Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 04.12.2017 - 18.01.2018

18.01.2018
18.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE) teine lugemine

17.01.2018
17.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE) kolmas lugemine

14:09 Sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE) esimene lugemine

15:32 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (557 SE) esimene lugemine

15:55 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" eelnõu (564 OE) esimene lugemine

17.01.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Varastamine PBK näitel

13:10 Kultuuri rahastamine

13:18 Veokimaksu mõju põllumajandusettevõtetele

13:26 Ministeeriumi regionaalpoliitilised kavad

13:34 Infosõda

13:42 Kultuuriministeeriumi allasutuste Tallinnast väljaviimine

13:48 Maaelanikkonna vähenemine

13:56 Muud küsimused

16.01.2018
16.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE) kolmas lugemine

10:28 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) kolmas lugemine

10:31 Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (565 OE) esimene lugemine

15.01.2018
15.01.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Vaba mikrofon

12.01.2018—14.01.2018
Istungeid ei toimu 12.01.2018—14.01.2018
11.01.2018
11.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE) teine lugemine

10.01.2018
10.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) kolmas lugemine

14:31 Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (520 SE) kolmas lugemine

 15:14 Majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile umbusalduse avaldamine

17:01 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

18:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE) teine lugemine

20:03 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) teine lugemine

10.01.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eesti valitsuse soov tuua Türgist immigrante

13:11 Raiesurve piirangualadel

13:19 Regionaalpoliitika

13:26 Töötavate pensionäride maksustamine

13:36 Jõhvi riigigümnaasium

13:45 Mõjutustegevus

13:54 Eesti hümn

09.01.2018
09.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

08.01.2018
08.01.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine kaitseinvesteeringute kohta (nr 396)

16:00 Arupärimine Eesti osalemise kohta uues migrantide ümberjagamise kavas (nr 408)

16:59 Arupärimine kultuuriministri seisukohtade kohta riigi osalusega sihtasutuse Narva Muuseum arengutes 2017. aastal (nr 401) 

17:49 Vaba mikrofon

22.12.2017—07.01.2018
Istungeid ei toimu 22.12.2017—07.01.2018
21.12.2017
21.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE) kolmas lugemine

10:09 Jõuluvana

20.12.2017
20.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) kolmas lugemine

14:34 Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE) teine lugemine

14:39 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (549 SE) teine lugemine

 14:45 Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (520 SE) teine lugemine

20.12.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Infosõda

13:10 Jõulupraad

13:18 Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini õppe rahastamine

13:23 Huvide konflikt

13:31 Korruptsioon ja vastutus

13:38 Eesti osalemine uues migrantide ümberasustamise skeemis

13:48 Tervishoiu rahastamine

19.12.2017
19.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE) kolmas lugemine

10:04 Autoveoseaduse eelnõu (488 SE) kolmas lugemine

10:05 Ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (535 SE) teine lugemine

10:08 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) teine lugemine

12:37 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) esimene lugemine

18.12.2017
18.12.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine Keskerakonnaga seotud huvide konfliktide kohta põllumajanduses (nr 402)

16:18 Arupärimine proportsionaalse esindatuse kohta kohalike volikogude komisjonides ning volikogu liikmete õiguse kohta sinna kuuluda (nr 395)

17:09 Arupärimine sadade tuhandete inimeste e-teenustest äralõikamise kohta (nr 391)

17:43 Arupärimine Teadus- ja Arendusnõukogu raporti (2015, nn Oki raport) teaduspoliitiliste otsuste elluviimise kohta seoses Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (nr 394)

18:35 Arupärimine võimalike muudatuste kohta eesti keele riigieksami hindamisel ja selle seostest Eesti keelestrateegiaga (nr 404)

19:21 Arupärimine eesti keele riigieksami hindamiskriteeriumite leevendamise kohta (nr 405)

19:59 Arupärimine hambaraviteenuse kohta (nr 390)

20:46 Vaba mikrofon

15.12.2017—17.12.2017
Istungeid ei toimu 15.12.2017—17.12.2017
14.12.2017
14.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (553 OE) esimene lugemine

10:05 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine

13.12.2017
13.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) esimese lugemise jätkamine

14:10 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) esimene lugemine

14:57 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE) esimene lugemine

15:34 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) kolmas lugemine

15:37 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE) kolmas lugemine

15:39 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) kolmas lugemine

15:46 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) kolmas lugemine

15:49 Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) kolmas lugemine

16:01 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) kolmas lugemine

16:07 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) kolmas lugemine

16:51 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (538 OE) teine lugemine

16:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (540 OE) teine lugemine

17:11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (541 OE) teine lugemine

17:16 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (547 OE) teine lugemine

17:21 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (548 OE) teine lugemine

17:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

17:38 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (545 OE) teine lugemine

17:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (542 OE) teine lugemine

17:50 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (544 OE) teine lugemine

17:56 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (546 OE) teine lugemine

18:01 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (543 OE) teine lugemine

18:07 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE) teine lugemine

13.12.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna maakonnatalitused

13:10 Politsei- ja Piirivalveametis eesliinil töötavate inimeste palga tõus 2018. aastal

13:18 Ukraina

13:27 Elanike ja valimisõiguslike inimeste arv kohaliku omavalitsuse üksustes

13:35 Euroopa ühine rahandusminister

13:44 Toetused põllumajanduses

13:53 Keskerakonnaga seotud huvide konfliktid toetuste eraldamisel

12.12.2017
12.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (528 SE) teine lugemine

10:06 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE) teine lugemine

10:11 Autoveoseaduse eelnõu (488 SE) teine lugemine

10:27 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine

13:55 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) esimene lugemine

11.12.2017
11.12.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine piirivalvurite vormivarustuse olukorra kohta (nr 397)

15:49 Arupärimine tööandja sõiduautode erisoodustuse maksustamise korra aluste kohta (nr 400)

16:18 Vaba mikrofon

08.12.2017—10.12.2017
Istungeid ei toimu 08.12.2017—10.12.2017
07.12.2017
07.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas tulla toime kriisidega põllumajanduses?" arutelu

06.12.2017
06.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (513 SE) kolmas lugemine

14:25 Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) kolmas lugemine

14:27 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE) kolmas lugemine

14:28 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) kolmas lugemine

14:30 Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE) kolmas lugemine

14:31 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE) kolmas lugemine

14:41 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) kolmas lugemine

15:03 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE) kolmas lugemine

15:15 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) kolmas lugemine

15:20 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) kolmas lugemine

15:38 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) kolmas lugemine

15:51 Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) teine lugemine

16:39 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) teine lugemine

18:09 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE) teine lugemine

18:25 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) teine lugemine

18:33 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) teine lugemine

18:35 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (499 SE) teine lugemine

18:45 Ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (535 SE) esimene lugemine

19:02 Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE) esimene lugemine

19:08 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (549 SE) esimene lugemine

06.12.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Digitippkohtumine ja ID-kaardi probleem

13:15 Regionaalpoliitika

13:26 Elanikkonnakaitse rakkerühma raport

13:37 Riigiasutuste Tallinnast väljaviimise kava

13:48 Elanike ja valimisõiguslike inimeste arv KOV-i üksustes

13:56 Muud küsimused

05.12.2017
05.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

12:45 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE) esimene lugemine

04.12.2017
04.12.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine eriarstiabi kättesaadavuse ja õnneliku lõpuga ravijuhtude kohta (nr 389)

16:19 Arupärimine Eesti reservohvitseride väljaõppe kitsaskohtade kohta (nr 386)

16:52 Arupärimine "juhitud demokraatia" kohta ERM-i direktori valimisel (nr 393)

17:18 Vaba mikrofon