine rahvastiku kahanemise kohta (nr 187)

17:05 Arupärimine riigihalduse reformi generaalplaani ja riigimuuseumide kohta (nr 168)

17:30 Arupärimine jäälõhkuja Botnica soetamise kohta (nr 173)

17:52 Arupärimine õppematerjalide riigihangete kohta (nr 175)

18:23 Arupärimine eesti keele õppe edenemise kohta venekeelsetes koolides (nr 177)

18:50 Vaba mikrofon

15.04.2016—17.04.2016
Istungeid ei toimu 15.04.2016—17.04.2016
14.04.2016
14.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigivalitsemise reformist" arutelu

13.04.2016
13.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega suurendatakse trahviühikut, eelnõu (146 SE) kolmas lugemine

14:44 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE) kolmas lugemine

15:05 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) kolmas lugemine

15:30 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE) kolmas lugemine

15:32 Eesti Vabariigi ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (180 SE) teine lugemine

15:35 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE) teine lugemine

15:38 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE) teine lugemine

15:46 Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE) teine lugemine

15:59 Lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) teine lugemine

16:06 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE) esimene lugemine

17:09 Toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE) esimene lugemine

17:25 Riigikogu otsuse "Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine" eelnõu (197 OE) esimene lugemine

18:07 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE) esimene lugemine

13.04.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Euroopa ühtne asüülipoliitika

13:10 OECD kokkuvõtted ja koolivõrk

13:17 Maapõuestrateegia ja geoloogiline kaardistamine

13:23 Kütuseaktsiis

13:32 Tuhamägede sulgemine

13:39 Teadus- ja arendustegevuse finantseerimine

13:46 Immigratsioonipoliitika tulevik

13:55 Valitsuse otsused põllumajandussektoris

12.04.2016
12.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE I)

10:38 Riigikogu otsuse "Eesti Panga reservkapitali suurendamine" eelnõu (183 OE) teine lugemine

10:41 Kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

11.04.2016
11.04.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:13 Arupärimine Eesti Vabariigi psühholoogilise kaitse kohta (nr 163)

16:38 Arupärimine Nord Stream 2 kohta (nr 176)

17:29 Arupärimine noorte vähese huvi kohta õpetajaameti vastu (nr 160)

17:59 Arupärimine koolikohustust mittetäitvate laste kohta (nr 170)

18:34 Vaba mikrofon

08.04.2016—10.04.2016
Istungeid ei toimu 08.04.2016—10.04.2016
07.04.2016
07.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:08 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Alus-, huvi-, üld- ja kutsehariduse rahastamise võtmekohtadest" arutelu

06.04.2016
06.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) esimene lugemine

18:11 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) esimene lugemine

18:56 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE) esimene lugemine

06.04.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Maksupoliitika

13:09 Nord Stream 2

13:16 Kvoodiimmigrantide valiku kriteeriumid

13:23 Õendushooldusteenus

13:31 Eesti laevakaitsjad

13:38 Panama pakett

13:46 1951. aasta pagulaskonventsiooni tõlgendamine

13:53 "Ida-Virumaa tegevuskava 2015–2020" rakendusplaani täitmine

05.04.2016
05.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

11:22 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine" eelnõu (194 OE) esimene lugemine

11:59 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE) esimene lugemine

04.04.2016
04.04.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine eesti keele kursuste kohta (nr 186)

15:53 Arupärimine riigimaanteede talvise hoolduse kohta (nr 148)

16:17 Arupärimine ühistranspordiseaduse eiramise kohta (nr 149)

16:39 Arupärimine puidu masspõletamise kohta (nr 167)

17:25 Arupärimine koolitervishoiuteenuse osutamise kohta üldhariduskoolides (nr 153)

17:53 Arupärimine HIV-epideemia kohta Eestis (nr 164)

18:51 Arupärimine isapuhkuse kohta (nr 194)

19:01 Arupärimine Kagu-Eesti piirimaade väljaostmise kohta (nr 171)

19:23 Arupärimine politseiametniku ennetähtaegse teenistusastme ülendamise kohta (nr 172)

19:40 Arupärimine ümberkorralduste kohta Päästeametis (nr 174)

20:25 Vaba mikrofon

25.03.2016—03.04.2016
Istungeid ei toimu 25.03.2016—03.04.2016
24.03.2016
24.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Riigikogu juhatuse valimised

12:19 Istungi rakendamine

23.03.2016
23.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:08 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE) teise lugemise jätkamine

14:50 Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) esimene lugemine

16:08 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega keelatakse peibutuspardid, eelnõu (177 SE) esimene lugemine

17:05 Riigieelarve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (173 SE) esimene lugemine

17:32 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE) kolmas lugemine

17:33 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE) teine lugemine

23.03.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Kandidaadi esitamine Euroopa Kontrollikotta

13:09 Põllumajanduse täiendav riigipoolne toetamine

13:14 Valitsuse tegevusplaan isikuvastaste kuritegude ohjeldamiseks

13:23 Läbiotsimis- ja vahistamislubade andmise uus kord

13:30 Biomajanduse strateegia

13:35 Trahvimäärade tõstmise eelnõu

13:44 Julgeolekuolukord Euroopas

13:54 Tartu Agro küsimus hiljutise Riigikohtu otsuse valguses

13:58 Euroopa Liidu soovitus maksta põllumajandustootjatele ajutist riigiabi

22.03.2016
22.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) kolmas lugemine

10:03 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) teine lugemine

11:09 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE) teine lugemine

21.03.2016
21.03.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine kutseõppe propageerimise kohta (nr 147)

15:39 Arupärimine laiapõhjalise riigikaitse kohta (nr 156)

16:41 Arupärimine rahvusvaheliste kohustuste täitmise kohta puuetega inimeste valdkonnas (nr 150)

17:07 Arupärimine elatisabifondi kohta (nr 152)

17:47 Arupärimine puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohta (nr 162)

18:02 Vaba mikrofon

18.03.2016—20.03.2016
Istungeid ei toimu 18.03.2016—20.03.2016
17.03.2016
17.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:08 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) kolmas lugemine

10:30 Energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE) esimene lugemine

11:14 Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (168 SE) esimene lugemine

16.03.2016
16.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:11 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE) kolmas lugemine

14:39 Riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE) kolmas lugemine

14:43 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) kolmas lugemine

14:59 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

15:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE) esimene lugemine

15:36 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE) esimene lugemine

15:42 Riigikogu otsuse ""Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030" kinnitamine" eelnõu (166 OE) teine lugemine

15:54 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE) teine lugemine

16.03.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 EL-i ja Türgi migratsioonikokkulepe

13:09 Okupatsioonimuuseum

13:18 Euroopa Keskpanga otsuste mõju eraklientidele

13:26 Siseveekogude veekaitsevööndites rakendatavad majandustegevused

13:29 Puuetega inimeste sport

13:34 Pestitsiidi jäägid põhjavees

13:39 Omaalgatuslikud jõugud

13:47 Looduskaitsealade kaitse-eeskirjade uuendamine

13:52 Narva kindluse rekonstrueerimine

13:58 Haldusreform